VTT:n uudessa verkkopalvelussa asiakastarpeet ja palvelut linkitetään älykkäästi

VTT:n täysin uusi verkkopalvelu julkaistiin maaliskuussa, mutta VTT jatkaa aktiivista kehitystyötä ketterien menetelmien avulla siten, että uusia julkaisuja VTT.fi:hin tulee 2–4 kappaletta vuodessa. Miten laaja sivusto uusitaan täydellisesti ja hallitusti niin, että aikataulu ja budjetti pitää ja konsepti pysyy julkaisusta toiseen?

VTT lähti taklaamaan haastetta hyvällä valmistautumisella, sisällöntuoton tuella ja osaavien kumppanien avulla: verkkopalvelulle luotiin hyvä konsepti, tehtiin kattava sisältösuunnitelma, mallinnettiin sisällöntuotolle valmis pohja ja pidettiin sisältötyöpajoja ja -klinikoita. Toisiaan täydentävät kumppanit varmistivat, että jokainen vaihe onnistui suunnitelmien mukaan.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

26.5.2020

Anna Availa

Rohkea konsepti on kaiken ydin

VTT:n uuden verkkopalvelun konseptin kärkeen nousi asiakkaat. ”Asiakkaat näkevät VTT:n yrityksenä, jolla on tietoa ja visioita, joita kellään muilla ei ole. Verkkopalvelun sisällön pitää palvella asiakkaita ja tuoda esille sellaista, mitä vain VTT voi tarjota. Uudessa verkkopalvelussa VTT:n palvelutarjonta on kytketty kaiken sisällön yhteyteen”, kertoo VTT:n Brand and Digital Marketin Lead Hanna Holm.  

Palvelut eivät ole ainoa asia, johon on liitetty asiakasnäkökulma mukaan. ”VTT:n verkkopalvelussa VTT:n visio on saatu konkreettisesti kytkettyä koko palvelutarjontaan, mikä saa asiakkaat uskomaan siihen. Visio on saatu osaksi liiketoimintaa – myös verkkosivuilla”, Holm kiteyttää.

Palvelutarjonta on kytketty sisällön yhteyteen.

Sisällöntuottaja ei jäänyt yksin

VTT:n verkkopalvelun sisällön uusimistyö oli iso ponnistus: koko sisältö kirjoitettiin uudelleen tiukassa aikataulussa. Eikä sisällön uudistaminen jäänyt pelkästään viestinnän ja markkinoinnin tehtäväksi, vaan työhön osallistuivat myös muut yli 140 sisällöntuottajaa kuten tutkijat.

Sisällön uudelleenkirjoittamista tuettiin sisältöpohjan ja sparrauksen avulla. Kattavalla sisältöpohjalla varmistetaan, että konsepti säilyy yhdenmukaisena jatkossakin. Pohjassa on huomioitu kaikki verkkosisällön tarpeet linkityksestä avainsanoihin, jolloin substanssiasiantuntijan on helppo luoda verkkoa rakastavaa sisältöä.

Valkoisen ruudun -ongelmaa taklattiin sisältötyöpajoilla ja -klinikoilla. Neljässä kokopäiväisessä sisältötyöpajassa tuotettiin lähes valmista verkossa julkaistavaa sisältöä. Intensiivisissä työpajoissa keskityttiin nimenomana tekemiseen eikä niihin tarvinnut valmistautua lukuun ottamatta etukäteen katsottavaa briiffiä. Ennen kirjoittamista paneuduttiin hetkeksi konseptin kertaukseen, asiakaslähtöiseen kirjoittamiseen ja hakukoneoptimointiin. Itse kirjoittamisen tukena oli sisällön ja hakukoneoptimoinnin asiantuntijat. Lisäksi viikon päässä siinsi klinikkapäivä, johon oli varattavissa puolen tunnin sparraus asiantuntijalta. 

Hallintamalli varmistaa sivuston laadun myös jatkossa

Jotta huolella laadittu sisältö pysyy kunnossa, uudet julkaisut aikataulussaan ja jatkuva kehitys suunnitelmallisena, tehtiin projektin loppuvaiheessa verkkopalvelulle hallintamalli, joka kokoaa tavoitteet, omistajuuden ja vastuut.

Hanna Holm kertoo, että sisällöntuoton ja -julkaisemisen suhteen otettiin aluksi tiukka linja: ”Edes sisällönsyöttäjiä ei ole markkinointiviestinnän ulkopuolella. Jatkossa sisällöntuottajia saattaa tulla lisää, mutta julkaisuoikeudet tulevat pysymään ainoastaan markkinointiviestinnällä.” Hyvä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta olikin yksi syy, miksi julkaisualustaksi valittiin Drupal.

Jatkuvassa kehityksessä on tärkeää nähdä, mitä milloinkin tehdään. Hallintamallin mukaisesti mietitään, mitkä tehtävät työt ovat kehityssprinttien piirissä ja mikä on vaiheistettua julkaisutyötä. Verkkopalvelun kehitystä jokainen vtt:läinen pystyy seuraamaan yhteiseltä, sisäiseltä foorumilta, joka kokoaa ylläpidon ja kehittämisen tehtäväjonon ja palautekanavan.”Kun näkee, mitä omalle tiketille on tehty, ymmärrys verkkosivuston kehittämisestä lisääntyy”, korostaa Holm.

Hallintamalli ohjaa kaikkien yli 140 sisällöntuottajan työtä.

Mittarointi osoittaa kehittämisen suunnan

”Verkkopalvelun toimimisen tavoitteita ja kehittämistä ei voi parantaa, jos niitä ei voi kontrolloida”, toteaa Holm. VTT:n markkinontiviestintä seuraa, analysoi ja raportoi johtoryhmää myöden sivustolla käyttäytymistä ja sisällön saavutettavuutta.

Palvelun toimivuutta seurataan viiden mittarin avulla, jotka mittaavat asiakkaiden yhteydenottoa (konversio), asiakkaalle arvokasta sisältöä (istunnon kesto), käyttäjäkokemusta (sivut/istunto), saavutettavuutta ja hakukoneoptimoinnin tasoa. Lisäksi markkinointi seuraa avainsanojen ja teemojen käyttöä ja löydettävyyttä.

”Jo nyt voidaan nähdä hienosti parantuneita tuloksia saavutettavuuden ja hakukoneoptimoinnin lisäksi myös konversiossa. Saavutettavuustaso on tällä on 98,5, kun se edellisessä sivustossa oli 52,6″, jatkaa Holm.

Kumppanit toivat tarvittavaa syväosaamista

Vaikka verkkopalvelun uusimisprojektin isoin aikataulullinen haaste on sisältö, projektin vaiheisiin liittyy monia haasteellisia osa-alueita, joiden ratkaisemiseksi VTT valitsi monikumppanimallin.

VTT:n kumppaneina olivat konseptoinnissa ja hankinnassa North Patrol, palvelumuotoilussa ja visuaalisessa suunnittelussa Fjord, toteutuksessa Exove sekä sisältötyössä Miltton ja Oikio, joka auttoi erityisesti hakukoneoptimoinnissa.

”Ihanteellisinta olisi, jos voitaisiin kilpailuttaa vain yksi superkumppani, joka ottaisi kaikki osa-alueet haltuun. Tämä ei ikävä kyllä ole mahdollista, koska esimerkiksi analytiikan tulkinnassa ja sen oppimisessa tarvitaan syväosaamista. Yksi kumppani ei olisi pystynyt tarjoamaan kaikkia rooleja. Asiantuntijatyön ostamisessa on aina kyse siitä kuinka paljon hajauttaa ja kuinka paljon ostaa yhdeltä luukulta”, pohtii Holm.

”Usean kumppanin käyttö toi syvällistä näkemystä sivuston tekemiseen, mutta on selvä, että tietokatkoksia syntyi, kun koppia heitettiin projektin edetessä kumppanilta toiselle. Kokonaisuudessaan työskentely useamman kumppanin kanssa sujui loppujen lopuksi hyvin, mutta yhdessä tekeminen vaatii hyvää kommunikaatiota.”

Asiakaslähtöinen VTT

Ei ole yllättävää, että projektia vetänyt Hanna Holm on tyytyväinen. Rohkea konsepti on pitänyt, ja sivusto toimii teknisesti hyvin.

”Ilman North Patrolia verkkopalvelun konsepti ja tulos ei olisi tällainen. North Patrolin tekemä vaatimusmäärittely oli niin selkeä, että se oli helppoa purkaa työjonoksi toteuttajan kanssa. Jälkeenpäin katsottaessa suunnitteluun olisi pitänyt käyttää kuitenkin enemmän aikaa, jotta sisäinen kommunikaatio olisi pysynyt perässä. Tiukka aikataulu oli mahdollinen toteuttaa, kun suunnittelu ja hankinta vietiin tehokkaasti läpi.”

Hanna Holm jatkaa, että toteutuksesta tuli sellainen, millainen pitikin. ”Olen ylpeä vtt:läisistä, ja siitä että sivusto on nyt asiakaslähtöinen. Uuden konseptin myötä asiakaslähtöinen ajattelu on lisääntynyt organisaatiossa. Voin luottaa siihen, että jatkokehityksen myötä sivustosta on tulossa aina vain parempi.”

Hankkeen tiedot

Teknologia-alusta: Drupal
Hankkeen kokonaishintaluokka: 150 000 – 200 000 €

Hankkeen keskeisiä vaiheita:

 • Marraskuu 2018 – Maaliskuu 2019: Verkkopalvelun konseptointi, North Patrol
 • Maaliskuu – kesäkuu 2019: Verkkopalvelun hankinta, North Patrol
 • Huhtikuu – toukokuu 2019: Palvelumuotoilu, Fjord
 • Huhtikuu 2019 – tammikuu 2020: Sisällöntuotanto, Miltton
 • Kesäkuu 2019 – maaliskuu 2020: Tekninen toteutu, Exove
 • Maaliskuu 2020: Julkaisu
VTT:n uusi verkkopalvelu palkittiin kunniamaininnalla Blue Arrow Awardsissa toukokuussa 2020.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalveluhankkeeseesi? » Ota yhteyttä!

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Markkinoinnin verkkopalvelut

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun