Tampere3-verkkopalveluiden Drupal- ja WordPress-kilpailutusten voittajat

Aika tarkkaan vuosi sitten kirjoitimme isosta Drupal-kilpailutuksesta, jossa rakennettaisiin Tampereen uudelle yliopistolle uusi verkkopalvelu ja sen taustalle erillinen ”sisältökone” sisältöjen hallintaan.Tätä kirjoitettaessa uusi verkkopalvelu on juuri julkaistu vuoden alusta, ja edustaa varsin hyvin tavoiteltua kokonaisuutta.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

>> Tutustu uuteen www.tuni.fi-verkkopalveluun

Kyseisen sivuston ja sen taustalla olevien palveluiden Drupal-toteutuksen voitti Wunder Finland, kuten nyt julkaistu jälki-ilmoitus kertoo. Kokonaisuuteen kuuluu myös rajapintojen toteutusta eri palvelun osien välille.

”Hankinnan kohteena on Drupal-alustainen verkkopalvelukokonaisuus, joka muodostuu Tampere3-korkeakouluyhteisön julkisesta pääsivustosta ja sisältökoneesta sekä näiden välisestä rajapinnasta. Hankintaan sisältyy verkkopalvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus, sovellusylläpito, jatkokehittämispalvelut ja käyttöpalvelut (hosting).”

North Patrol vastasi palveluiden esiselvityksestä, tarkemmasta konseptisuunnittelusta, teknologiavalintojen konsultoinnista sekä kilpailutuksen läpiviennistä.

Tähän varsin merkittävän kokoiseen Drupal-kilpailutukseen tuli tarjouksia neljä (4) kappaletta. Sopimuksen ensimmäisen osan kokonaisarvoksi on jälki-ilmoituksessa ilmoitettu 756 000 euroa, joka kattaa käytännössä ensimmäisen vaiheen Drupal-toteutuksen sekä siihen kiinteästi liittyvät osa-alueet. Lisäksi on ilmoitettu alustavana arviona kokonaisarvio 1,6 miljoonaa euroa, johon sisältyy myös jatkokehitysbudjetti. Ostaja ei kuitenkaan sitoudu sopimuksessa käyttämään tuota jatkokehitysbudjettia, joten siksi isompi kokonaisluku on ilmoitettu erikseen.

Kilpailutuksessa laatupisteiden painotus oli yhteensä 65% ja hinnan painoarvo oli 35%.

Pääsivustoja palvelevan Drupal-kokonaisuuden lisäksi Tampereen uusi yliopisto rakentaa myös laajan WordPress-kotisivukone-kokonaisuuden, jossa yliopiston moninaisille ryhmille, hankkeille ja tapahtumille tarjotaan vakioituja sivustopohjia, joiden avulla omia sivustoja saa pystyyn nopeasti ja tehokkaasti. Tähän haettiin myös kumppania viime keväänä, ja myös tästä kilpailutuksesta on nyt julkaistu jälki-ilmoitus.

”Hankinta sisältää vakioteemaisten blogisivustojen, projektien ja tutkimusyhteisöjen esittelysivustojen, tapahtumasivustojen sekä muiden erillissivustojen helppoon ja hallittuun julkaisemiseen tarkoitettujen WordPress-ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi hankintaan sisältyy toteutettujen kokonaisuuksien sovellusylläpito, jatkokehittämispalvelut ja käyttöpalvelut (hosting).”

Tämän kilpailutuksen ensimmäisen osan arvoksi on ilmoitettu 108 000 euroa, joka kattanee tiukasti ne osa-alueet joista on sitovasti sovittu toimittajan kanssa. Alustava arvio hankinnan kokonaisarvosta on 304 000 euroa, joka kattaa myös jatkokehitysbudjetin.

Tähän varsin laajaan WordPress-kilpailutukseen vastauksia tuli seitsemän (7) kappaletta. Kilpailutuksessa laadun painoarvo oli 65% ja hinnan 35%. Voittajaksi valikoitui Geniem Oy.

North Patrol avusti Tampereen yliopistoa myös tämän kokonaisuuden vaatimuksien tarkentamisessa, teknologiavalinnoissa ja kilpailutuksen läpiviennissä.

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Tietosivustot

Laajojen tietomassojen muovaaminen verkkosivustoksi vaatii tietorakenteiden, käyttöliittymien ja toimintojen muotoilua palveluksi, joka tähtää tietojen löydettävyyteen, miellyttävään käyttökokemukseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Helppokäyttöisillä ylläpitotyökaluilla varmistetaan tietojen pysyminen ajantasaisina.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Erikoistumme suunnitteluun

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

    Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

    Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun