Telan uusi verkkopalvelu kannustaa vuoropuheluun

Työeläkevakuuttajat TELA ry oli syksyllä 2020 ison uudistuksen edessä. Verkkosivusto osoitteessa  www.tela.fi oli tullut teknisen elinkaarensa päähän, palveltuaan Telaa 8 vuotta. Teknisen uudistuksen yhteydessä tarjoutui tilaisuus uudistaa myös verkkopalvelun palvelukonsepti, käyttökokemus, sisällöt, toiminnallisuudet ja visuaalinen ulkoasu – tilaisuus, johon Tela mielellään tarttui.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien, eli työeläkeyhtiöiden, -kassojen ja -säätiöiden ja -laitosten, edunvalvontajärjestö. Telalla ei ole henkilöjäseniä vaan jäseniä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat. Verkkosivuillaan Tela tarjoaa sekä faktatietoa eläkejärjestelmästä ja sen rahoituksesta, että omia näkemyksiä ja analyysejä näihin liittyen.

Vanhan sivuston suurimpia haasteita oli tietomalli, jossa kaikki sivut olivat käyttökokemuksessa saman arvoisia, vaikka sisällöllisesti toiset olivat käytetympiä ja tärkeämpiä kuin toiset. Vanha julkaisujärjestelmä ei myöskään tarjonnut valmiita työkaluja eri sisältöjen tarjoamiselle yhdessä, vaan esimerkiksi taustoittavat ja syventävät artikkelit olivat irrallaan faktatiedosta. Koska eri sisältötyypit olivat vahvasti kiinni navigaatiohaaroissa, sivustolla oli myös päällekkäistä tietoa eri sisältöosioissa, eikä käyttäjä saanut kokonaiskuvaa aiheesta.  

Verkkopalvelu oli siis suunniteltava alusta alkaen uusiksi, jonka lisäksi piti päättää, millä teknologialla se olisi parasta toteuttaa. Lisäksi Tela kaipasi apua uudistusprojektin kilpailuttamiseen ja erityisesti verkkopalvelun määrittelyyn. Valmistelutyöhön Tela pyysi apua North Patrolilta.

Suunnittelu käynnistyi tavoitteiden kirkastamisella, jonka jälkeen suunniteltiin tavoiteltu käyttökokemus ja tarvittavat sisältötyypit, arvioitiin soveltuvat teknologiat ja tarkennettiin verkkopalvelun vaatimukset.

Hyvin suunniteltu oli puoliksi tehty

Uudistuksen tavoitteena oli luoda Telalle uusi verkkosivusto, jossa perustieto ja näkemyksellinen tieto tukevat toisiaan. Tietosisällöt jäsenneltäisiin uudestaan niin, että käyttäjän olisi mahdollisimman helppo hahmottaa, minkälaisia sisältöjä verkkopalvelussa on tarjolla.

Tela tuottaa paljon artikkeleita, uutisia, blogeja, analyysejä ja dataa. Uudessa verkkopalvelussa haluttiin tarjota näitä rikastavia tietoja kontekstissa, eri tietosisältöjen yhteydessä. Näin saadaan käyttäjä löytämään myös sellaisia sisältöjä, joita hän ei tullut verkkopalveluun etsimään ja tarjottua käyttäjille relevantteja jatkopolkuja.

Uudesta verkkopalvelusta haluttiin myös joustava ja skaalautuva niin, että sisällöntuottajilla olisi mahdollisuus luoda temaattisia sisältökokonaisuuksia myös tilapäisiin tarpeisiin.

­− North Patrol toi suunnittelupöytään runsaasti ajatuksia ja ehdotuksia sekä erityyppisiä tapoja ratkaista verkkopalvelun haasteita. Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen näkeminen auttoi hahmottamaan mahdollisuuksia ja niistä meille sopivien ratkaisujen valitseminen oli huomattavasti helpompaa ja vaivattomampaa, kuin jos olisi itse yritetty keksiä tai löytää toteutusvaihtoehtoja, Telan verkkopäätoimittaja Marjut Vanha-aho kertoo.

Myös hyvin tehty vaatimusmäärittely auttoi sekä kilpailuttamaan toteuttajakumppanin, että nopeutti varsinaista toteutustyötä. Telan uuden verkkopalvelun on toteuttanut Poutapilvi. Hyvin tehty pohjatyö tarkoitti, että toteutuksessa päästiin nopeasti etenemään.

− Määrittely oli tehty niin hyvin, että varsinaisen toteutuksen aikana ei tullut mitään uusia tarpeita esiin, Vanha-aho muistelee projektia.

Visuaalinen suunnittelu toki vei aikaa, ja sillä oli vaikutuksia myös tekniseen toteutukseen, mutta muutoin projekti eteni lähes suunnitellusti. Uudistuksen yhteydessä pyrittiin myös visualisoimaan dataa ja uudessa verkkopalvelussa on vanhaan verrattuna enemmän infografiikkaa.

Suurin haaste oli kuitenkin valtava sisältömassa, jota ei haluttu siirtää uuden konseptin mukaiseen rakenteeseen sellaisenaan.

− Kaikki sisällöt käytiin läpi ja vähintään editoitiin – osa myös kirjoitettiin täysin uusiksi. Työ vei aikaa, mutta se oli tarpeen tehdä, Marjut Vanha-aho kertoo. Laajalla sisältötyöllä pyrittiin yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään ilmaisutapaa. 

Nokkelaa hashtagien käyttöä

Yksi suurimmista muutoksista verkkopalvelussa on, että uusi sivusto mahdollistaa erityyppisten ajankohtaisartikkeleiden varsin joustavan käytön sekä luokittelun asiasanojen avulla. Näitä asiasanoja hyödyntäen ajankohtaisartikkelit saadaan tarjottua aiheeseen liittyvän tietosisällön yhteydessä automaattisesti.

Yksi Telan tavoitteista on verkkopalvelun avulla lisätä keskustelua vaikeistakin työeläkeasioista. Uudessa verkkopalvelussa on mahdollista julkaista artikkeleita, joissa kaksi asiantuntijaa käy vuoropuhelua tietystä aiheesta. Lisäksi eri ajankohtaisartikkeleita kannustetaan jakamaan sosiaalisessa mediassa. Perinteisen jakopainikkeen lisäksi, kuhunkin ajankohtaisartikkeliin on mahdollista liittää aihetunniste – hashtag, joka seuraa mukana someen artikkelia jaettaessa. Näin Tela pystyy seuraamaan, miten artikkeleitaan jaetaan sosiaalisessa mediassa ja asiantuntija voi jatkaa aiheesta keskustelua esimerkiksi Twitterissä.  

Projektin tiedot

www.tela.fi

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun