Uusi verkkopalvelu Turun ammattikorkeakoululle

Turun ammattikorkeakoulu on käynnistänyt pitkään odottamansa verkkosivustouudistuksen, jossa TurkuAMK.fi-palvelu rakennetaan WordPress-työkaluilla houkuttelevaksi, monipuoliseksi ja asiakasystävälliseksi koulutusten, työelämäpalvelujen ja TKI-toiminnan tavarataloksi.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

25.8.2023

Virpi Blom

Verkkosivut ovat Turun AMK:n tärkein ulkoinen − ja useiden kohderyhmien kohdalla ainut − viestintä- ja markkinointikanava, brändin rakennuksen kivijalka ja käyttöliittymä korkeakoulun digitaalisiin palveluihin. Koska sivusto on ammattikorkeakoulun imagolle tärkeä kanava, sivusto uudistetaan sellaiseksi, että se vastaa Turun AMK:n ajantasaista viestiä, brändiä ja palvelutarjoomaa sekä kohderyhmien tarpeita.

Palvelut kirkkaasti esille

Uuteen TurkuAMK.fi-sivustoon rakennetaan työkalut ja esitystavat sille, että verkkoviestinnässä saadaan optimaalisesti esille ammattikorkeakoulun monipuoliset palvelut.

Koulutustarjonnan esittelyjen käyttökokemukseen etsitään innovatiivisia selailu-, jäsennys- ja suodatustapoja, jotta kuka tahansa onnistuu bongaamaan itselleen osuvan koulutuksen.

Työelämäpalvelut konkretisoidaan helposti ymmärrettäviksi ja tilattaviksi, jotta Varsinais-Suomen elinkeinoelämä löytää näppärästi ideoita hedelmälliseen yhteistyöhön korkeakoulun kanssa.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan esittelyyn luodaan esitystapoja, jotka avaavat Turun ammattikorkeakoulun erityisosaamista niin TKI-toimintaan vihkiytyneille kuin toimintaa arvioiville päättäjillekin.

Uuden verkkosivuston sisältökonseptista karsitaan turhat tiedot pois, ja fokusoidaan olennaisuuksiin. Uusi sivusto tulee esittelemään modernin, työelämälähtöisen ja alueensa kehittymiseen vaikuttavasti osallistuvan ammattikorkeakoulun.

Uuden sivuston julkaisu on aikataulutettu lokakuulle 2024.

WordPress-julkaisujärjestelmä

Turun ammattikorkeakoulun sisällöntuottajien työn helpottamiseksi on uuden sivuston määrittelyvaiheessa valittu julkaisujärjestelmäksi WordPress. Sen oppimiskynnys on matala, ja tuote on tuttu monille sisällöntuottajille jo entuudestaan. Guteberg-editorista odotetaan ratkaisua rikkaiden, markkinointihenkisten sivujen monipuoliseen taittamiseen.

Uuden sivuston sivumallit suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sivujen ylläpito on mahdollisimman vaivatonta. Uudelleenkäytettävät sisällöt, monistaminen ja dynaamisesti metatietoluokittelujen mukaan muodostuvat näkymät ovat olennaisia ratkaisuja kokonaisuudessa, jossa on julkaistavana ja ylläpidettävänä mm. satoja koulutussivuja.

Teknisenä haasteena projektissa on erityisesti opintohallintojärjestelmä Pepistä tuotavat opintojaksot. Pepistä integroitavista koulutustiedoista on pystyttävä muodostamaan verkkosivuille kiinnostavia kurssiesittelyjä ilman manuaalista muokkausta. Muitakin teknisesti edistyneitä ratkaisuja Turun amkin verkkopalveluihin tavoitellaan: tulevaisuuden työlistalla on esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen.

Vihreä talous on yksi visionäärisen korkeakoulun strategisista teemoista. Niinpä myös verkkopalvelun rakentamisessa ja ylläpidossa tavoitellaan mahdollisimman pientä hiilijalanjälkeä.

Konseptia rakennettiin protomallin avulla

Uuden verkkosivuston palvelukonseptia on lähdetty hahmottelemaan jo keväällä 2022, jolloin North Patrol rakensi Turun amkin tarpeisiin protomallinnusta jatkuvan oppimisen koulutusten palvelupoluista.

Uuden sivuston konseptointityössä keväällä 2023 protomallinnusta jatkettiin, ja koko palvelun eri sisältötyypit tai ratkaisevat sivunäkymät mallinnettiin klikkailtavaksi demosivustoksi. Proton avulla uuden konseptin esittely ja validointi oman talon sidosryhmille on ollut helppoa kommunikoitavaa.

Konseptointityöhön osallistettiin suuri määrä ammattikorkeakoulun osaajia, jotta eri näkökulmat voitiin ottaa huomioon ja priorisoida toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Ideointityöpajoissa kartoitettiin kehittämistarpeet, joista jalostettiin tiiviimmän suunnittelutiimin kanssa suunnitelmat uusille verkkopalveluille.

North Patrol tuki Turun ammattikorkeakoulun osaavaa suunnitteluryhmää fasilitoimalla konseptointityötä, rakentamalla protomallin, dokumentoimalla konseptin vaatimusmäärittelyksi ja laatimalla kilpailutusdokumentit.

Tutustu tarjouspyyntöön

Turun ammattikorkeakoulu avasi kilpailutuksen julkisten hankintojen Hilma-palvelussa, ja se on luettavissa tiistaihin 19.9.2023 kello 12 asti. Käy tutustumassa tarjouspyyntöön!

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin 25-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun