Ramirent uudistaa digipalveluitaan asiakaslähtöisesti – North Patrol konsulttitukena hankkeessa

Ramirent Finland Oy on Suomen johtava rakennuskonevuokraamo, joka palvelee asiakkaitaan maanlaajuisesti yli 60 vuokraamon verkostollaan. Yhtiön asiakaskunta on laaja ja monimuotoinen. Rakennusala on Ramirentin suurin yksittäinen asiakasryhmä, mutta asiakkaisiin lukeutuu myös asennusliikkeitä, teollisuuslaitoksia, telakoita, kunnan ja valtion viranomaisia sekä yksityisiä kotitalouksia. North Patrol auttoi Ramirentiä laajassa digipalveluiden uudistuksessa tukien Ramirentin omaa työtä useassa eri vaiheessa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Ramirent oli käynnistänyt hankkeen asiakaslähtöisyyden ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Osana tätä kokonaisuutta pöydälle nousi myös ramirent.fi-verkkosivuston uudistustarve. Nykyisessä sivustossa oli tunnistettu erinäisiä konseptuaalisia ja teknisiä puutteita, eikä sivusto palvellut Ramirentin asiakaskuntaa halutulla tavalla. Myös ylläpidon ja jatkokehityksen toimintamalleissa koettiin olevan parantamisen varaa, joten oli selvää, ettei olemassa olevaa haluttu enää aktiivisesti kehittää, vaan tilalle tarvittiin aidosti liiketoimintaa ja Ramirentin markkinointiviestintää palveleva ratkaisu.

North Patrol tuli mukaan tukemaan uudistushanketta loppuvuodesta 2022. Ramirentillä taustoittavaa työtä oli tehty jo jonkin verran, mutta yhdessä asiat alkoivat edistyä uudella vaihteella. Keskityimme erityisesti seuraaviin, toisiinsa tiivisti nivoutuviin kokonaisuuksiin:

 • Digitaalisen palvelukokonaisuuden kirkastaminen
 • Asiakaslähtöisen verkkopalvelukonseptin luominen
 • Soveltuvien teknologiaratkaisujen evaluointi ja kilpailutuksen fasilitointi

Tutustu tarkemmin verkkopalvelu-uudistuksen vaiheisiin Ramirentin artikkelista: Konevuokrauksen ykkönen sujuvoittaa digitaalista asiakaskokemusta

Digitaalisen palvelukokonaisuuden kirkastaminen

Vaikka verkkosivusto nostettiinkin akuutiksi kehityskohteeksi, tuli Ramirentin digipresenssiä tarkastella ensin kokonaisuutena. Ramirentillä on useita erilaisia digipalveluita, kuten työmaaportaali RamiSmart sekä kanta-asiakasjärjestelmä RamiKlubi, jotka on tarkoitettu hieman erilaiselle asiakaskunnalle. Vaikka Ramirentin liiketoiminta on hyvin pitkälle yritystenvälistä kaupankäyntiä, tuli sidosryhmistä huomioida myös esimerkiksi kuluttajat sekä työnhakijat. Lisäksi fyysisillä vuokraamoilla on suuri merkitys kokonaisuudessa, joten digitaalisen ja fyysisen maailman tuli tukea toisiaan mahdollisimman saumattomasti.

Lähestyimme kokonaiskuvaa asiakaskunnan tarpeiden ja motiivien kautta, jolloin saimme selkeytettyä eri kanavien, palveluiden ja järjestelmien välisiä roolituksia. Kokonaiskuvan hahmottamisen myötä myös verkkosivuston rooli alkoi kirkastumaan luontevaksi osaksi käyttäjäpolkuja.

Asiakaslähtöisen verkkopalvelukonseptin luominen

Konseptisuunnittelun yhteydessä toteutimme laajan haastattelukierroksen Ramirentin eri liiketoimintafunktioille. Saimme näistä sessioista paljon tärkeitä syötteitä konseptityössä huomioitaviksi asioiksi. Työpajoissa kävimme läpi eri toimialojen erityispiirteitä ja täydensimme jo aiemmin tunnistettuja ostajapersoonia. Näiden keskustelujen myötä työn lähtökohtana ollut asiakaslähtöisyys alkoi pikkuhiljaa konkretisoitua.

Pohdintojen lopputulemana syntyi kahdesta hyvin erilaisesta pääosiosta koostuva verkkopalvelukonsepti. Ostajapersoonista tekijöiden tarpeet ovat akuutteja kalustotarpeita, joten heille tulee mahdollistaa nopea ja sujuva laitevuokraus. Mahdollistajien, eritoten päätöksentekijöiden ja päätöksentekoon vaikuttavien toimijoiden tarpeet ovat enemmänkin tiedontarpeita. Heille Ramirent tulee esittää luotettavana liiketoimintakumppanina.

Uutta verkkopalvelukonseptia esiteltiin myös käyttöliittymäprototyypin avulla. Tämä auttoi sekä Ramirentin omaa väkeä ymmärtämään tuleva muutos konkreettisemmin että myös toteuttajakumppaniehdokkaita, joille linkki protoon välitettiin osana tarjouspyyntöaineistoa.

Soveltuvien teknologiaratkaisujen evaluointi ja kilpailutuksen fasilitointi

Uuden verkkopalvelun teknologiavalintoihin haluttiin kiinnittää erityistä huomiota. Aiemmat virheet haluttiin välttää. Kuten Ramirent Finlandin IT-kehityspäällikkö Jouko Jylhä taustoittaa: ”Nykyisestä web-alustasta, sen teknologiasta ja ylläpitomallista, oli muodostunut hidaste tai jopa este digipalveluiden kehittämiselle. Uudistuksen teknologiavalinnoilla haluttiin varmistaa, että näin ei kävisi uudessa ratkaisussa. Teknologiavalinnalle tuli olla tarjolla useita toimittajia toimittajalukon välttämiseksi.”

Evaluoimme erilaisia lähestymistapoja ja tarpeeseen soveltuvia teknisiä ratkaisuja. Näin ollen Ramirentillä oli jo ennen tarjouskilpailua hyvä ymmärrys erilaisten vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista. Itse tarjouskilpailu päätettiin kuitenkin järjestää ns. teknologiavapaana, jolloin kaikki osallistujat saivat esitetyin reunaehdoin esittää heidän mielestään Ramirentille soveltuvinta ratkaisua. Tämä aiheutti sen haasteen, että vastaanotettujen tarjousten ratkaisuehdotukset poikkesivat toisistaan huomattavasti. Osa ehdotuksista oli ns. headless-mallisia, osa nojautui kaupallisesti lisensoituihin ratkaisuihin ja osa oli avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin perustuvia. Lopulta vertailun ja huolellisen evaluoinnin jälkeen verkkosivustouudistuksen alustateknologiaksi valittiin WordPress ja toteutuskumppaniksi digitoimisto Evermade.

Uudistusprojekti on parhaillaan käynnissä ja tavoiteaikatauluna on, että uusi verkkosivusto julkaistaan alkukesästä 2024. Katse on kuitenkin jo kauempana horisontissa. Kuten Ramirent Finlandin Marketing Development Manager Marika Salmi toteaa: ”Tämähän ei ole mikään kertarykäisy – sivuston kehitys ei tyssää julkaisuun. Tuloksia tullaan mittaamaan ja niiden perusteella jatketaan kehittämistä. Tekeminen tällä saralla on jatkuvaa.”

Lue Ramirentin artikkeli verkkopalvelu-uudistuksesta kokonaisuudessaan: Konevuokrauksen ykkönen sujuvoittaa digitaalista asiakaskokemusta

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Markkinointi verkossa

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun