Haastattelu: Aktiivinen viestintä tasoittaa tietä Oulun yliopiston ensimmäisen yhteisen intranetin käyttöönotossa

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 11 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Oulun yliopiston intranethankkeessa on käynnissä kiihkeä vaihe: kahden vuoden suunnittelu- ja kilpailutusvaiheiden jälkeen alusta (SharePoint 2013) ja toimittaja (Innofactor) on valittu. Viimeisiä määrittelyjä tehdään ja sisältöjä päästään viemään uudelle alustalle.

– Konkreettinen rakentaminen on alkanut, iloitsee Oulun yliopiston sisäisestä viestinnästä vastaava tiedottaja Anna-Maria Raudaskoski.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

4.12.2013

Hanna P. Korhonen

Helmikuussa on tarkoitus julkaista intrassa yliopiston yhteiset toimintaohjeet sekä keskittää ajankohtaisviestintä. Kyseessä on ensimmäinen koko yliopiston laajuinen henkilöstön intranet, mikä asettaa projektille omat haasteensa. Tenttasin Raudaskoskea yliopiston kokemuksista intranetin käyttöönotossa. Jutun loppuun on kerätty lista Oulun yliopiston käyttämistä intranetin julkaisua ennakoivista viestintä- ja markkinointitoimenpiteistä.

Peruutetaan kuitenkin hieman taaksepäin. Ei nimittäin ole ensimmäinen kerta, kun intraa on yritetty Oulun yliopistoon saada. Miksi nyt päästiin liikkeelle?

– Emme yksinkertaisesti voi olla ilman intranetia, Raudaskoski kertoo taustoista. – Johtoa ei tarvinnut erikseen puhua ympäri; johto näki, että intra tarvitaan. Se on nykyaikaa. Iso organisaatio tarvitsee viestinnällisen intranetin. Lisäksi tarvitaan ryhmätyötilat, sillä on älytöntä työstää yhdessä dokumentteja lähettelemällä liitetiedostoja sähköpostitse.

– Ja meillähän on käynnissä verkkoviestinnän kokonaisvaltainen uudistus. Kun julkinen verkkosivustomme uusittiin, nykyinen Henkilöstölle-sivumme* alkoi näyttää tosi ysäriltä, Raudaskoski hymähtää.

Henkilöstölle-sivu linkittää eri puolilla sijaitseviin henkilöstön ohjeisiin ja palveluihin, joista osa on julkisesti saatavilla, osa vaatii kirjautumisen. Sisäisen viestinnän kanavia ovat lisäksi verkossa julkaistava henkilöstölehti Hermes*, muutamien yksiköiden ja tutkimusryhmien omat intranetit, Confluence Wikin työtilat sekä koko henkilöstön kattava sähköpostijakelu, jolla lähetetään päivittäin kooste uusista henkilöstöuutisista.

Anna-Maria Raudaskoski, Oulun yliopisto
Kuva: Oulun yliopisto/Hilkka Sandberg

Sisäisestä viestinnästä vastaava tiedottaja Anna-Maria Raudaskoski jalkauttaa organisaation ensimmäistä intranetia Oulun yliopistossa.

”Suurin haaste projektissamme on ollut se, että täällä on aika paljon tietämättömyyttä siitä, mitä intranet on, mitä se tarkoittaa ja mitä se sisältää”.

Anna-Maria Raudaskoski painottaa, että lähtökohta intran rakentamiseen on viestinnällinen. Tärkein tavoite on luoda intrasta yhteinen alusta sisäiselle tiedonkululle. Intra on keskitetty paikka, jossa sisäiset tiedotteet ja ohjeet ovat avoimesti kaikkien saatavilla, se on vuorovaikutuksellinen väline, jossa kaikilla on mahdollisuus keskusteluun, Raudaskoski kuvailee.

Henkilöstölle suunnattu tieto siis keskitetään intraan, pois julkisilta verkkosivuilta ja sähköposteista. Ei kuulosta rakettitieteeltä. Oulun yliopistolla ollaankin hyvin perusasioiden äärellä. Silti käynnissä on valtava toimintatapamuutos, koska organisaatiolla ei ole aiemmin ollut keskitettyä intraa.

– Suurin haaste projektissamme on ollut se, että täällä on aika paljon tietämättömyyttä siitä, mitä intranet on, mitä se tarkoittaa ja mitä se sisältää, Raudaskoski kertoo. – Henkilöstöllä, myös sisällöntuottajilla, on vaikeuksia hahmottaa, mikä on sisäistä tietoa, mikä julkista tietoa. Tämä on suuri haaste projektin viestinnälle ja haetulle toimintatapamuutokselle.

Mutta kuulostaa siltä, että Oulun yliopistolla tietä on tasoitettu luontevasti ja hyvissä ajoin, vaikka Raudaskoski omien sanojensa mukaan kokee ”suurta riittämättömyyttä intrasta viestimisen vuoksi”. Viimeisen vuoden ajan henkilöstölehti Hermeksessä on julkaistu juttuja intranetiin liittyen ja keskustelua on käyty suljetussa wiki-tilassa tulevien käyttäjien ja intran projektiryhmän kesken. Hermestä julkaistaan julkisessa verkossa, joten tämän kirjoituksen alle on koottu linkit kaikkiin aihetta käsitteleviin juttuihin. Eri henkilöstöryhmiä on myös osallistettu suunnittelutyöpajoihin. Lisäksi johto on alusta asti sitoutunut hankkeeseen. Anna-Maria Raudaskoski kertookin, että nyt yhteisön odotukset ovat korkealla.

Kun helmikuinen julkaisu lähestyy, tahti tiivistyy myös käyttöönoton viestintätoimenpiteissä. Intranetin nimikilpailu päättyi juuri, Raudaskoski mainitsee esimerkiksi. Se onkin intrahankkeissa jo varsin vakiintunut tapa saada koko yhteisö hetkeksi pysähtymään ja miettimään, mitä tämä uusi väline – intranet – oikein tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa meille.

– Intranet tulee aiheeksi myös henkilöstön Missä mennään? -tiedotustilaisuuksiin. Lisäksi intranetin pystyttämisen viimeisiä puristuksia voi seurata projektipäällikön blogissa*, jota julkaistaan joulukuusta lähtien henkilöstölehdessä.

Vaikka perusasioiden äärellä ollaan, Oulun yliopisto ei päästä itseään helpolla, sillä intranetin yhteisten ohjeistusten rakenne luodaan asiasanoituksen avulla, ilman hierarkista rakennetta. Esimerkiksi matkustaminen-asiasanan kautta löytää kaikki matkustamiseen liittyvät ohjeistukset. Idea on hyvä, mutta emme ole nähneet tästä vielä toimivia toteutuksia. Raudaskoski myöntääkin, että asiasanoituksen määrittely on ollut valtava ja haastava urakka.

Intranetin lanseerauksen viestintätoimenpiteitä ennen julkaisua:

 • Hankkeen esittely johdolle ja johdon sitouttaminen
 • Tulevien käyttäjien osallistaminen keskusteluun projektiryhmän kanssa mm. wiki-tilassa ja henkilöstölehdessä
 • Eri henkilöstöryhmien osallistaminen suunnittelutyöpajoihin
 • Jutut henkilöstölehdessä
 • Gallup henkilöstölehdessä
 • Nimikilpailu
 • Hankkeen esittely henkilöstötilaisuuksissa
 • Projektipäällikön blogi

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että Oulun yliopisto on menossa sisäisessä viestinnässään ja tiedonhallinnassa oikein hyvään suuntaan. Erinomaista on mielestäni intran vaiheittainen julkaisu. Ensin julkaistaan yliopiston yhteiset sisäiset ohjeet ja intraa aletaan käyttämään keskitettynä henkilöstöviestinnän kanavana. Seuraavassa vaiheessa yksiköillä on mahdollista perustaa intraan omia työtilojaan ja henkilöstön on mahdollista rakentaa SharePointin MySiten avulla omaa työtä helpottava oma sivunsa. Vaiheittainen julkaisu on paitsi järkevää hankkeen ja tekijöiden resurssien kannalta, mutta erityisesti se myös auttaa loppukäyttäjiä hahmottamaan kokonaisuuden pala palalta. Uusi intra ei näin näyttäydy valtavana mörkökönttinä, josta ei saa otetta. Ensivaikutelma uudesta välineestä on erittäin tärkeä, varsinkin, kun käyttäjinä on luonteeltaan kriittinen akateeminen yhteisö.

Mielestäni hankkeessa on erinomaista myös aktiivinen ja säännöllinen viestintä ennen käyttöönottoa, sen aikana ja toivottavasti sen jälkeenkin. Toisto eri muodoissa ei ole pahasta. Intranet on koko työyhteisön asia, eikä sen tekemisessä saa jäädä hiljaa yksikseen hissuttelemaan. Julkaisuhetken lähestyessä käyttöönottoviestinnän ja -markkinoinnin toimenpiteiden määrän ja tahdin tulee olla kiihdytettynä äärimmilleen. Uuden välineen onnistunut omaksuminen koko organisaatiossa voi jäädä kiinni viimeisistä viestintätoimenpiteistä. Se on todella haasteellista varsinkin, jos intran viime hetken pystyttäminen ja käyttöönoton viestintätoimenpiteet ovat samojen henkilöiden harteilla. Suurissa organisaatioissa kannattaa pohtia, vastuuttaako näihin tehtäviin kaksi eri projektitiimiä.

Toivomme menestystä ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan, millainen yliopistointra tästä syntyy.

Suunnittelemme toimivan intranetin

North Patrolin suunnitteluprojekteissa määritellään toimivimmat työkaluratkaisut kuhunkin intranet-ympäristöön. Lisäksi intranetin palvelumuotoilulla ja prototyypeillä suunnitellaan sellaiset sisältöratkaisut, jotka tukevat sisäistä viestintää, tiedon löydettävyyttä ja arkisista työsuorituksista selviämistä.

Lue intranettien suunnittelupalveluistamme tai varaa suoraan Teams-palaveri Sarin kanssa

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Intranetit ja digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun