Intranetin hakukoneoptimointi

Intranettejä ja hakukoneoptimointia ei välttämättä ajatella asioina, jotka liittyvät toisiinsa, mutta todellisuudessa ne liittyvät erittäin paljon toisiinsa. Myös intranetit tarvitsevat hakukoneoptimointia, mutta tällöin ei vain ajatella Googlea, vaan intranetin sisäistä hakukonetta.

Kaikki hakukoneet kun toimivat kuitenkin hyvin samoilla periaatteilla kuin Googlekin. Toki Googlella on käytössään paljon laajempi tietovarasto, kun se arvioi eri sivustoja, mutta hakutulosten järjestämisen ja lajittelun perusperiaatteet ovat pitkälti samoja.

Sisällöntuottajat ovat aivan ratkaisevassa roolissa, kun puhutaan hyvästä hakukokemuksesta intranetissa. Paraskaan hakukone ei osaa palauttaa oikeita tuloksia, elleivät sisällöntuottajat ole osanneet edes hieman ajatella asioita hakukoneen kannalta. Tämä sama asia, joka on perusasioita Googlelle tehtävässä hakukoneoptimoinnissa, on kuitenkin aika harvinaista vielä intranettien puolella.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Tässä jutussa listataan kolme tärkeintä hakukoneoptimoinnin periaatetta intranetin sisällöntuottajille.

1) Käytä sivujen otsikoissa niitä sanoja mitä henkilökunta kirjoittaa hakukoneeseen

On hyvin yleistä, että henkilökunta hakee intrasta ”luottokortti”-termillä, vaikka talousosaston mielestä kyse on ehdottomasti ”maksuaikakortista” tai ”korttihakemuksesta”. Tämän seurauksena käyttäjät ovat sitä mieltä, että ”intran haku ei toimi”, mutta talousosasto on eri mieltä, koska heidän mielestään intran haulla löytää heidän sisällöt aivan hyvin.

Ongelmana ei siis ole hakukone, vaan eriävä termistö käyttäjien ja sisällöstä vastaavien henkilöiden välillä.

Teoriassa ratkaisuja tähän on useita, voisimme virittää hakukonetta ymmärtämään synonyymejä, voisimme luoda manuaalisia hakutuloksia, voisimme lisätä avainsanoja sivuille ja niin edespäin. Yksi ratkaisu on kuitenkin ylitse muiden.

Sivujen otsikoihin pitää tuoda mukaan ne sanat, joita käyttäjät oikeasti käyttävät. Paras ratkaisu olisi vain otsikoida sivu esimerkiksi näin:

 • ”Luottokortti, eli maksuaikakortti – tee hakemus täällä”

Esimerkiksi.

Varsinaisella sivulla voi aivan hyvin puhua sitten pelkästään maksuaikakortista, koska se on varmasti talousosastolle luontevinta. Ei siis kannata yrittää taivutella talousosastoa muuttamaan omaa käsitteistöään, vaan ainoastaan kannustaa otsikoimaan sivut enemmän käyttäjien näkökulmasta.

Tämä ratkaisee hakukoneongelman hyvin nopeasti, koska hakukoneet painottavat sivujen otsikoissa olevia sanoja erittäin paljon. Tällöin ei haittaa, vaikka ”luottokortti”-sanaa ei mainita tekstissä lainkaan, riittää että se on otsikossa.

Joskus ratkaisuna voi olla myös sisältötekstin rikastaminen eri termeillä, joita tiedetään käyttäjien käyttävän. Esimerkiksi “vanhempainvapaa” on termi, jota tulevat vanhemmat eivät välttämättä tunne, vaan kirjoittavat hakukoneeseen “isyysvapaa” tai “äitiysvapaa”. Tällöin voi olla hyödyllistä käyttää näitä termejä varsinaisessa sisältötekstissä, jotta käyttäjät löytävät Vanhempainvapaa-sivun myös näillä termeillä.

2) Ratkaise vain yksi ongelma per sivu

Intraneteissa on usein haasteena yksiköiden taipumus tuottaa sivuja siten kuten asiat ovat heidän yksikössään organisoitu. Tämä voi johtaa outoihin yhdistelmäsivuihin, joissa on samalla sivulla sekaisin asioita liittyen matkapuhelimiin, työsuhde-etuihin ja ulkomaan matkustamiseen.

Sivujen suunnittelussa tulisi aina tutkia hakukoneesta haettuja termejä ja miettiä käyttäjien erilaisia käyttötilanteita. Sivujen sisällöissä tulisi pyrkiä mahdollisimman selkeisiin ja yksiselitteisiin paketteihin. Sellaisia sivuja tulisi välttää, joissa on selvästi useita eri asioita samalla sivulla.

Perussääntöjä ovat:

 1. Vain yksi ongelma tai ongelmakokonaisuus per sivu
 2. Jos sivun kaikkia asioita ei saa mukaan otsikkoon, kannattaa harkita sivun pilkkomista useammaksi sivuksi.
 3. Vaikka yhdestä asiasta olisi paljon sisältöä, se kannattaa pitää yhdellä sivulla, vaikka tällöin tulisi pitkä sivu. Hakukoneet arvostavat pitkiä sivuja, kunhan sivu käsittelee vain yhtä teemaa.

Tämäkin ohjeistus on hyvin samankaltaista kuin julkisen webin hakukoneoptimoinnissa. Hakukoneiden toimintaa helpottaa merkittävästi, kun sivut käsittelevät jotain tiettyä, rajallista teemaa. Tällöin hakukoneiden ”moottori” osaa nostaa oikean sivun kärkeen oikeassa tilanteessa. Useita eri teemoja käsittelevät sivut ovat hakukoneille hankalia.

Toki tässä asiassa on sisällöntuottajien käytettävä myös omaa harkintaa. Liian pieniin palasiin ei kannata omia sisältöjä hajottaa, koska tällöin intranetin selaamisesta voi tulla käyttäjille työlästä, kun aivan jokainen asia on oma pieni sivunsa.

Vain muutaman lauseen mittaisia sivuja ei yleensä kannata tuottaa. Niissä on myös hakukoneiden kannalta liian vähän ”syötävää”, jotta hakukoneet ymmärtäisivät mistä sivussa on todella kysymys.

Esimerkiksi ”Ohjeet matkustamiseen” on todennäköisesti aivan liian iso ja lavea teema järkeväksi sisältösivuksi, ja ”Kuitin skannaaminen matkalta palattaessa” lienee liian pieni aihe omaksi sivukseen. Parhaiten toimiva malli löytyy jostain näiden ääripäiden välistä.

3) Sisällytä sivuille tyypillisiin ongelmiin liittyviä sanoja

Käyttäjät hakevat intranetista usein ratkaisuja ongelmiinsa, eivätkä he kiireen keskellä ehdi ajattelemaan, mikä on se ratkaisun nimi, vaan he kirjoittavat hakukoneeseen jotain liittyen heidän ongelmaansa.

Esimerkiksi jos henkilöllä on ongelma valaistuksen kanssa, he tuskin osaavat ajatella, että intranetin hakukoneeseen pitäisi kirjoittaa ”kiinteistöhuollon palvelupyyntö”, vaan he kirjoittavat hakukoneeseen ”loisteputki”, ”lampun vaihtaminen” tai ”huolto yhteystiedot”. Tällainen ongelmiin liittyvä hakeminen edellyttää yleensä sisällöntuottajilta hieman luovuutta, jotta tällaisia tyypillisiä ongelmatilanteita saadaan mukaan sisältöihin. Erilaisia malleja on kuitenkin paljon.

Esimerkiksi tässä tapauksessa kiinteistöhuollon palvelupyyntöön ohjaavalle sivulle kannattaisi tuottaa lista, jossa annetaan esimerkkejä ongelmatapauksista, jolloin kannattaa olla yhteydessä kiinteistöhuoltoon. Tällä esimerkkilistalla voi sitten luetella vaikka 30 kpl tyypillisintä ongelmatilannetta, joita huolto käsittelee, ja kun nämä on listattu siihen sivulle, löytää myös hakukone ne, ja osaa vastata sen jälkeen ”loisteputki”-hakijalle kärkituloksella ”Kiinteistöhuollon palvelupyyntö”.

Erilaisia esimerkkilistoja voi kirjoittaa ongelmanäkökulmasta tai vain tyypillisten asioiden näkökulmasta. Esimerkiksi lakiosasto voi kirjoittaa omalle yhteystietosivulleen esimerkkilistan asioista, jolloin kannattaa olla yhteydessä lakiosastoon.

Intranet-uudistukset ovat erinomainen tilaisuus kouluttaa sisällöntuottajia

Olit sitten tekemässä intranetin sisältörakenneuudistusta tai isompaa remonttia, kannattaa uudistuksien yhteydessä aina tarjota intranetin sisällöntuottajille koulutusta hyvän sisällöntuotannon perusperiaatteista. Jopa moni verkkoviestijä suhtautuu intranettiin huomaamattaan eri tavalla kuin julkisen puolen sisältöihin, eikä jaottele sisältöjään samalla tavalla ytimekkäisiin palasiin kuin mihin on jo tottunut julkisella puolella. Siksi näistä asioista kannattaa aina ajoittain muistuttaa ihmisiä!

Moni organisaatio kiroilee myös aivan turhaan huonoa hakukonettaan, kun todelliset ongelmat ovat heidän sisällöissään, joissa on liikaa päällekkäisyyttä, huonosti otsikoituja sivuja ja liian vähän esimerkkilistoja ongelmista. Sisältöjä parantamalla, moni huonoksi haukuttu hakukone voi herätä eloon aivan uudella tavalla!

Lue lisää: Hyvä hakukone vaatii säätämistä – North Patrol taivutti Algolian käyttöönsä


Suunnittelemme toimivan intranetin

North Patrolin suunnitteluprojekteissa määritellään toimivimmat työkaluratkaisut kuhunkin intranet-ympäristöön. Lisäksi intranetin palvelumuotoilulla ja prototyypeillä suunnitellaan sellaiset sisältöratkaisut, jotka tukevat sisäistä viestintää, tiedon löydettävyyttä ja arkisista työsuorituksista selviämistä.

Lue intranettien suunnittelupalveluistamme tai varaa suoraan Teams-palaveri Sarin kanssa

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Intranetit ja digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun