Etäkokouksen ja fyysisen kokouksen yhdistäminen on ongelmallista

Tuore väitöskirja Jyväskylän yliopistosta tarkastelee etäkokousten sujuvuutta ja erityisesti ongelmatilanteita.

Yksi havainto on ylitse muiden: Jos etäkokouksessa on mukana samassa fyysisessä tilassa oleva ryhmä ihmisiä, syntyy helposti vastakkainasettelu samassa tilassa olevan ryhmän ja muualta kokoukseen liittyvien ihmisten välille.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Monet ongelmatilanteet seuraavat väitöskirjan mukaan tilannetta, jossa samassa fyysisessä tilassa olevat ihmiset muodostavat liittouman. Ihmiset eivät itse tätä välttämättä tiedosta edes, koska fyysisessä tilassa olevien henkilöiden on helpompi kommunikoida toistensa kanssa sanattomasti. Samassa fyysisessä tilassa oleminen myös lähentää ihmisiä luontaisesti, ja tekee liittouman muodostamisesta luontevaa.

Kauppalehti nostaa esiin väitöksestä myös sen havainnon, että etäkokouksissa kokousten aloittaminen ja lopettaminen ovat tavallisia kokouksia tärkeämpiä osuuksia, jotta kaikille on selvää miten kokouksessa toivotaan toimittavan ja mikä on tavoitteena. Erityisesti kokousten päättyminen oli tutkimuksen aineistossa havaittu haastavaksi asiaksi, joka vaikeutti ihmisten siirtymistä eteenpäin seuraaviin työtehtäviin.

Tutkimuksen tuloksiin on helppo samaistua. Esimerkiksi North Patrolissa pyrimme jo ennen korona-aikaa välttämään hybridikokouksia, joissa on paljon sekä etäosallistujia että samassa tilassa olevia osallistujia. Tällaisten kokousten vetäminen on erityisen vaativaa, ja vaikka siinä onnistuisikin, ovat riskit juuri väitöskirjan kuvaamiin liittoumiin ja vastakkainasetteluihin huomattavan suuret. On hyvin tyypillistä, että samassa fyysisessä tilassa olevat ihmiset dominoivat keskusteluja ja voivat jopa päätyä erilaiseen johtopäätökseen keskusteluista kuin etänä olevat henkilöt.

Tasa-arvoisuuden saavuttaminen tällaisessa hybridimallissa onkin ehkä illuusio, jota ei kannata edes tavoitella. Joskus voi olla fiksumpaa pitää kokous täysin etäkokouksena, vaikka se johtaisi siihen, että samassa rakennuksessa istuvat ihmiset osallistuvat samaan kokoukseen omilta työpisteiltään. Tällöin ainakin kaikki osallistujat ovat samanarvoisia ja kokouksen toimintamalli on kaikille osapuolille selkeämpi.

Monilla digitaalisilla työkaluilla toki voidaan haasteita pienentää, ja hyvä kokouksen johtaminen myös auttaa. Esimerkiksi North Patrolissa käytämme paljon Mentimeterin kaltaisia työvälineitä siihen, että keskusteluiden lopuksi varmistamme kaikilta miten he ovat ymmärtäneet keskustelun johtopäätökset. Kokouksen lopuksi on usein myös hyödyllistä kerrata kokouksen tavoitteet ja vielä ottaa ylimääräinen äänestyskierros keskeisistä kokouksen päätöksistä tai havainnoista.

Tämäntyyppiset tekniikat ja digitaaliset apuvälineet eivät kuitenkaan poista sitä liittoumien ja vastakkainasettelun haastetta, josta mainittu väitöskirja puhuu. Monista kokouksista voidaan tehdä näennäisen tehokkaita ja kaikki saadaan kyllä sanomaan oma näkemyksensä, mutta se paljon isompi kysymys on se, että koetaanko kokouksen jälkeen sitoutuneisuutta tehtyihin päätöksiin? Koetaanko että on tehty päätökset yhdessä? Vai oliko se sittenkin se samassa fyysisessä tilassa oleva ryhmä, joka ohjasi keskustelua haluamaansa suuntaan?

Lue väitöskirja kokonaisuudessaan: Tuire Oittinen: Coordinating actions and across interactional spaces in technology-mediated business meetings, Jyväskylän yliopisto 2020

Aiheeseen liittyviä artikkeleita tässä blogissa:

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun