Tivi haastatteli North Patrolia sopimusehdoista

Tivi julkaisi keväällä artikkelin ”Varmuuskopioinnin puute voi yllättää”, jossa käsiteltiin muun muassa verkkopalveluiden hosting-sopimusten kirjavuutta. Jutussa on esimerkkinä yritys, joka menetti verkkokauppansa palvelinrikon seurauksena. Yrityksen hosting-sopimuksessa ei ollut mukana automaattista varmuuskopiointia, vaan varmuuskopiointi kuului asiakkaan tehtäviin.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

North Patrolin Perttu Tolvanen kommentoi jutussa, että on kohtuullisen yleistä, että etenkin pk-yritykset tekevät palvelinsopimuksia tarkastamatta mitä kaikkea palvelupakettiin kuuluu. Usein hyväksytään digitoimiston ehdottama palvelupaketti sellaisenaan eikä huomata, että pakettiin ei välttämättä kuulu automaattista varmuuskopiointia, koska toimisto on halunnut sisällyttää tarjoukseen mahdollisimman edullisen paketin.

Tolvanen korostaa jutussa myös, että pelkkä automaattinen tuotantoympäristön varmuuskopiointi ei ole vielä edes riittävä taso. Nykyisin, kun yhä useampi järjestelmä rakentuu useista eri komponenteista, on yhtä tärkeää, että järjestelmän pystytyksen dokumentaatio on ajantasalla, jotta vastaava ympäristö osataan konfiguroida ja pystyttää mahdollisen palvelinrikon tai murron seurauksena. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että pelkästä varmuuskopiosta pystytään palauttamaan identtinen tuotantoympäristö.

Varmuuskopio toki pitää huolen, että mitään sisältöjä tai tietokantoja ei menetetä, mutta varmuuskopiosta ei vielä välttämättä saada käännettyä toimivaa uutta ympäristöä. Uuden ympäristön pystytykseen tarvitaan yleensä lisäksi ajantasainen koodi versionhallinnasta ja ympäristön konfiguraation dokumentaatio. Nämä asiat taas tyypillisesti ovat ohjelmiston kehityskumppanin hallinnassa.

Esimerkiksi North Patrol edellyttää konsultoimissaan hankinnoissa aina vähintään kerran kuukaudessa tapahtuvaa täydellistä tuotantoympäristön varmuuskopiointia sekä ajantasaista versionhallintaa ja dokumentaatiota ylläpitokumppanilta. Yleensä asiakkaiden kannattaa tarjouspyynnöissään edellyttää kaikkia näitä asioita valitulta kumppanilta, jotta ongelmatilanteissa vastuu uuden ympäristön pystytyksestä on selvästi valitulla kumppanitaholla.

Poikkeuksiakin tähän työnjakoon tosin löytyy. Esimerkiksi uudentyyppisissä saas-palveluissa palveluntarjoaja yleensä vastaa varmuuskopioista ja mahdollisista palautuksista ongelmatilanteissa, mutta näissäkin vastuut vaihtelevat. Esimerkiksi konfiguraatiot ja asiakaskohtaiset laajennukset eivät välttämättä kuulu saas-palveluntarjoajan vastuulle, jolloin asiakkaan tulisi tehdä näistä itselleen varmuuskopiot. Siksi tärkeintä on se, että aina uuden ratkaisun käyttöönoton yhteydessä selvitetään nämäkin asiat ja sovitaan mikä on kenenkin osapuolen vastuu mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lue juttu: Tivi - Varmuuskopioinnin puute voi yllättää (tilaajille)

Kimmo Parkkinen

FM Kimmo Parkkinen on määrittely-, suunnittelu- ja hankintavaiheen asiantuntija. Kimmo konsultoi asiakkaita tietojärjestelmien teknologia- ja toimittajavalinnoissa, toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä sekä teknisessä suunnittelussa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. teknisesti haastavien tietojärjestelmien suunnittelu, dokumentointi ja mallintaminen.

Kimmolla on yli 25 vuoden kokemus tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämisestä. Aikaisemmassa työhistoriassaan Kimmo on työskennellyt mm. puolueettomana konsulttina sekä verkkopalveluja toimittavan yrityksen ohjelmistoarkkitehtina, tuotantopäällikkönä ja ohjelmistosuunnittelijoiden lähimpänä esimiehenä.

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun