Raportti analysoi valmiiden intranet-tuotteiden markkinaa

ClearBox Consultingin julkaisema maksullinen raportti on kiinnostava katsaus itsenäisten intranet-tuotteiden markkinaan, joka on kasvanut viime vuosina todella voimakkaasti. Trendin taustalla on tietysti se, että intranetit ovat samankaltaistuneet viime vuosina melko voimakkaasti. Etenkin isompien organisaatioiden tarpeet kohdennetulle uutisoinnille, sosiaalisuudelle, ihmisten löytämiselle ja tiedon jakamiselle ovat ajaneet intranet-alustoja yhä pidemmälle vietyyn tuotteistukseen.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

SharePoint-maailmassa näitä paketoituja intranet-ratkaisuja on tietysti nähty jo pitkään, ja tässäkin blogissa on näistä raportoitu. SharePointin päälle tehdyt tuotteet ovat kuitenkin varsin omanlaisiaan, koska ne nojaavat aina Microsoftin alustan toimintoihin, hyvässä ja pahassa. Yleensä nämä SharePoint-intranet-tuotteet ovat enemmänkin lisäosia tai isoja laajennuksia Office 365:n perustoimintoihin.

Tutustu raporttiin: Independent intranets report V1.1 (ClearBox Consulting)

Tässä ClearBoxin raportissa keskitytään vain täysin itsenäisiin intranet-tuotteisiin, jotka eivät ole sidoksissa Office 365 -alustaan. Suurin osa laajassa raportissa käsiteltävistä useista kymmenistä tuotteista onkin hyvin itsenäisiä tuotteita, jotka monet integroituvat yhtä lailla Office 365 -ympäristöön ja Googlen työkaluihin.

Osa raportin tuotteista vahvasti sidoksissa Googlen työkaluihin

Osa tämän raportin tuotteista on kuitenkin SharePoint-tuotteiden kaltaisia, tosin sillä erotuksella, että vahva sidos on Googlen Workplace -alustaan. Esimerkiksi raportin ainut kotimainen tuote, Happeo, on juuri tällainen alusta, joka on nimenomaan Google Workplace -asiakkaille tehty intranet-tuote. Ellei satu olemaan Google Workplacen käyttäjä, ei Happeon käyttöönotossa oikein ole järkeä. Täten raportin rajaus on ehkä hieman outo, kun mukana on näitä muutamia Googleen hyvin vahvasti sidoksissa olevia työkaluja.

Happeo on myös käytännössä ainut tuote, jolla on jonkinlaista merkittävää asiakaskuntaa Suomessa. Esimerkiksi Yle ja Neste käyttävät Happeota intranet-alustanaan. Tuote onkin suunniteltu juuri tämäntyyppisille isoille organisaatioille, joiden perusratkaisu digitaaliseen yhteistyöhön on Googlen alusta. Julkishallinnossa myös esimerkiksi Haminan kaupunki on hankkinut Happeon käyttöönsä.

Suurin osa raportin tuotteista on kuitenkin juuri sitä mitä luvataan, eli täysin itsenäisiä ja hyvin laajoja intranet-tuotteita, joita voidaan käyttää hyvin monenlaisissa digitaalisissa työympäristöissä.

Markkina on kypsynyt hitaasti, mutta kiihdyttää nyt kovaa

Tämä markkinahan on ollut olemassa jo parikymmentä vuotta, mutta ei ole oikeastaan löytänyt yhteistä säveltä tätä ennen. Aiemmin useimmat tuotteet ovat olleet hyvin paikallisia, ja tuotteet ovat usein myös poikenneet toisistaan merkittävästi. Nytkin raportissa kyllä näkyy tämä historia. Pelkästään Hollannista ja Englannista tulevia tuotteita on hurja määrä, koska juuri nämä markkinat ovat olleet jo pitkään sellaisia, joissa on käytetty paljon erikoistuneita intranet-tuotteita.

Parin viime vuoden aikana muutoksen vauhtia ovat kiihdyttäneet myös riskisijoittajat, jotka ovat ladanneet melkoisia rahamääriä moneen tämän alueen tuotteeseen. Esimerkiksi ranskalaisella LumAppsilla on jo yli 100 miljoonan euron kassa* vauhdittamaan sen kasvua. Kovin paljon eivät jää jälkeen myöskään Unily ja Igloo, joilla kummallakin on lähes 100 miljoonaa riskirahaa kassassaan. Taistelu suurten yritysten intranet-ratkaisuista on siis noussut varsin uudelle tasolle parin viime vuoden aikana.

Aiemminhan markkina oli hyvin hajautunut, ja monet isot organisaatiot rakensivat intranettejaan räätälinäkin, tai vähintään jonkun portaalituotteen päälle. Nykyisin yhä useampi iso organisaatio hakee valmisratkaisua tähän alueeseen, samalla tavalla kuin valmisratkaisuja haetaan esimerkiksi CRM-ratkaisuksi tai HR-järjestelmäksi.

ClearBoxin raportti on hintansa arvoinen

Tässä jutussa käsiteltävä raportti on julkaistu vuoden 2021 alussa, ja on tosiaan maksullinen raportti (410 euroa), joten kovin yksityiskohtaista tietoa raportin sisältämistä väitteistä ei julkisesti ole mahdollista kertoa. Sen voi kuitenkin sanoa, että raportti on hyvin tehty, ja vaikka tällainen ylätason skenaarioiden kautta tehtävä vertailu ei ole missään tapauksessa täydellinen malli vertailla eri järjestelmiä, tarjoaa raportti kuitenkin erittäin hyvän yleiskatsauksen eri työkalujen kyvykkyyksiin.

Lähes 500 sivun mitassaan raportti on poikkeuksellisen laadukas hinta-laatu-suhteeltaan, jos hakee nimenomaan apuja sopivien tuotteiden shortlistaukseen. Kovin syvälle raportissa ei mennä eri tuotteisiin, mutta kuitenkin paljon syvemmälle kuin esimerkiksi Forresterin vastaavissa raporteissa.

Intranet-tuotteet eivät ole vielä yleistyneet täällä pohjoisessa

Pohjoismaisesta näkökulmasta katsoen raportista on helppo nostaa esiin ainakin kaksi havaintoa:

1) Isojen, globaalien yritysten intranet-tuoteratkaisuista käydään kovaa kilpailua, ja tämä markkinan nurkka alkaa olla jo tietyn joukon välinen kisa.

Isojen organisaatioiden haasteisiin erikoistuneita ja hyvin pitkälle tuotteistettuja alustoja ovat etenkin brittiläinen Unily, kanadalainen Igloo ja ranskalainen LumApps. Kaikilla näillä on raskas kassa vauhdittamassa kasvua ja tuotekehitystä, ja kaikki nämä tavoittelevat asiakkaikseen erittäin suuria organisaatioita (joilla kymmeniä tuhansia työntekijöitä tyypillisesti).

Myös brittiläinen pitkän linjan tuote, Interact, voidaan laskea tähän sarjaan, vaikka Interactilla ei olekaan ulkopuolista riskirahaa vauhdittamassa myyntiorganisaatiota ja Interactin tyypillinen asiakaskunta on myös hieman muita kärkikandidaatteja pienempi (muutamia tuhansia työntekijöitä).

2) Pohjoismaissa ei ole kovin montaa tuoteratkaisua tässä markkinassa

Yksi syy siihen miksi Suomessa ei näitä ratkaisuja kovin usein näe, lienee ihan yksinkertaisesti siinä, että lähialueilta ponnistavia pelureita ei ole kovin montaa. Suomalainen Happeo on toki vahva peluri Googlen ekosysteemissä, ja Happeollakin on riskirahaa kerättynä noin 10 miljoonaa euroa*. Verrattuna esimerkiksi LumAppsin riskirahakassaan tämä on toki vielä varsin pieni kasvukassa.

Se toinen kiinnostava ”lähiratkaisu” on tanskalainen Colibo, joka on varsin työkalumainen intranet-ratkaisu. Colibolla on käyttäjiä etenkin Tanskassa ja Norjassa, jossa sillä on myös paikalliset toimistot. Colibo on hinnoiteltu varsin maltillisesti ja edustaa ratkaisuja, jotka ovat myös pk-yrityksille rakennettuja.

Tulevaisuudessa intranet-tuotteita käytetään Suomessakin enemmän

On aivan selvää, että tulevina vuosina näemme näitä tuotteistettuja alustoja käytössä myös Suomessa ja pohjoismaissa yhä enemmän. Nyt jo esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa käytetään Colibon lisäksi esimerkiksi Interactia useissa kansainvälisissä konserneissa, ja tätä kautta nämä ratkaisut ovat myös North Patrolille tulleet tutuiksi.

Suomi ja moni muu pohjoismaa on kuitenkin erittäin vahvasti Microsoftin taskussa, ja täällä käytävää keskustelua ohjaa myös vahva kotimainen Microsoft-skene, joten tämä lienee merkittävin syy siihen miksi valmistuotteita ei ole tänne laskeutunut.

Tilanne kuitenkin muuttuu väistämättä, kun nämä tuotteet kehittyvät ja tuotteistuksen taso kasvaa. Jo nyt moni näistä tuotteista on otettavissa käyttöön isollekin organisaatiolle ilman kovin kummoista käyttöönottoprojektia. Moni raportin tuotteista onkin jo täysin puhdasverinen saas-tuote, jonka käyttöönotto todella onnistuu muutamassa päivässä.

Laajempikin kokonaisuus voi syntyä muutamassa viikossa tuotteen ominaisuuksia konfiguroimalla ja teemaa modifioimalla. Lopputuloksena on hyvin yksilöllinen ja monipuolinen intranet. Osassa tuotteista on myös hyvin pitkälle vietyjä integraatioita moniin suosittuihin työvälineisiin, kuten Slackkiin ja Teamsiin, jolloin sisältöjä voidaan puskea kumpaankin suuntaan tai näyttää näkymiä toisista palveluista.

Tämä on varmasti se suurin ero moneen SharePoint-intranet-tuotteeseen, jotka edelleen vaativat melko paljon käyttöönottotyötä ja myös päivityksiä sitä mukaa, kun alla oleva Microsoftin alusta menee eteenpäin. Täysin itsenäisten tuotteiden kohdalla maailma on yksinkertaisempi, koska tuote voi kehittyä täysin omaa polkuaan, vain integraatioiden osalta täytyy huomioida mahdolliset muutokset muissa järjestelmissä. Tämä mahdollistaa sen, että itsenäisten tuotteiden on helpompi kehittää ominaisuuksia, jotka ovat paljon pidemmällä kuin mihin Office 365 pystyy.

Toki nämä tuotteet myös maksavat, yleensä noin 25-50 euroa per käyttäjä per vuosi, joten parhaiten ne sopivat tietotyöläisistä koostuville organisaatioille, joilla on muutenkin paljon erilaisia saas-järjestelmiä käytössä. Tällaiset hyvin pitkälle tuotteistetut järjestelmät yleensä viehättävät myös pääasiassa organisaatioita, joilla ei ole kovin paljon omaa henkilökuntaa IT:ssä ja viestinnässä.

Monen SharePoint-asiakkaankin kannattaisi näitä tuotteita vilkaista, koska etenkin verrattuna moniin SharePoint-intranet-tuotteisiin ovat monet näistä mainituista tuotteista valovuosia edellä ominaisuuksissa. Esimerkiksi sisältöjen kohdentamisessa, sosiaalisissa kyvykkyyksissä, käyttökokemuksessa, hakutoiminnoissa ja monissa muissa alueissa moni näistä tuotteista on todellakin vuosia edellä keskimääräistä SharePoint-intranet-markkinaa.

Disclaimer: North Patrol on ostanut raportin asiakasprojektiensa tarpeisiin. North Patrolilla ja ClearBox Consultingilla ei ole mitään yhteistyö- tai asiakassuhdetta.

Suunnittelemme toimivan intranetin

North Patrolin suunnitteluprojekteissa määritellään toimivimmat työkaluratkaisut kuhunkin intranet-ympäristöön. Lisäksi intranetin palvelumuotoilulla ja prototyypeillä suunnitellaan sellaiset sisältöratkaisut, jotka tukevat sisäistä viestintää, tiedon löydettävyyttä ja arkisista työsuorituksista selviämistä.

Lue intranettien suunnittelupalveluistamme tai varaa suoraan Teams-palaveri Sarin kanssa

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun