Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehityskumppaneiksi Exove ja Geniem

Tampereen kaupunki vei joulukuussa 2020 läpi kaksi julkista kilpailutusta, joilla etsittiin kumppaneita verkkopalvelujen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Kaupungin pääsivusto Tampere.fi oli päätetty toteuttaa Drupal-alustalla, ja erilliseen WordPress-ympäristöön oli päätetty rakentaa multisite-työkalut kymmenien erillissivustojen tuottamiseksi.

North Patrol oli Tampereen kaupungin tukena verkkopalvelujen konseptisuunnitelmien tarkentamisessa, vaatimusten määrittelyssä ja kilpailutuksen suunnittelussa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

19.8.2021

Virpi Blom

Drupal-kilpailutuksessa kohteena olivat asiantuntijapalvelut Drupal 9 -alustalle toteutettavan uuden Tampere.fi-verkkopalvelun toimitus- ja käyttöönottoprojektiin. Samalla hankittiin ratkaisun edellyttämät tuki-, ylläpito- ja jatkokehityspalvelut sekä käyttöpalvelut neljän vuoden ajaksi.

Drupal-tarjouskilpailuun osallistui 3 tarjoajaa, joista hinta--laatu-suhteeltaan kokonaisedullisimmaksi osoittautui Exove Oy. Hankinnan yhteenlasketuksi kokonaisarvoksi on jälki-ilmoitukseen merkattu 496 965 euroa. Haasteellinen verkkopalvelukokonaisuus sisältää suuren määrän erilaisia sisältötyyppejä, toiminnallisia ratkaisuja ja integraatioita.

Exove on vuonna 2006 perustettu suunnittelu- ja ohjelmistoyritys, joka on erittäin kokenut Drupal-toimisto. Exovella työskentelee 90 henkilöä ja vaikka toiminnan pääpaino on Suomessa, on heillä kuusi toimistoa neljässä eri maassa. Suomen konttorit sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Exoven liikevaihto on kokonaisuudessaan n. 7 miljoonaa euroa.

WordPress-tarjouskilpailulla hankittiin kokonaisjärjestelmä, "kotisivukone", jolla on tarkoitus tuottaa nopeasti ja tehokkaasti erillissivustoja kaupungin kulttuurilaitosten, oppilaitosten, kampanjoiden ja tapahtumien viestintätarpeisiin. Hankinnan kohteena oli multisite-kokonaisuuden suunnittelu, toteutus, teemojen luonti ja ensimmäisten erillissivustojen käyttöönotto sekä sivustojen ylläpito, jatkokehitys ja hosting.

Kilpailutukseen osallistui 5 yritystä, joiden joukosta hinta--laatu-suhteeltaan kokonaisedullisimmaksi todettiin Geniem Oy:n tarjous. Kilpailutuksen jälki-ilmoituksessa Hilma-palvelussa on hankinnan yhteenlasketuksi kokonaisarvoksi neljän vuoden ajalle merkattu 335 800 euroa.

Geniem Oy on jatkuvasti kehitettäviin verkkopalveluihin erikoistunut luova ohjelmistotalo. Sen tavoitteena on tehdä parempia digitaalisia palveluja, jotka tuottavat todellista arvoa asiakkaiden liiketoiminnalle ja ilahduttavat heidän asiakkaitaan. Vuonna 2001 perustettu yritys työllistää 50 ohjelmistokehittämisen ammattilaista Tampereen toimistollaan ja ympäri Suomea.

Viralliset jälki-ilmoitukset hankinnoista ovat vasta julkistuneet Hilmassa, mutta Tampereen kaupunki on itse tiedottanut kumppanivalinnoistaan jo alkuvuodesta 2021. Uuden Tampere.fi-palvelun arvioidaan valmistuvan keväällä 2022.

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin 25-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Tietosivustot

Laajojen tietomassojen muovaaminen verkkosivustoksi vaatii tietorakenteiden, käyttöliittymien ja toimintojen muotoilua palveluksi, joka tähtää tietojen löydettävyyteen, miellyttävään käyttökokemukseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Helppokäyttöisillä ylläpitotyökaluilla varmistetaan tietojen pysyminen ajantasaisina.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun