Verkkokaupan johtaminen

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 8 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

North Patrol järjesti kesällä 2015 yhteistyössä Verkkoteollisuus ry:n kanssa avoimen verkkokyselyn suomalaisten verkkokauppojen kehittämisen ja johtamisen tilasta.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

17.11.2015

Virpi Blom

Selvitys suomalaisten verkkokauppojen kehittämisestä

Kyselyssä esitettiin 36 moniulotteista kysymystä, joilla selvitettiin vastaajien näkemyksiä verkkokauppojensa perustamisen, johtamisen ja hallinnoinnin lähtökohdista. Kyselyssä pyydettiin arviot siitä, mitkä verkkokauppojen ominaisuuksista ovat olleet tärkeimpiä menestyksen kannalta, mitkä ovat olleet erityisen haasteellisia, ja mihin aiotaan tulevaisuudessa panostaa enemmän.

Kyselyn tulosartikkelit

Verkkokauppojen tila ja tulevaisuus:

Verkkokaupan perustaminen:

Ylläpito:

Kehittäminen:

Teknologia:


Vastaajien taustatiedot

Kyselymme 60 vastaajaa edustivat 56 nimettyä, parhaillaan toimivaa verkkokauppaa. (Kahdella vastaajista kauppa oli vasta rakenteilla.)

Kyselyyn vastanneiden yritysten joukossa oli liikevaihdoltaan monenkokoisia yrityksiä useilta toimialoilta. Vastanneista joukossa oli myös suuryrityksiä ja kansainvälisestikin toimivia yrityksiä. Puolet vastanneista edustivat mikroyrityksiä, joiden vuosittainen liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa.

Yrityksenne vuosittainen liikevaihto:

 • 48 % — alle 2 M euroa
 • 15 % — 2–10 M euroa
 • 12 % — 10–50 M euroa
 • 10 % — 50–200 M euroa
 • 7 % — yli 200 M euroa

Kyselyyn vastanneista 38% prosenttia edusti liiketoimintaa, jonka ytimessä on kaupankäynti verkossa. Ainoaksi myyntikanavakseen verkkokaupan ilmoitti 21%. Täten noin neljäsosa verkkokauppayrityksistä on sellaisia, joilla ei ole minkäänlaista kivijalkamyymälää tai palvelupistettä.

 • 38 % — Kaupankäynti verkossa on ydinliiketoimintaamme.
 • 33 % — Verkkokauppamme myynti on pienempi kuin muiden myyntikanaviemme, mutta silti kohtalaisen merkittävä.
 • 21 % — Verkkokauppa on ainoa myyntikanavamme.
 • 13 % — Verkkokauppamme osuus liikevaihdostamme on lähes merkityksetön.
 • 5 % — Verkkokauppamme myynti on merkittävämpi kuin muiden myyntikanaviemme.

Kävijämäärät

Kyselyyn osallistuneista verkkokaupoista vajaa viidennes oli isoja verkkokauppoja, joiden kuukausittaiset kävijämäärät ovat satoja tuhansia, suurimmissa yli miljoonan. Toinen viidennes edusti verkkokauppoja, joiden kävijämäärät voidaan laskea kymmenissä tuhansissa. Viidenneksen verran verkkokaupoista oli sellaisia, jotka saavat kuukausittain hieman enemmän tai vähemmän kuin 10 000 kävijää. Kymmeneksessä kävijämäärät ovat muutaman tuhannen luokkaa, kymmeneksessä selvästi sen alle. Reilu kymmenes ei ilmoittanut kauppansa kävijämääriä.

Verkkokauppojen ikä

Iältään verkkokaupat olivat hyvin kirjavia: kolmannes oli ollut toiminnassa 2–5 vuotta ja toinen kolmannes 6–10 vuotta. Reilu kuudesosa kaupoista oli kahta vuotta nuorempia tai vasta suunnitteilla. Muutama verkkokauppa oli jo toiminut yli 15 vuotta.
Kauanko olette myyneet verkossa?

 • 33 % — 2–5 vuotta
 • 30 % — 6–10 vuotta
 • 12 % — 11–15 vuotta
 • 15 % — alle 2 vuotta (tai vasta syntymässä)
 • 5 % — yli 15 vuotta

Kauppojen myyntiartikkelit

Kaupoissa oli myynnissä monentyyppisiä tavaroita vaatteista ja sisustusesineistä retkeilytarvikkeisiin ja elektroniikkaan. Muutama kyselyn kaupoista myi digitaalisia sisältöjä ja muutama elintarvikkeita, mutta suurin osa kaupoista tarjosi kuluttajatavaroita. Varsinaisia B-to-B-verkkokauppoja kyselyyn osallistui muutama, mutta kolmannes kyselyn verkkokaupoista suuntaa tuotteitaan yhtäläisesti myös yritysasiakkaille.
Lue lisää: Verkkokauppojen tuotevalikoima

Lisätietoja kyselystä:
Web Concept & Project Expert  Virpi Blom, puh. 0400 240 376, etunimi.sukunimi@northpatrol.com
» Ota yhteyttä!

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin 25-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Myynti verkossa

Menestyvä verkkokauppa edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, liiketoiminnan vaatimusten ja tahtotilan selvittämistä, sekä näihin vastaavien digitaalisten ratkaisujen löytämistä. Parhaat edellytykset onnistumiselle saadaan, kun katsotaan kokonaiskuvaa ja valitaan oikeat keinot, kanavat ja tekniset ratkaisut tavoitteiden mukaisesti – tarvittavia resursseja unohtamatta.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Erikoistumme suunnitteluun

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

  Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

  Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun