Iisalmelle kaksi isoa verkkopalvelu-uudistusta samaan aikaan

Iisalmen kaupunki uudistaa seuraavan vuoden aikana sekä intranetin että ulkoisen verkkopalvelun. North Patrol auttoi Iisalmea saamaan kummankin projektin vauhdilla käyntiin: yhdessä konseptointiin kummatkin palvelut, määriteltiin niihin vaatimukset, laadittiin hankintoja varten kilpailutusdokumentit sekä muodostettiin yhteinen tiekartta, jossa hahmoteltiin kummankin verkkopalveluprojektin eteneminen julkaisuajankohtiin asti.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

22.6.2023

Anna Availa

Verkkopalvelu huolehtii käyttäjien ja ylläpitäjien tarpeista

Iisalmen kaupungin nykyiseen verkkopalvelukokonaisuuteen on kuulunut useita, erilaisia verkkosivustoja. Uudistuksen yksi tavoite on saada eri sivustot samaan kokonaisuuteen, jotta se pysyy hallittavana esimerkiksi elinkaaren, tietoturvan ja saavutettavuuden näkökulmista. Koska erilaisilla sisältökokonaisuuksilla on kuitenkin omia tarpeitaan, ne huomioitiin muun muassa rikkaiden verkkosivujen suunnittelussa. Iisalmen kaupungilla on vahva brändi, joten on tärkeää, että verkkopalvelun osiot ovat yhdenmukaisia, jotta ne välittävät yhtenäistä Iisalmi-mielikuvaa ja ovat intuitiivisia käyttää.

Laajassa verkkosivustossa on huolehdittava sisällöistä niin käyttäjien kuin ylläpitäjien näkökulmasta, jotta palvelu olisi helppo käyttää ja sisällöt pysyisivät ajantasaisina. Käyttäjille on tärkeintä, että tiedot löytyvät, joten uudessa verkkopalvelussa sitä mahdollistetaan tehokkaan haun lisäksi muun muassa monipuolisilla nostoilla, linkityksillä ja ohjauksilla. Ylläpidon taas tulee olla yksinkertaista ja ekonomista. Tätä tukee esimerkiksi yhteisesti käytettävien sisältöjen julkaisu yhteen, keskitettyyn paikkaan.

Uusi verkkopalvelu toteutetaan WordPress-julkaisujärjestelmällä.

Intranet koko organisaation yhteinen kanava

Iisalmen uusi intranet tukee jokaista työntekijää työn teossa – tehdään työtä sitten pääsääntöisesti tai osittain tietotokoneella. Intranetistä saa nopeasti politiikat ja ohjeet jokapäiväisiin ongelmiin, ja sieltä näkee helposti, mitä omassa työympäristössä tapahtuu. Lisäksi intranet opastaa ja tarjoaa linkkejä muihin työkaluihin.

Uusi intranet toteutetaan Microsoft 365 -alustalle SharePoint Onlinen moderneilla sivupohjilla, ja se muodostuu useasta itsenäisestä sisältösivustosta, jotka kokoavat teemaan liittyen sisältösivut, dokumentit ja uutiset. Sisältösivustot palvelevat niin toimialojen yksiköitä kuin yhteisiä toimintoja kuten henkilöstöhallintoa. Koska Iisalmen kaupungin työntekijät kuuluvat kahteen eri tenantiin, huolehditaan siitä, että intranetin käyttö sujuu jouhevasti eri tenanteista käsin.

Apukädet auttoivat isoa valmistelua

Kun tehdään kaksi näin isoa valmistelua, on osaavista apukäsistä hyötyä: konseptoinnin, määrittelyn ja kilpailutuksen asiantuntija pitää huolen siitä, että kaikki tarvittavat asiat otetaan huomioon ja niihin mietitään asiakkaalle sopivat ratkaisut.

Yhteisen suunnittelu- ja määrittelyurakan lopuksi pysähdyttiin kummankin projektin yhteisen tiekartan tekoon, jossa huomioitiin kahden sivuston sisältö- ja toteutusprojektien vaiheet. Kun samalle tiekartalle asetettiin kummankin projektin kymmenet tehtävät, havainnollistui se, miten osittain samat resurssit hyödynnetään optimaalisesti ja miten projektien vaiheet lomittuvat keskenään.

Verkkopalvelujen suunnittelu ja hankinnan valmistelu etenivätkin määrätietoisesti yhdessä työskennellen lähi- ja etätyöpajoissa: kilpailutus saatiin käyntiin ennen kesälomaa ja itse projektit pääsevät vauhtiin heti syksyllä – pikkuisen porrastetusti.

Tutustu tarjouspyyntöön

Verkkopalvelun ja intranetin kilpailutuksiin odotetaan tarjouksia 31.7. asti. Kysymyksiä kilpailutuksista voi esittää 25.6. mennessä. Tutustu tarjouspyyntöihin osoitteessa: Iisalmen kaupungin hankintailmoitukset – Iisalmen kaupunki – City of Iisalmi

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun