Case: Punainen Risti tuo vapaaehtoiset digiaikaan Oma Punainen Risti -palvelulla

Suomen Punainen Risti luo täysin uuden Oma Punainen Risti -palvelun, jonka tavoitteena on tuoda vapaaehtoistyö digitaalisten palveluiden pariin, helpottaa uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja luoda täysin uusia tapoja tehdä vapaaehtoistyötä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Suomen Punaisella Ristillä on yli 30 000 vapaaehtoista eri tehtävissä ympäri Suomen. Uusia vapaaehtoisia tarvitaan ja he tarvitsevat puolestansa käyttöönsä modernit työkalut.
Punainen Risti selvitti vuonna 2016 digitaalisten palveluidensa nykytilaa ja kehittämistarpeita. Selvityksestä kävi mm. ilmi, että vapaaehtoistyön kannalta hyödyllisiä palveluita puuttuu tai ne ovat syystä tai toisesta vajaakäytöllä. Syntyi Punaisen Ristin digiohjelma ja osana sitä ajatus vapaaehtoisten tietojärjestelmäkokonaisuudesta.

Tietojärjestelmäkokonaisuuden kaksi puolta

Punainen Risti lähti designtoimisto Fjordin kanssa kehittämään Punaisen Ristin vapaaehtoisille täysin uutta Oma Punainen Risti -palvelua. Palvelussa vapaaehtoinen voisi luoda itselleen profiilin kuvaamalla valmiutensa, kiinnostuksen kohteensa sekä taitonsa. Järjestelmä tarjoaisi sitten vapaaehtoiselle hänelle parhaiten soveltuvia tapoja auttaa.

Fjordin kanssa tehty konsepti kuvasi hyvin, miten palvelun haluttiin toimivan käyttäjän näkökulmasta, mutta järjestelmätoteutuksen kilpailutusta varten piti kuitenkin miettiä tarkemmin, miten uusi tietojärjestelmä toimii pellin alla. Huolelliseen etenemiseen ja hankintaan kannusti myös se, että osa järjestelmästä rahoitettiin veikkausvaroja jakavan STEA:n avustuksella. Järjestelmän ominaisuuksien, toiminnallisuuksien ja teknisten reunaehtojen määrittelyä varten Punainen Risti pyysi apua North Patrolilta.

Punaisella Ristillä on selkeä visio uudesta palvelusta, mutta uudistus on niin massiivinen, että se on pakko tehdä vaiheissa.

− Pitkällä aikavälillä tavoitteena on luoda kaikenkattava vapaaehtoisjärjestelmä, joka kokoaa kaikki vapaaehtoisten palvelut ja toiminnat yhteen paikkaan, mutta järjestelmän ensimmäinen vaihe haluttiin palvelemaan erityisesti toiminnastamme kiinnostuvaa uutta vapaaehtoista, paikallisia vastuuvapaaehtoisia ja ystävävälitystä, kertoo Punaisen Ristin viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen.

Uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa luotiin palvelun taustajärjestelmä, joka sisältää vapaaehtoistoiminnan rekisterin, joka toimii ylläpitäjän työkaluna hänen hallinnoidessa vapaaehtoisia, ystävätoiminnan asiakkaita, tapahtumia ja aktiviteetteja. Ylläpitäjät ovat sekä työntekijöitä että Punaisen Ristin vastuuvapaaehtoisia, jotka vapaaehtoistyönä organisoivat ja koordinoivat toimintaa.

Taustajärjestelmän lisäksi luotiin loppukäyttäjän julkinen verkkopalvelu, Oma Punainen Risti, jossa vapaaehtoisprofiilin luominen on mahdollista ja jossa käyttäjä voi hakea ja selata eri tapahtumia ja aktiviteetteja. Palveluun haluttiin myös mahdollisuus vapaaehtoisten keskinäiseen viestintään.

Järjestelmä räätälityönä

Isolle vapaaehtoisjärjestölle soveltuvia järjestelmiä ei tuntunut oikein löytyvän valmiina, joten Punaisen Ristin uusi vapaaehtoisten tietojärjestelmä on rakennettu täysin räätälityönä. Julkisen tarjouskilpailun voittajaksi valikoitui Innofactor Oy, jonka ratkaisu nojautuu .NET -teknologiaan ja Azuren palveluihin.

− Palvelu pyörii Punaisen Ristin hallinnoimassa Azuressa ja hyödyntää Azuren integraatioita, kertoo hankkeen projektipäällikkö Seppo Niemenoja, Punaiselta Ristiltä.

Yhteistyö Innofactorin kanssa on toiminut hyvin, mutta projektissa on ollut omat haasteensa. Punainen Risti oli lähtenyt suunnittelemaan uutta palvelua palvelumuotoilumenetelmiä hyödyntäen, ja ketterässä toimitusprojektissa on puolestaan täysin toisenlaiset ohjaavat tekijät. Suurimmat haasteet liittyivät Niemenojan mukaan yhteisen ymmärryksen muodostamiseen ja toimintatapoihin.

Taustajärjestelmän ja käyttöliittymän, eli Oma Punainen Risti -palvelun ja sen ensimmäisten käyttötapausten rakentaminen samaan aikaan ja samalla budjetilla toi myös omat haasteensa.

− Joitain ominaisuuksia ja integraatioita jouduttiin tiputtamaan pois, mutta mikään pois jätetty ei ole ollut priorisoitu toiminnallisuus. Lisäksi matkan varrella tarkennettiin tiettyjä seikkoja, jotka olivat tärkeitä käyttötapausten tai prosessien kannalta, Seppo Niemenoja jatkaa.

Sekä Kiiskinen että Niemenoja ovat kuitenkin tyytyväisiä lopputulokseen. Lopputuloksessa ei ole mitään käyttäjän kannalta turhaa mutta mikään oleellinen ei myöskään puutu.

− Kun katson järjestelmää nyt ja vertaan siihen, mitä se oli Fjordin tekemässä prototyypissä, niin hyvin samanlainen se lopulta on, Kiiskinen toteaa.

Palvelu ei kuitenkaan vielä ole valmis. Oma Punainen Risti -palvelun sisällä on neljä tuoteomistajaa, jotka jatkavat palvelun kehittämistä. Sitä mukaa kun käyttäjäryhmiä on koulutettu, on myös tullut toiveita uusista toiminnallisuuksista. Tulevaisuudessa palvelua laajennetaan myös muihin vapaaehtoistyön muotoihin, joilla on ystävävälityksen tavoin tarve omiin digitaalisiin työkaluihin.

− Merkittävin järjestötoiminnan digiloikka otetaan muutaman vuoden sisällä, kun jatkamme kehitystyötä ja rakennamme nykyisen järjestelmän ympärille niin sanotun vapaaehtoisuuden digitaalisen ekosysteemin. Tässä vaiheessa mukaan pääsee aivan uudenlaisia toimijoita, esimerkiksi hoitolaitoksia, kouluja ja yrityksiä, Kiiskinen kertoo.

Käyttöönottovaihe meneillään

Uusi palvelu on Beta-vaiheessa ja sen pilotointi valikoiduissa paikallisosastoissa sekä ystävävälityksissä alkoi keväällä 2018. Ystävävälitys tuotiin mukaan vapaaehtoisten tietojärjestelmän kehityksen alkumetreille, sillä se on Punaisen Ristin suurin vapaaehtoistyön muoto. Ystävävälityksessä tarve digitaaliselle työkalulle on ollut jo pitkään.

Syksyllä 2018 palvelua on ryhdytty viemään koko järjestöön. Isossa organisaatiossa alkusyksy onkin kulunut uudenlaisen toimintakulttuurin edistämisen ja järjestelmän kouluttamisen merkeissä.

− Koulutamme parhaillaan vastuuvapaaehtoisia. Meillä on yli 1800 rekisteröitynyttä käyttäjää järjestelmässä, mikä on iso määrä, mutta koko kentän laajuuden huomioiden vielä pientä. Tästä reilu 100 on työntekijöitä, loput ovat vastuuhenkilöitä eli vapaaehtoisia, Kiiskinen kertoo.

− Ystävävälityksessä määrä on tasaisesti kasvanut, järjestelmässä on jo yhteensä noin 2000 ystäväasiakasta ja ystävävapaaehtoista, hän jatkaa. Samalla on saatu käyttöön myös uusi verkkoystävätoimintaa varten luotu välitys. Itse välitystoiminta noudattaa samoja periaatteita, mutta nämä verkkoystävävapaaehtoiset toimivat kokonaan verkossa.

Vuoden 2019 alusta uudet Suomen Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostuneet ihmiset voivat kirjautua palveluun vapaaehtoiseksi. Se onnistuu, kun syksyn aikana vastuuvapaaehtoiset ja työntekijät on koulutettu järjestelmän käyttöön.

Käyttäjäpalaute on ollut positiivista

Sekä työntekijät että nyt jo koulutetut vastuuvapaaehtoiset ovat suhtautuneet positiivisesti uuteen järjestelmään.

Vapaaehtoiset ovat olleet alusta lähtien hyvin vahvasti mukana suunnittelemassa uutta tietojärjestelmää ja sen palveluita ja Kiiskinen on mielissään siitä, että kaikilla on ollut aito into siitä, mitä nyt ollaan tekemässä.

Vapaaehtoiset ovat olleet mukana prosessissa jo strategiavaiheesta saakka, mutta erityisesti suunnittelemassa, kehittämässä, testaamassa ja kommentoimassa nyt tehtyä vapaaehtoisten tietojärjestelmää.

− Tässä ei ole kyse muutaman ammattilaisen tekemästä järjestelmästä, vaan vastuuvapaaehtoisten rooli on ollut vahva koko ajan. Kun järjestelmää tehdään vapaaehtoisille ja vapaaehtoiset myös ylläpitävät sitä, on aivan keskeistä, että he myös ovat kehittämässä sitä, Kiiskinen toteaa.

− Vaikka järjestöillä yleisesti ottaen on hirveän paljon opittavaa, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää järjestötoiminnassa, niin meidän vahvuuksiamme on, että meillä on suora kontakti loppukäyttäjiin, Kiiskinen kiteyttää.

Tutustu Oma Punainen Risti-palveluun

Hankkeen tiedot

Oma Punainen Risti
Räätälitoteutus (.Net ja Azure)
Hankinnan hintaluokka: yli 200 000 €

 • 2016 — Suomen Punaisen Ristin Digiohjelmatyö (Punainen Risti)
 • Kevät 2017 — Oma Punainen Risti -palvelun konseptointi ja prototyyppi (Fjord)
 • Kevät 2017 — IT-arkkitehtuurin arviointi (Punainen Risti)
 • Kevät 2017 — Vapaaehtoisen tietojärjestelmän vaatimusmäärittely (North Patrol)
 • Kesä 2017 — Kilpailutus ja toimittajavalinta (North Patrol)
 • Syksy 2017 – kesä 2018 — Toteutustyö (Innofactor)
 • Maaliskuu 2018 — Beta-version julkaisu (Punainen Risti)
 • Syksy 2018 — Käyttöönottokoulutukset (Punainen Risti)
 • Syksy 2018 > — Jatkokehitys (Innofactor ja Punainen Risti)

Camilla Heikkilä

VTM, IT-Tradenomi Camilla Heikkilä on verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden asiantuntija. Camillalla on laaja kokemus viestinnästä ja erityisesti verkkoviestinnästä.

Camillalla on kokemusta verkkosivukonseptoinnista, projektien vetämisestä, käytettävyystestauksista, sisältöstrategioiden laatimisesta sekä kouluttamisesta. Camillalla on vahva sisältöpuolen osaaminen ja osaa auttaa kiteyttämään organisaation sisällön toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa käyttäjän tarpeet ovat huomioitu.

Camilla on työskennellyt yli 10 vuotta erilaisissa verkkoviestintätehtävissä järjestöissä ja julkishallinnossa. Työuran aikana hänellä on ollut lukuisia vastuutehtäviä erikokoisissa verkkosivuprojekteissa.

Fiksu kilpailutus

Kilpailuttamista yleisesti ja julkisia hankintoja käsitteleviä artikkeleita North Patrolin konsulteilta.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Erikoistumme suunnitteluun

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

  Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

  Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun