Verkkokaupan työllistävyys

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 8 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Suomalaisia verkkokauppoja ylläpidetään todella pienellä porukalla:  miltei kolmannes selvityksemme kaupoista työllistää päätoimisesti vain yhden työntekijän.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

17.11.2015

Virpi Blom

Vain kuudenneksella selvityksen verkkokaupoista on viittä henkilöä suurempi työntekijämäärä kaupan ylläpidossa.

Joka kymmenes vastaaja kertoi, ettei verkkokaupan parissa työskentele päätoimisesti yhtäkään ihmistä.

Kuinka moni henkilö työskentelee päätyönään verkkokauppanne parissa?

 • 30 % — 1 henkilö
 • 13 % — 2 henkilöä
 • 13 % — 3 tai 4 henkilöä
 • 13 % — 5 henkilöä
 • 10 % — ei yhtään
 • 8 % — 6–10 henkilöä
 • 7 % — 15–20 henkilöä

Resurssit eivät riitä

Monelle yritykselle, joka avaa verkkokaupan kivijalkamyymälöiden rinnalle, tuntuu tulevan yllätyksenä se, kuinka paljon se nielee rahallista ja ajallista panosta.

Kyselymme avoimissa vastauksissa saatiin mm. tällaiset kommentit:

”Verkkokauppa imee aikaa ja vaivaa enemmän kun kukaan osaa kuvitella. Aika tuleekin olemaan verkkokaupan laajentumisen esteenä, varsinkin jos liiketoiminnassa on muutakin työtä/tekemistä.”

”Haaste on myös se, että verkkokauppaa ylläpitää ja kehittää tällä hetkellä muun työn ohessa web-tuottaja. Kaupassa pitäisi ehdottomasti olla täyspäiväinen vastuuhenkilö ja lisäksi ainakin yksi assistentti (koko- tai osapäiväinen).”

Verkkokaupan organisoitumista ja työnjakoa koskevissa kysymyksissä vastaajista kolmannes totesi, että verkkokaupan pyörittämisen ja ylläpidon resurssit eivät riitä. Kehittämisresurssien puute on vielä tuntuvampi: puolet vastaajista toteaa, ettei verkkokaupan kehittämiseen löydy riittävästi resursseja. Tämä resurssien riittämättömyys on selvästi yleisin asia, jonka vastaajat ovat tunnistaneet verkkokaupan organisoimisen haasteeksi.

Vastaavasti myöskin tulevaisuuden panostuskohteissa korostetaan resurssikysymystä: lisäpaukut verkkokaupan kehittämiseen sekä ylläpitoon ja pyörittämiseen ovat yleisimmät asiat, joita vastaajat aikovat tulevaisuudessa korjata verkkokauppansa organisoimisessa.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalvelu-uudistukseesi? » Ota yhteyttä!

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin 25-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Myynti verkossa

Menestyvä verkkokauppa edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, liiketoiminnan vaatimusten ja tahtotilan selvittämistä, sekä näihin vastaavien digitaalisten ratkaisujen löytämistä. Parhaat edellytykset onnistumiselle saadaan, kun katsotaan kokonaiskuvaa ja valitaan oikeat keinot, kanavat ja tekniset ratkaisut tavoitteiden mukaisesti – tarvittavia resursseja unohtamatta.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Realistisuus ja kaukonäköisyys

  Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun