Ratkaisumuotoilussa suunnitellaan konkreettista lopputulosta

Jatketaan hiukan tässä blogissa jo aikaisemmin aloitettua keskustelua palvelumuotoilusta, ja otetaan lähempään tarkasteluun ratkaisumuotoilu. Siinä, missä palvelumuotoilun ytimessä on jonkin tahon tarjoamat palvelemisen muodot kokonaisuudessaan, ratkaisumuotoilussa keskitymme yksittäisen lopputuloksen suunnitteluun muotoiluperiaatteita noudattaen.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Digitaalisia palveluita suunnitellessa, palvelumuotoilusta on tullut lähes de-facto standardi, ja kaikissa projekteissa tulisi ”palvelumuotoilla”. Jos lopputulos on tiedossa, emme kuitenkaan ole aidosti palvelumuotoilemassa. Palvelumuotoilussa formaatti, eli lopputulos ei saisi olla etukäteen päätetty, eli työn lähtökohta ei voi olla esimerkiksi uusi verkkopalvelu. Jos suunnittelisimme asiakaskokemuksen ideaalitilaa palvelumuotoillen, voisimme prosessissa päätyä johonkin aivan muuhun lopputulokseen kuin mikä ennakko-odotuksemme oli. Kun lopputulos on jo päätetty, kyse on enemminkin tämän ratkaisun muotoilusta, kun palvelun muotoilusta.

Tässä kohdin ehkä ajattelet, että kyse on vain semantiikasta, ja tietyltä osin onkin, mutta kyse on myös odotusten hallinnasta. On tärkeää tietää, mihin oikeasti ollaan ryhtymässä ja mitä lopputuloksena on syntymässä, kun aloitetaan palvelumuotoiluprojekti.

Tässä maassa on paljon hyviä palvelumuotoilijoita, joiden työ on aidosti uusien palvelumuotojen ja konseptien innovointia, prosessien suunnittelua ja kokonaiskuvan luomista. Tämä työ jää – ja kuuluukin jäädä – suhteellisen ylätasolle. Palvelumuotoilussa luodaan suurempaa visiota, joka tarvitsee vielä ison annoksen konkretiaa, ennen kuin päästään toteutusasteelle.

Tämä voi joskus tulla yllätyksenä asiakkaalle, joka mittavan palvelumuotoiluprojektin jälkeen huomaa, että ei heillä olekaan kädessä selkeää suunnitelmaa siitä, että mitä nyt pitäisi tehdä. Palvelumuotoiluprosessissa on voitu tunnistaa tarpeita esimerkiksi verkkopalvelulle tai jollekin muulle kontaktipisteelle, mutta nämä on suunniteltava tarkemmin, ennen kuin voimme kääriä hihat ja ryhtyä rakennustöihin.

Palvelumuotoilu on kaupunkisuunnittelua, ratkaisumuotoilu arkkitehdin työtä

Palvelumuotoilua voidaan rinnastaa esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun. Luomme visiota siitä, miten ihmiset kaupungissa liikkuvat ja mitä tekevät missäkin kohdin, mutta ennen kuin urakoitsija voi ryhtyä rakentamaan uutta ajanviettopaikkaa kaupunkilaisille, täytyy sekä arkkitehdin että insinöörin tehdä oma suunnittelutyönsä.

Sama analogia pätee verkkopalvelusuunnitteluun. Visio siitä, että verkkopalvelu tarvitaan ja miten se nivoutuu asiakkaan palvelupolkuun voi hyvin tulla palvelumuotoilutyöstä, mutta arkkitehdin on muovattava ratkaisu, jonka pohjalta insinööri voi tehdä tarkemmat määrittelyt, jotta urakoitsija pääsee töihin.

Sekä kaupunkisuunnittelija että arkkitehti voivat suunnittelutyössään käyttää samoja menetelmiä, mutta kohde on eri. Niin palvelumuotoilussa kuin ratkaisumuotoilussa voidaan hyödyntää samoja muotoiluajattelun periaatteita. Molemmille on myös omat paikkansa, kuten myös vaatimusmäärittelylle, joka rinnastuu lähinnä insinöörin piirrustuksiin ja käyttöliittymäsuunnittelulle, joka vastaa karkeasti sisustussuunnittelijan työtä. Näiden paikka on vain eri kohdassa jatkumoa.

Jos palvelumuotoilun fokus on kaupunkikuvassa, kokonaisuudessa ja visiossa, ratkaisumuotoilussa katsotaan rakennuksen ideaa, palvelukonseptia ja kokonaisilmettä ja käyttöliittymäsuunnittelussa tarkennetaan, miten kävijä liikkuu käytäviä ja kerroksia pitkin. Siinä välissä jonkun on kiinnitettävä huomiota myös talotekniikkaan.

Jos tiedät, että olet rakentamassa uutta kirjastoa, et tarvitse kaupunkisuunnittelijaa vaan arkkitehtiä.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Autamme digitaalisten asiointikanavien suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme asiakasystävälliset itsepalveluratkaisut, virtaviivaiset asiointiprosessit ja kustannustehokkaat teknologiat asiointiin, jäsenpalveluihin ja ekstranettiin.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun