Eckerö Line onnistui monimutkaisessa verkkokauppauudistuksessa

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 6 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Eckerö Linen verkkokauppatarpeet ovat huomattavan kompleksiset. Yhtäläisyyksiä tyypilliseen kuluttajakauppaan eri ole juurikaan. Jo itse matkamyynnissä on useita ulottuvuuksia ja tähän kun lisätään erilaiset laivan lisäpalvelut, kuten ateriat ja ajoneuvopaikat, sekä määränpään palvelut, kuten hotellimajoitukset ja oopperaliput, tulee erilaisten kombinaatioiden hallinnasta todella monimutkaista. Oman lisämausteensa kokonaisuuteen tuo ennakkotilausvalikoima, johon liittyy oma säännöstönsä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

26.11.2018

Mikko Jokela

Eckerö Linen pyrkimyksenä on tarjota mahdollisimman hyvä asiakaskokemus läpi palvelukanavien. Verkkokauppa on tässä merkittävässä roolissa, joten pelkästään yllä mainittujen monimuotoisten kombinaatioiden tekninen hallinta ei riitä, vaan erilaisille loppukäyttäjille vaihtoehdot on esitettävä selkeästi, osana saumatonta asiointikokemusta ja luonnollisesti myös erilaiset päätelaitteet huomioiden.

Jututimme Eckerö Linen eCommerce Manageria Petri Hannikaista, joka kertoi meille verkkokauppahankkeesta.

Tutustu Eckerö Linen uudistettuun verkkokauppaan

Toteutusprojekti onnistui toisella yrittämällä

Eckerö Linen edellinen verkkokauppa oli toteutettu IBM WebSphere Commerce 6:lla, jota oli vuosien saatossa räätälöity huomattavasti. Keskeisenä taustajärjestelmänä toimi Caruksen varausjärjestelmä CarRes, johon verkkokaupparatkaisu oli kiinteästi integroitu. Oli selvää, että varausjärjestelmä pysyisi myös jatkossa samana, mutta verkkokaupan alustaksi haluttiin modernimpi ratkaisu, jota olisi ketterämpi ja joustavampi kehittää. Myös vuosittaisia juoksevia kustannuksia halutiin pienentää.

Eckerö Line aloitti verkkokaupan uudistusprojektin alunperin jo kaksi vuotta aiemmin. Tuolloin tavoitteena oli pystyä hyödyntämään samaa teknologia-alustaa kaikissa konserniyhtiöissä, mutta jälkeenpäin jouduttiin toteamaan, että valituksi tullut alustaratkaisu ei yksinkertaisesti pystynyt vastaamaan Eckerö Linen tarpeisiin. Projekti jouduttiin pitkän ponnistelun jälkeen keskeyttämään kokonaan.

Tämän kokemuksen jälkeen Eckerö Line halusi tehdä tulevan verkkokauppansa alustavalinnan huolellisesti. North Patrol valittiin riippumattomaksi kumppaniksi tukemaan valintaprosessia. Mahdollisten teknologiavaihtoehtojen joukosta alustavalinnaksi seuloutui Magento. Ekosysteemin murrokseen liittyvät riskit tiedostettiin hyvin, mutta silti Magento vaikutti soveltuvimmalta vaihtoehdolta Eckerö Linen tarpeisiin.

Alustavalinta on osoittautunut todella onnistuneeksi. ”Oma tiimimme, joka käytännössä työskentelee Magenton kanssa, on ottanut alustan erittäin hyvin vastaan. Aiemman verkkokaupparatkaisun päälle oli toteutettu erilaisia virityksiä vaikka kuinka paljon. Nyt kaikki oleellinen pystytään tekemään järkevällä tavalla yhden hallintatyökalun kautta. Magenton peruskyvykkyydet riittävät jopa yllättävän pitkälle” kertoo Petri. Esimerkkinä hyvästä toiminnallisuudesta hän mainitsee sisällönhallintatyökaluna käytettävän BlueFoot-laajennoksen, josta on tulossa Magenton virallinen sisältöeditori lähitulevaisuudessa.

Kompromisseja on toki jouduttu jonkin verran tekemään ja ihan kaikkea aiemman verkkokaupan kyvykkyyksistä ei ole edes yritetty toteuttaa uudelle alustalle. Tiettyjä räätälöintejä, esim. check out -prosessiin on tehty ja yksittäisiä ongelmanratkaisutilanteita on riittänyt, mutta kokonaisuutena Magentoon ollaan erittäin tyytyväisiä.

Toimittajakumppaniksi Eckerö Linelle valikoitui Digia, joka on myös osoittautunut erittäin onnistuneeksi valinnaksi. Aiemman verkkokaupan toimittajakumppanina toiminut Igence sulautui Digiaan juuri valintaprosessin aikana. Igenceen oltiin sinänsä tyytyväisiä ja he tunsivat Eckerö Linen liiketoiminnan sekä järjestelmäkentän jo entuudestaan. Digia puolestaan onnistui vakuuttamaan Eckerö Linen kokonaisvaltaisella osaamisellaan. Isomman kumppanin kanssa toimimisesta on ollut Petrin mukaan ainoastaan hyötyä: ”Saamme paljon eri tyyppistä tukea Digialta. He pystyvät auttamaan meitä laaja-alaisesti kaikessa verkkokauppaan liittyvässä tekemissä aina rautapuolesta konversio-optimointiin asti. Myös projektin alussa mukana ollut palvelumuotoilutiimi ja myöhemmin mukaan tullut laadunvarmistusyksikkö toivat merkittävästi lisäarvoa kokonaisuuteen.”

Tutustu verkkokauppa-uudistuksesta tehtyyn videoon

Lanseeraus juuri sesongin alla onnistui

Laivaliikenteen ylivoimaisesti merkittävin sesonki on kesä. Kesäkuukausien onnistuminen määrittää hyvin pitkälle koko vuoden kaupallista menestystä. Tietojärjestelmämielessä tämä tarkoittaa sitä, että parhaaseen sesonkiaikaan ratkaisujen on oltava vakaita ja luotettavia. Yllätyksillä voi olla tuntuvia seurauksia liiketoiminnalle.

Eckerö Linen uuden verkkopalvelun lanseeraus oli tässä mielessä suuri riski. Projekti venyi odotettua pitemmälle ja uusi verkkopalvelu saatiin julkaistua juuri ennen parasta sesonkia huhtikuussa 2018.

Riski tiedostettiin, mutta riskinotto kannatti. Nyt uusi verkkokauppa on ollut käytössä kohta puoli vuotta. Asiakaskunnasta on tullut positiivista palautetta ja tähän mennessä tulokset ovat olleet huimia. Toukokuun alusta syyskuun loppuun mennessä verkkokaupan liikevaihto kasvoi 58% viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Myös verkkokaupan konversioaste nousi 48% samaan ajanjaksoon peilaten. ”Oikeastaan kaikki keskeiset mittarit ovat nousseet paljon. Onnistumiseen ovat toki vaikuttaneet monet muutkin asiat, kuin uusittu verkkokauppa” iloitsee Petri viitaten samalla mm. vuoden alusta muuttuneeseen laivojen aikataulumalliin, joka on nostanut merkittävästi Eckerö Linen matkustajamääriä.

Hyvän vastaanoton myötä jatkokehitykseen panostetaan tällä hetkellä täysillä. ”Eteenpäin mennään kaasu pohjassa”, kuten Petri asian ilmaisee. Eckerö Linen dedikoitu in-house tiimi kehittää verkkokauppaa jatkuvasti eteenpäin. Tulevat kehitysajatukset liittyvät mm. dynaamisen hinnoittelun kehittämiseen, tarkempaan kohdentamiseen sekä markkinoinnin automaation hyödyntämiseen. Lisäksi verkkokauppaan ollaan tuomassa uusia tuotteita ja myös tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia tutkitaan jatkuvasti. Erityisesti kohdentamiseen liittyen Eckerö Linellä on paljonkin kehitysajatuksia, mutta yksityiskohtainen profilointi ja segmentoinnin hyödyntäminen ovat osoittautuneet odotettua hankalemmiksi toteuttaa. ”Vierailijan käyttäytymiseen pitäisi päästä yksityiskohtaisemmin kiinni, mutta käytännössä tämä on yllättävän vaikeaa” toteaa Petri.

Vinkkejä monimutkaiseen verkkokauppahankkeeseen

Vaikka Eckerö Linen verkkokaupan liiketoimintamalli on lähes ainutlaatuinen, kysyimme Petriltä vinkkejä siitä, mitä hänen mielestään kompleksisen verkkokaupan suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi huomioida. Hänen mielestään kolme asiaa nousi heidän projektissaan ylitse muiden:

 1. Testaus: ”Peräpeiliin katsottuna testaukseen olisi pitänyt panostaa vieläkin enemmän. Vaikka sitä toki tehtiin paljon, niin vielä enemmän olisi pitänyt läpikäydä erilaisia end-to-end skenaarioita. Testausta olisi myös pitänyt tehdä enemmän todellisilla laitteilla, joten pelkkä mobiililaitteen simulointi ei riitä. Kannattaa myös varata reilusti aikaa testaukseen.”
 2. Esiprojektin merkitys: ”Ennen teknisen toteutusprojektin aloittamista pidimme kattavan määrittelyiden tarkennusvaiheen, joka selvensi asioita niin toimittajakumppanille kuin myös meille itsellemme. Jo ennen tätä vaihetta sopimusneuvottelut läpivientiin erittäin perusteellisesti. Näin ollen molemmille osapuolille oli selvää mitä tehdään ja miten toimitaan, ennen varsinaisen koodaamisen aloittamista.”
 3. Jatkuvuus: ”Verkkokaupan kehitystä kannattaa miettiä jatkumona, ei niinkään yksittäisenä projektina, joka alkaa jostain ja loppuu jonnekin. Kannattaa omaksua sellainen ajatusmalli, että kun näin iso kehityshanke saadaan liikkeelle, niin työ ei missään vaiheessa tule valmiiksi. Näin ollen uuden verkkokaupan lanseeraus on vain yksi välietappi matkan varrella.”

”Kaikkiin edellisiin projekteihin verrattuna, joissa olen ollut mukana, niin tämä oli erittäin hyvin hallinnassa koko ajan.” kiittää Petri vielä lopuksi toimittajakumppania.

Tutustu Eckerö Linen uudistettuun verkkokauppaan

Hankkeen tiedot

Eckerö Line

Teknologia-alusta: Magento 2
Hankinnan hintaluokka: 500 000 – 750 000 €

 • Touko-kesäkuu 2016 — Teknologiavertailu ja alustavalinta (North Patrol)
 • Syys-lokakuu 2016 — Neuvottelu- ja demotapaamiset potentiaalisten toimittajien kanssa, kilpailutus ja toimittajavalinta (North Patrol)
 • Tammi-kesäkuu 2017 — Esiprojekti: määrittelyiden tarkennus (Digia)
 • Kesäkuu 2017-Huhtikuu 2018 — Tekninen toteutusprojekti (Digia)
 • Huhtikuu 2018 — Uuden verkkokaupan julkaisu

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalveluhankkeeseesi? » Ota yhteyttä!

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Parhaat muotoiluratkaisut tuote- ja palvelusivuille (15.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Myynti verkossa

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat, jotta voit ryhtyä pyörittämään menestyvää verkkokauppaa.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun