Avoimuusrekisteri tuo avoimuutta päätöksentekoon – North Patrol auttoi vaatimusmäärittelyssä ja kilpailutuksessa

Pitkään valmisteltu avoimuusrekisteri otettiin käyttöön Suomessa 1.1.2024, kun avoimuusrekisterilaki astui voimaan. Kyseessä on järjestelmä, jonne yritysten ja yhdistysten lobbareiden pitää kertoa, miten he yrittävät vaikuttaa päättäjiin. North Patrol toimi hankkeen valmistelun, vaatimusmäärittelyn ja kilpailutuksen konsulttikumppanina.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Isommassa kuvassa avoimuusrekisterin tarkoituksena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta demokratiaan ja oikeusvaltioon. ”Avoimuusrekisteri tuo nimensä mukaisesti avoimuutta poliittiseen päätöksentekoon ja tukee demokratiaa”, kuten rekisterinviranomaisena toimivan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Sami Yläoutinen VTV:n tiedotteessa toteaa.

Verkkopalveluna avoimuusrekisteri koostuu kahdesta osasta: kaikille avoimesta julkisesta verkkosivustosta, jonka avulla kuka tahansa voi selailla järjestelmään tallennettuja tietoja, sekä vaikuttamistoimintaa tekevien organisaatioiden asiointipalvelusta. Näitä vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa tekeviä organisaatioita kutsutaan ilmoitusvelvollisiksi.

Ilmoitusvelvollisen määritelmä avoimuusrekisterin verkkosivuston sanaston mukaan:

”Ilmoitusvelvollisia ovat vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa harjoittavat oikeushenkilöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat. Yksityisistä elinkeinonharjoittajista rekisteröintivelvollisuus koskee ainoastaan niitä, jotka harjoittavat päätoimisesti vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa. Ilmoitusvelvollisen on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus ja toimintailmoitus avoimuusrekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee aina vaikuttamistoimintaa tai sen neuvontaa harjoittavaa, ei vaikuttamiskohdetta.”

Lisäksi tietojärjestelmään kuuluu erilaisia hallintanäkymiä ja -toiminnallisuuksia, joita rekisteriviranomainen hyödyntää.

Miten itse järjestelmä syntyi?

Avoimuusrekisterin rekisterinpitäjäksi määrättiin Valtiontalouden tarkastusvirasto. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että VTV:n tuli parhaaksi katsomallaan tavalla toteuttaa lain asettamat vaateet täyttävä tietojärjestelmä lain voimaantulon sanelemassa aikataulussa.

Kumppaniksi järjestelmähankkeen valmisteluun valikoitui North Patrol. Yhteistyö käynnistyi elokuussa 2022. Lähtötilanne valmistelulle oli hyvin selvä: Kyseessä oli täysin uusi ja ainutlaatuinen järjestelmä, johon ei ole olemassa soveltuvaa valmisratkaisua. Kaikki oli siis määriteltävä alusta alkaen. Lisäksi taustalla oli jatkuvasti lainvalmistelun ja lain voimaantulon asettama paine. North Patrol toimi kolmen konsultin voimin VTV:n tiimin tukena syksyn aikana vastaten vaatimusmäärittelyistä, dokumenttien työstämisestä ja viimeistelystä sekä prosessin fasilitoinnista.

VTV:n projektiryhmä oli jo kuvannut keskeisiä prosesseja etukäteen ja näitä prosesseja täydennettiin yhdessä määrittelytyön aikana. Mietittäviä yksityiskohtia oli lukuisia, mutta hyvällä yhteistyöllä nämä saatiin tehokkaasti käsiteltyä. Kokonaisuuden rajaaminen oli myös tasapainottelua: Toteutetaanko ensimmäisessä vaiheessa vain lain asettavat minimivaateet vai pyritäänkö heti alusta alkaen toteuttamaan aidosti käytettävä ja hyödyllinen kokonaisuus, joka olisi ilmoitusvelvollisille miellyttävä käyttää?

Kokonaisuus saatiin kuvattua ja kilpailutusdokumentaatio laadittua suhteellisen napakassa aikataulussa. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa joulukuussa 2022. Tässä yhteydessä on kiitettävä VTV:n aktiivista ja ammattitaitoista projektiryhmää. Ilman näin sitoutunutta ja asiantuntevaa tiimiä tällaisessa aikataulussa eteneminen ei olisi ollut mahdollista.

North Patrol tuki VTV:tä myös kilpailutusprosessin läpiviennissä. Tarjouskilpailu oli kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen ja osin haastavakin, koska toimittajat olivat lähestyneet asiaa hyvin erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Lopulta avoimuusrekisterin toteuttajaksi valikoitui Ambientia. Heidän ratkaisuehdotuksensa perustui hyvin pitkälle asiakaskohtaiseen räätälöintiin, jossa toteutusteknologioina olivat mm. React ja Node.js. Kokonaisuutta tukemaan otettiin myös valikoituja valmistuotteita, kuten Contentful-sisällönhallintajärjestelmä.

Varsinainen toteutusprojekti käynnistyi heti eduskunnan hyväksyttyä avoimuusrekisterilain sisällön. Kyseessä oli äärimmäisen aikataulukriittinen projekti. Avoimuusrekisterilaki oli tulossa voimaan 1.1.2024 ja järjestelmän oli tuolloin oltava luotettavasti tuotantokäytössä. Kaikkien toiminnallisuuksien ei tarvinnut olla heti valmiina, mutta välttämätöntä oli tarjota rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen ilmoitusvelvollisille.

Järjestelmäkehitys noudattaa vuosikelloa

Vaikuttamistyötä ja sen neuvontaa tekevien toimijoiden tulee rekisteröityä ja ilmoittaa toiminnastaan kahdesti vuodessa avoimuusrekisteriin. Parhaillaan on käynnissä rekisteröitymisjakso. Kaikkien vaikuttamistoimintaa tekevien on rekisteröidyttävä järjestelmään aikavälillä 1.1.–31.3.2024.

Seuraava ponnistus on aikataulullisesti heinä–elokuussa, jolloin ilmoitusvelvolliset ilmoittavat alkuvuoden vaikuttamistoiminnastaan tekemällä toimintailmoituksen. Tämä tarkoittaa järjestelmäkehityksen näkökulmasta sitä, että toimintailmoituksen tekemiseen liittyvät toiminnallisuudet on oltava valmiina 30.6.2024 mennessä. Toivottavasti tähän mennessä saadaan valmiiksi myös julkisen verkkosivuston näkymät toimintailmoitusten selailuun.

Jatkossa toimintailmoituksia tehdään kahdesti vuodessa: tammi–kesäkuun vaikuttamistoiminta ilmoitetaan heinä–elokuussa ja heinä–joulukuun toiminta tammi–helmikuussa. Lisäksi vuodesta 2026 alkaen lobbaajat ilmoittavat toimintailmoituksessa myös edellisen vuoden vaikuttamistoimintaan liittyvät taloudelliset tiedot.

Tarkemmin vuosikelloon ja avoimuusrekisterin käyttöön voi tutustua avoimuusrekisteri.fi-verkkosivustolla.

Valikoituja nostoja avoimuusrekisteristä mediassa:

Lisäksi avoimuusrekisterilaista on julkaistu opas, joka sisältää yleiskuvauksen rekisteristä, siihen liittyvistä keskeisistä käsitteistä, menettelyistä ja toimijoista.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Autamme digitaalisten asiointikanavien suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme asiakasystävälliset itsepalveluratkaisut, virtaviivaiset asiointiprosessit ja kustannustehokkaat teknologiat asiointiin, jäsenpalveluihin ja ekstranettiin.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun