Verkkokaupat ja myynti verkossa

 
Menestyvä myynti verkossa edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, liiketoiminnan vaatimusten ja tahtotilan selvittämistä, sekä näihin vastaavien digitaalisten ratkaisujen löytämistä. Parhaat edellytykset onnistumiselle saadaan, kun katsotaan kokonaiskuvaa ja valitaan oikeat keinot, kanavat ja tekniset ratkaisut tavoitteiden mukaisesti – tarvittavia resursseja unohtamatta.

Me North Patrolilla tarkastelemme digitaalista liiketoimintaa ja verkkokauppoja aina kokonaisvaltaisesti. Hyödynnämme poikkeuksellisen laajaa markkinatuntemustamme asiakkaidemme eduksi. Huomioimme kunkin liiketoimintaympräistön erityispiirteet ja autamme löytämään soveltuvimmat ratkaisut, joiden avulla luodaan edellytyksiä digitaalisen myynnin kasvulle myös pidemmällä tähtäimellä.

Puolueettomana toimijana tunnemme hyvin erilaiset toimijat ja teknologiat. Näemme myös pinnalla olevien trendien taakse. Uskomme hankkeiden huolellisen valmistelun kantavan hedelmää pitemmällä tähtäimellä. Tavoitteenamme on luoda yhdessä kokonaisvaltainen ratkaisu, joka myynnin kasvattamisen ja toiminnan tehostamisen lisäksi tarjoaa laadukkaan asiakaskokemuksen, sekä on hallittava ja skaalautuva tulevia tarpeita silmällä pitäen.

Digitaalisen liiketoimintakonseptin kirkastaminen

 • Liiketoiminnan tahtotilan selvittäminen
 • Tavoitteiden priorisointi
 • Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen
 • Kokonaisuuden hahmottaminen
 • Palvelukonseptin dokumentointi

 

 

Toteutettavan ratkaisun suunnittelu

 • Oikeiden ratkaisujen ja keinojen valinta
 • Toteutuskelpoinen kokonaisuus
 • Resurssien arviointi ja huomiointi
 • Markkinatuntemus
 • Verkkokaupparatkaisut
 • Integraatiot
 • Vaatimusten määrittely

Sopivan kumppanin löytäminen

 • Tarpeet ja toiveet toteutuskumppanille
 • Tarjouspyyntödokumentaatio
 • Kilpailutuksen läpivienti
 • Tarjousten arviointi
 • Kumppanivalinnan tuki

 

 

Ota yhteyttä niin kerron lisää

Sari Mäkelä
Digital Business Advisor
040 521 6330
sari.makela@northpatrol.com

Ota yhteyttä

Näin voimme olla avuksi

Jotta voimme menestyksekkäästi myydä verkossa, meidän pitää ymmärtää asiakkaiden tarpeet, mutta myös mitä haluamme itse saavuttaa panostamalla digitaaliseen myyntiin. Jotta panostukset kohdistuvat oikein, on tärkeä kirkastaa digitaalinen liiketoimintakonsepti, asettaa tavoitteet ja luoda visio, priorisoida ja vaiheistaa – eli hahmottaa kokonaisuus.

Kartoitamme nykytilaa ja selvitämme liiketoiminnan tarpeita haastatteluiden, kyselyiden ja tausta-aineiston avulla. Asiakasymmärrystä kerrytämme joko haastattelemalla suoraan asiakkaita tai asiakasrajapinnassa ja myynnissä työskenteleviä. Fasilitoimme palvelukonseptin kirkastamista työpajoissa, jossa priorisoimme, ja ideoimme yhdessä. Pidämme koko ajan jalat vahvasti maassa – suunnittelemme digitaalista liiketoimintaa ja palvelukonseptia vahvasti toteutettavuus edellä ja tunnistamme matkan varrella potentiaalisia ratkaisumalleja.

Erilaisten myyntikanavien ja järjestelmien välistä roolitusta tarkennetaan ja lopuksi hahmotellaan uudistusprojektit tiekartalle.

Parhaat teknologiavaihtoehdot löydetään, kun peilataan markkinoilla olevia ratkaisuja digitaaliseen liiketoimintakonseptiin, markkinoinnin tarpeisiin, olemassa olevaan arkkitehtuuriin, haluttuihin ominaisuuksiin sekä kokonaiskustannuksiin. Vaihtoehtojen edut ja haasteet punnitaan, ja kokonaisuuteen soveltuvimmat ratkaisut linjataan.

Kartoitetaan liittyvät järjestelmät, tarvittava data ja suunnitellaan integraatiot. Luotavan kokonaisuuden vaatimukset määritellään riittävälle tasolle, jotta vaatimusmäärittely voi toimia tulevan toteutuksen ohjenuorana.

Suunnitellaan miten haluttuun lopputulokseen päästään. Tunnistetaan myös mahdolliset osaprojektit ja riippuvuudet sekä tarvittava työvoima ja hahmotellaan toteutuksen vaatimien osaprojektien vaiheistus, aikataulutus ja vastuutahot tiekartalle.

Oikeanlaisen yhteistyökumppanin löytäminen on vähintään yhtä tärkeää kuin kestävien teknologiavalintojen tekeminen. Hyvät kumppanit pystyvät tukemaan asiakkaitaan teknisen kompetenssinsa lisäksi myös digitaalisen liiketoiminnan kehityksessä. Osalla toimijoista on kykyä myös digistrategian laatimiseen ja johdon sparraukseen.

Tuemme potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tunnistamisessa sekä kilpailutusdokumentaation laatimisessa ja tarjouskilpailun läpiviennissä. Asiakkaalle haasteellinen erikoistilanne kilpailuttamisesta on meille rutiinia. Huolellisesti laadittu tarjouspyyntö tuottaa laadukkaita ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Olemme tukenanne myös kumppaniehdokkaiden tapaamisissa ja hankinnan loppuunsaattamisessa. Varmistamme, että käynnistyvä projekti lähtee alusta alkaen oikeille raiteille.

Kaipaisitko apuamme verkkokaupan rakentamiseen?

Ota meihin yhteyttä, kerro vähän tilanteestasi ja pyydä tarjousta!

"*" näyttää pakolliset kentät

Palvelut, jotka kiinnostavat
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Esimerkkejä asiakasprojekteistamme

Duell Bike-Center

Verkkokaupan esiselvitys, teknologiavalinnat ja kilpailutuksen tuki (2022)

Värisilmä

Verkkokaupan esiselvitys, teknologiavalinnat ja kilpailutus (2021)

Hansel

Verkkokaupan esiselvitys (2021)

Valio

Teknologiavalinnat ja kilpailutus: verkkokauppa, tilauspalvelu, Valio.fi (2019-2022)

Verkkosivustot

Laajat ja monipuoliset verkkopalvelut

Tietosivustot

Markkinointi

Yritys- ja brändisivustot, imago

Markkinointi verkossa

Asiointi

Sähköinen asiointi, jäsenpalvelut, ekstranetit

Asiointipalvelut, ekstranetit

Intranetit

Sisäiset verkkopalvelut ja työympäristöt

Digitaaliset työympäristöt