Hyvässä tarjouspyynnössä on kaksi puolta

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 10 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

– Onnistunut hankinta syntyy vasta silloin, kun sekä ostaja että tarjoaja tietävät, mitä ollaan tekemässä. Usein hankinnan kohteen yksiselitteinen määrittely unohtuu, harmittelee North Patrolin hankinta- ja kilpailutusasiantuntija Sami Kalanen. Sami on konsultoinut sekä yrityksiä että julkishallinnon toimijoita hankintojen läpiviennissä yli 10 vuotta ja ollut mukana kymmenissä julkishallinnon kilpailutuksissa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

18.11.2013

Hanna P. Korhonen

Sami Kalanen

– Hyvässä tarjouspyynnössä on kaksi puolta, Sami Kalanen kuvaa. – Ensinnäkin tarjouspyynnön on oltava helposti ja selkeästi vastattavissa, ja toiseksi tuottaa tarjouksia, jotka ovat helposti ostajan vertailtavissa.

– Usein erityisesti julkisissa hankinnoissa fokusoidutaan viilaamaan muotoseikkoja, jolloin itse hankinnan kohde hämärtyy. Kuitenkin kilpailuttamisessa tärkeintä on keskittyä hankinnan kohteeseen: kuvata ostettava palvelu yksiselitteisesti niin, että sekä ostava organisaatio itse että tarjouksia antava toimittaja tietää, mitä ollaan hankkimassa. Oman kokemukseni mukaan intranetin kilpailutuksen tekijän kannattaa olla mukana jo palvelun esiselvitys- ja valmisteluvaiheessa. Tällä tavalla varmistetaan, että hankinnan tarpeet säilyvät läpi hankintaprosessin. Valmistelutyön tuloksena kilpailuttaja koostaa vaatimusmäärittelydokumentin, josta tarkemmat vaatimukset palastellaan tarjouspyyntöön toimittajien vastattaviksi.

– Hyvä tarjouspyyntö on laadittu niin, että ostaja pystyy arvioimaan tarjousten perusteella, mikä on tarjous laadullisesti paras. En usko, että asiantuntijapalveluissa, kuten intranetin toteutuksessa, olisi optimaalista katsoa vain hintaa. Tarjouspyynnön on mitattava toimittajan asiantuntemusta ja palvelun laatua, Sami Kalanen korostaa.

– Tähän lopputulokseen päästään, kun tarjouspyynnössä tarjoajat ohjataan tekemään tarjous samassa muodossa, mutta jätetään tarjoajille mahdollisuus kuvata ratkaisua omin sanoin. Näin toimittajat pakotetaan oikeasti ajattelemaan ja kuvaamaan, miten ja millä tavalla he tietyn asian toteuttaisivat. Erinomainen esimerkki tällaisesta tarjouspyynnöstä on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n henkilökunnan intranetin tarjouskilpailu, jossa North Patrol on toiminut kilpailuttajan partnerina läpi kilpailutusprosessin: ensin intranetin esiselvityksessä ja valmistelussa, sitten määrittelyssä ja lopulta kilpailuttamisessa ja tarjousten arvioinnissa.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n henkilöstön intranetin kilpailutusasiakirjat ovat tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa tarjouskilpailun päättymiseen, 22.11.2013 saakka. North Patrol Oy on toimii kilpailuttajan partnerina läpi kilpailutusprosessin.

HILMAssa on avoinna tällä hetkellä myös toinen tarjouskilpailu, jossa North Patrol on ollut mukana konseptointi- ja vaatimusmäärittelyvaiheessa. Sitran Sharepoint Online -intranetin kilpailutus on avoinna 26.11.2013 saakka.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun