Työterveyslaitos uudistaa verkkopalvelunsa Exoven kanssa

Kerroimme aikaisemmin Työterveyslaitoksen kilpailutuksesta, jossa he etsivät kumppania ttl.fi-verkkopalvelunsa uudistukseen. Tekniseksi alustaratkaisuksi oli jo aiemmin valikoitunut Drupal-julkaisujärjestelmä. Kilpailutus on nyt saatu läpivietyä ja uudistuksen kumppaniksi valikoitui neljän tarjouksen joukosta Exove.Hilma-palvelussa julkaistun jälki-ilmoituksen mukaan hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo on 371 403 euroa (alv 0%). Hankintaan sisältyy ttl.fi -verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, ratkaisun tuki- ja sovellusylläpitopalvelut sekä verkkopalvelun jatkokehityspalvelut ja käyttöpalvelut.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

North Patrol auttoi Työterveyslaitosta hankinnan valmistelussa sekä kilpailutuksen läpiviennissä. Esiselvityksen aikana toteutettiin suhteellisen laaja tarvekartoitus, jonka tulosten pohjalta laadittiin keväällä 2020 Työterveyslaitoksen uusi verkkopalvelukonsepti. Työterveyslaitos konkretisoi palvelukonseptia edelleen kesän 2020 aikana erillisen kumppanin kanssa. Kun uusi konsepti oli hyväksytty, jatkettiin yhteistyötä soveltuvan teknologian valinnalla ja vaatimusten tarkentamisella valittua teknologiaa vasten. Tämän jälkeen North Patrol laati julkiseen hankintaan tarvittavat kilpailutusasiakirjat, tuki Työterveyslaitosta kilpailutuksen läpiviennissä sekä arvioi saadut tarjoukset.

Kilpailutus toteutettiin avoimella menettelyllä loppuvuodesta 2020. Vähimmäisvaatimuksiksi tarjoajilta odotettiin EU-kynnysarvon ylittävien kilpailutusten pakollisten vaatimusten lisäksi soveltuvia referenssitoteutuksia sekä riittävän kokenutta asiantuntijatiimiä. Kaikki vastaanotetut tarjoukset täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Tarjousten vertailuperusteet ja niiden painoarvot olivat:

 • Ratkaisukuvaus, jossa arvioitiin tarjotun ratkaisun soveltuvuutta Työterveyslaitoksen tavoitteisiin ja vaatimuksiin (painoarvo 45%).
 • Toimitussuunnitelma, jossa arvioitiin esitetyn projektisuunnitelman ja toimittajan palvelukyvyn selkeyttä ja soveltuvuutta tarjouspyynnössä kuvattuun tarpeeseen (painoarvo 20%).
 • Hinta, joka muodostui toteutusprojektin, mahdollisten ohjelmistolisenssien, sovellushallinta- ja tukipalveluiden, käyttöpalveluiden sekä arvioitujen lisä- ja jatkokehitystöiden kustannuksista (painoarvo 35%).

Uudistusprojekti on käynnistynyt ja Työterveyslaitoksen tavoitteena on saada uusi ttl.fi-verkkopalvelu julkaistua Q4/2021 aikana.

Exove on vuonna 2006 perustettu suunnittelu- ja ohjelmistoyritys, joka on erittäin kokenut Drupal-toimisto. Exovella työskentelee 90 henkilöä ja vaikka toiminnan pääpaino on Suomessa, on heillä kuusi toimistoa neljässä eri maassa. Suomen konttorit sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Exoven liikevaihto on kokonaisuudessaan n. 7 miljoonaa euroa.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalvelu-uudistukseesi? » Ota yhteyttä!

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Tietosivustot

Laajojen tietomassojen muovaaminen verkkosivustoksi vaatii tietorakenteiden, käyttöliittymien ja toimintojen muotoilua palveluksi, joka tähtää tietojen löydettävyyteen, miellyttävään käyttökokemukseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Helppokäyttöisillä ylläpitotyökaluilla varmistetaan tietojen pysyminen ajantasaisina.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Realistisuus ja kaukonäköisyys

  Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun