Verkkokaupan työllistävyys

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 8 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Suomalaisia verkkokauppoja ylläpidetään todella pienellä porukalla:  miltei kolmannes selvityksemme kaupoista työllistää päätoimisesti vain yhden työntekijän.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

17.11.2015

Virpi Blom

Vain kuudenneksella selvityksen verkkokaupoista on viittä henkilöä suurempi työntekijämäärä kaupan ylläpidossa.

Joka kymmenes vastaaja kertoi, ettei verkkokaupan parissa työskentele päätoimisesti yhtäkään ihmistä.

Kuinka moni henkilö työskentelee päätyönään verkkokauppanne parissa?

 • 30 % — 1 henkilö
 • 13 % — 2 henkilöä
 • 13 % — 3 tai 4 henkilöä
 • 13 % — 5 henkilöä
 • 10 % — ei yhtään
 • 8 % — 6–10 henkilöä
 • 7 % — 15–20 henkilöä

Resurssit eivät riitä

Monelle yritykselle, joka avaa verkkokaupan kivijalkamyymälöiden rinnalle, tuntuu tulevan yllätyksenä se, kuinka paljon se nielee rahallista ja ajallista panosta.

Kyselymme avoimissa vastauksissa saatiin mm. tällaiset kommentit:

”Verkkokauppa imee aikaa ja vaivaa enemmän kun kukaan osaa kuvitella. Aika tuleekin olemaan verkkokaupan laajentumisen esteenä, varsinkin jos liiketoiminnassa on muutakin työtä/tekemistä.”

”Haaste on myös se, että verkkokauppaa ylläpitää ja kehittää tällä hetkellä muun työn ohessa web-tuottaja. Kaupassa pitäisi ehdottomasti olla täyspäiväinen vastuuhenkilö ja lisäksi ainakin yksi assistentti (koko- tai osapäiväinen).”

Verkkokaupan organisoitumista ja työnjakoa koskevissa kysymyksissä vastaajista kolmannes totesi, että verkkokaupan pyörittämisen ja ylläpidon resurssit eivät riitä. Kehittämisresurssien puute on vielä tuntuvampi: puolet vastaajista toteaa, ettei verkkokaupan kehittämiseen löydy riittävästi resursseja. Tämä resurssien riittämättömyys on selvästi yleisin asia, jonka vastaajat ovat tunnistaneet verkkokaupan organisoimisen haasteeksi.

Vastaavasti myöskin tulevaisuuden panostuskohteissa korostetaan resurssikysymystä: lisäpaukut verkkokaupan kehittämiseen sekä ylläpitoon ja pyörittämiseen ovat yleisimmät asiat, joita vastaajat aikovat tulevaisuudessa korjata verkkokauppansa organisoimisessa.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalvelu-uudistukseesi? » Ota yhteyttä!

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin 25-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Myynti verkossa

Menestyvä verkkokauppa edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, liiketoiminnan vaatimusten ja tahtotilan selvittämistä, sekä näihin vastaavien digitaalisten ratkaisujen löytämistä. Parhaat edellytykset onnistumiselle saadaan, kun katsotaan kokonaiskuvaa ja valitaan oikeat keinot, kanavat ja tekniset ratkaisut tavoitteiden mukaisesti – tarvittavia resursseja unohtamatta.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Erikoistumme suunnitteluun

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

  Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

  Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun