Jyväskylän ammattikorkeakoulu haki inspiraatiota verkkokaupoista

Miten erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin tutustuminen ja niiden vertaileminen eroaa esimerkiksi itselle sopivan ja mieleisen auton, vaatteen tai taulutelevision etsinnästä? Eipä se juuri eroakaan. Tulevaisuuden koulutusmahdollisuuksia pohtivan on vastaavasti pystyttävä helposti kartoittamaan olemassa oleva tarjonta ja selvittämään mitkä tahot koulutusta järjestävät ja missä? Laajasta tarjonnasta tulisi voida helposti tunnistaa itseään kiinnostavat ja omaan taustaan, elämäntilanteeseen, sijaintiin ja budjettiin sopiva tarjonta. Ennen ostopäätöksen tekemistä pitäisi vielä vakuuttua koulutuksen houkuttelevuudesta, opetuksen laadusta ja koulutusta tarjoavan tahon luotettavuudesta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) uudistetussa Jamk.fi-verkkopalvelussa haluttiin vastata juuri näihin käyttäjien tarpeisiin ja verkkopalvelukonseptin uudistuksessa inspiraatiota on lähdetty hakemaan erilaisista tuotteiden ja palveluiden verkkokaupoista.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

”Ostoskorin” kautta opintielle

JAMK tarjoaa sekä tutkintoon johtavaa että jatkuvan oppimisen koulutusta ICT-, kulttuuri-, liiketalous-, tekniikka, luonnonvara-, matkailu- ja ravitsemis- sekä sosiaali- ja terveysaloille. Lisäksi JAMK tarjoaa ammatillista opettajankoulutusta. Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi JAMKin toiminta ja uusi verkkopalvelu jäsentyvät tunnistettujen monialaisten vahvuusalojen, kuten esimerkiksi automatiikka ja robotiikka, biotalous tai uudistuva oppinen,  ympärille. Vahvuusalat kokoavat yhteen JAMKin laajan osaamisen niin koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistyön kuin erilaisten palveluidenkin osalta.

Käyttäjien tarpeita tukevien verkkopalvelun käyttäjä- ja ostopolkujen tarjoaminen on melkoinen haaste JAMKin kaltaisille organisaatioille, joissa opintotarjonta koostuu erilaisista koulutustyypeistä, opetusta tuottavat eri yksiköt ja koulutuksia hallinnoidaan osin eri järjestelmissä. Lisäksi koulutusten ohella oppilaitoksessa tehtävä tutkimustyö ja erilaisille kohderyhmille tarjottavat palvelut pitäisi saada näkyviksi ja helposti käyttäjien saataville. Uusi JAMK.fi toimii verkkokauppamaisena koulutusten, projektien ja palveluiden katalogina. Koulutuksia, projekteja ja palveluita nostetaan korttimaisina uudelleenkäytettävinä sisältöinä muun muassa erilaisille osaamisalue- ja vahvuusalakohtaisille koontisivuille. Myös ajankohtaissisällöistä, kuten uutisista esitetään teemoitettuja listauksia erilaisilla koontisivuilla.

Kuva: Esimerkki aiheeseen liittyvien koulutusten listauksesta Automaatio ja robotiikka -vahvuusalan koontisivulla.

Muun muassa koulutuksia ja palveluita koskevia sisältöjä selaillessaan, käyttäjien on mahdollista lisätä sivuja omiksi suosikeikseen, jotka kerääntyvät talteen verkkopalvelun muistilistalle. Sydänikonia klikkaamalla sisältöjä voi poimia muistilistalle joko sisältökortteja esittävistä listanäkymistä tai korvamerkitsemällä yksittäisiä koulutus- tai palvelusivuja. Linkki omaan muistilistaan löytyy Jamk.fi:n ylätunnisteesta.

Kuva: Omat suosikit löytyvät ylätunnisteen sydänikonin takaa avautuvasta muistilistasta.

Muistilistassa esitetään käyttäjän valikoimat sisällöt sisältötyypeittäin ryhmiteltyinä. Käyttäjä voi poistaa suosikkeja listasta tai tallentaa listan itselleen esimerkiksi PDF-tiedostoksi.

Jamk.fi:n muistilista tallentuu käyttäjän selaimen muistiin ja mahdollistaa myös sivustolle palaaville käyttäjille nopean pääsyn aiemmin omiin suosikkeihin nostettuihin sisältöihin. Muistilistaan merkittyjen koulutusten osalta lista tarjoaa myös pikalinkit koulutusten hakuprosessiin, esimerkiksi Opintopolkuun. Käyttäjä pääseekin halutessaan suoraan muistilistan kautta etenemään aiemmin suosikkeihinsa valitsemansa koulutuksen hakuprosessiin.

Kuva: Muistilista kokoaa yhteen ja tarjoaa linkit käyttäjän suosikkisisältöihin.

Myyntiesite helpottaa vertailua ja vakuuttaa käyttäjän

Verkkokauppamaisen käyttökokemuksen ja erilaisten myyntituotteiden monipuolisen esittämisen mahdollistavat JAMKin koulutuksista, projekteista ja palveluista luotavat rikassisältöiset esittelysivut. Nämä niin sanottuina myyntiesitteinä toimivat sivut kokoavat yhteen kaiken sen tiedon, jonka käyttäjä tarvitsee esimerkiksi arvioidakseen koulutuksen tai palvelun soveltuvuutta itselleen.

Koulutuskohtaisilla sivuilla esitellään koulutukseen liittyvät perustiedot, kuten opintojen laajuus, suoritustavat sekä yhteenveto opintojen sisällöstä ja ohjataan käyttäjä hakemaan kyseiseen koulutukseen. Käyttäjän vakuuttamiseksi sivulla annetaan tärkeää lisätietoa hakemiseen liittyen, kerrotaan laajasti opintojen tuomista ura- ja jatko-opiskelumahdollisuuksista sekä esitellään koulutukseen, JAMKin opiskeluympäristöihin tai kyseiseen alaan liittyvää rikastavaa sisältöä myös muun muassa videoiden ja podcastien muodossa. Koulutusten esittelysivut ovat rakenteeltaan yhdenmukaisia, vaikka koulutuksesta riippuen sisältöjen laajuudet vaihtelevatkin jonkin verran. Yhdenmukaiset rakenteet helpottavat sivuston selaamista ja koulutusten keskinäistä vertailua. Myös palveluiden ja projektien esittelysivut on toteutettu vastaavia rakenteita hyödyntäen.

Kohdennetut hakuratkaisut eri sisältötyypeille

Rakenteelliset koulutusten, projektien ja palveluiden esittelysivut ovat myös joustavasti haettavissa verkkopalvelun hakuja hyödyntäen.

Jamk.fi:n koulutushaku kattaa tarjolla olevat tutkintoon johtavat koulutukset. Koulutushaku mahdollistaa tutkintokoulutusten selaamisen ja suodattamisen erilaisia hakukriteerejä hyödyntäen. Koulutushaussa tuloksia voidaan suodattaa muun muassa koulutusten tyypin, opiskelumuodon tai -kielen mukaan sekä perustuen siihen koska opinnot alkavat tai koska niiden haku on mahdollista. Vastaavasti ”Palvelut”-osiossa on erillinen palveluhaku, jonka avulla voidaan hakea JAMKin tarjoamia palveluita ja suodattaa niitä palvelutyypeittäin. Tutkimus- ja kehitysosion projektihaku puolestaan mahdollistaa projektien esittelysivujen haut ja suodatukset yksiköittäin, projektityypeittäin, vahvuusaloittain tai projektiin liittyvän rahoitusohjelman mukaan.

Kuva: Koulutushaku mahdollistaa tutkintoon johtavien koulutusten hakemisen ja selaamisen.

JAMKin tapaan, monet muutkin oppilaitokset ovat lähteneet kehittämään verkkopalveluitaan verkkokauppamaisemmiksi. Lisäksi etenkin korkeakouluissa on lähdetty panostamaan entistä vahvemmin digimarkkinointiin ja verkkosivustoja kehitetäänkin entistä vahvemmin kaupalliseen suuntaan.

Oppilaitoksissa on tunnistettu tarve palvella hyvin toisistaan poikkeavia kohderyhmiä ja palveluiden käyttäjä- ja ostopolkuja mietitään yhä useammin näiden erilaisten käyttäjien näkökulmasta, mikä vaatii paljon suunnittelutyötä. Tavoitteena on selkeiden käyttäjäpolkujen ja vakuuttavan ja houkuttelevan sisällön keinoin ohjata käyttäjät suoraan koulutuksen haku- tai ilmoittautumisprosessiin tai muiden palveluiden ääreen. Toisaalta kehitystyössä keskitytään yhä useammin myös niiden käyttäjien sitouttamiseen, jotka eivät ole heti valmiita niin sanottuun ostopäätökseen. Jamk.fi:n muistilistan tyyppisten toimintojen lisäksi valintaansa vielä pohtimaan jääneille käyttäjille voidaan tarjota muuta mielenkiintoista koulutusalaan liittyvää sisältöä tai tutkimustietoa sekä esimerkiksi mahdollisuuksia tilata uutiskirjeitä tai ilmoituksia tietyn alan tulevista uusista koulutuksista.

Koulutusten verkkokaupat – kolme eri konseptia ja kehitysvaihetta -blogissa North Patrolin Perttu Tolvanen käy läpi erilaisia koulutusta tarjoavien organisaatioiden verkkokauppakonsepteja ja pohtii sitä, mihin palvelut ovat kehittymässä tulevaisuudessa. Blogissa keskitytään erityisesti sellaisiin palveluihin, joista käyttäjä voi omatoimisesti ostaa kokonaisia koulutuksia, joita myös pääsee suorittamaan heti ostopäätöksen jälkeen.

North Patrol toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kumppanina toteutettavan palvelukokonaisuuden muotoilussa, teknologiavalinnassa sekä hankinnan kilpailutuksessa. Uuden sivuston toteutuksesta vastasi Exove.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Markkinoinnin verkkopalvelut

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun