Etätyö sopii kokeneille asiantuntijoille, nuoret voivat kärsiä paljonkin

Etätyöstä on kirjoitettu viimeisen vajaan vuoden aikana todella paljon artikkeleita, mutta vasta nyt talven aikana kirjoittelu on alkanut saada enemmän tasapainoa. Etätyötä ei enää ylistetä yksiselitteisesti, ja yhä useammin artikkelit myös käsittelevät toimistotyön etuja.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Esimerkiksi The Atlanticin artikkeli viime vuoden lokakuulta on erittäin hyvä katsaus siihen miksi etätyöt voivat olla etenkin nuorten asiantuntijoiden näkökulmasta hyvin vaikea konsepti.

Lue koko artikkeli: The Atlantic: Generation Work-From-Home May Never Recover – 2020

Toimistolla tapahtuva jatkuva vuorovaikutus, luontainen verkostoituminen ja kollegoiden fiiliksen tunteminen ovat kaikki asioita joita ei ole etätyössä mahdollista kokea. Tällä on vaikutusta organisaation tehokkuuteen, mutta myös yksittäisten työntekijöiden urakehitykseen ja kehittymiseen asiantuntijana. Erityisesti tähän The Atlanticin juttu kiinnittää huomiota.

On myös erityisen hyvä havainto, että etätyön tutkimus on painottunut tätä ennen henkilöihin, jotka ovat valinneet etätyön vapaaehtoisesti tai joidenkin elämänvalintojensa seurauksena. Ennen koronakriisiä ei ole juuri ollut mahdollisuutta tutkia ihmisiä, jotka olisi pakotettu etätyöhön, joten todennäköisesti vuoden 2020 kokemukset tulevat tasapainottamaan ja rikastamaan myös aihetta käsittelevää tutkimusta merkittävästi.

Nuoret ja kokemattomat asiantuntijat kehittyvät hitaammin etätyömoodissa

Kokeneille asiantuntijoillehan etätyö yleensä sopii parhaiten, kun verkostoja on jo olemassa paljon, oma ammatillinen osaaminen on vahvaa ja todennäköisesti ystäväpiiritkin ovat jo töiden ulkopuolella pääasiallisesti. Nuorille tai kokemattomammille asiantuntijoille pakotettu etätyö voi taas olla merkittävä hidaste oman ammatillisen kehityksen näkökulmasta.

Tilannetta kärjistää, jos työtehtävät myös vaativat paljon koordinaatiota toisten asiantuntijoiden kanssa, ja työtä ylipäätään tehdään paljon yhdessä, esimerkiksi työpajamuotoisesti. Tällöin kollegoiden välinen turvallisuudentunne ja luottamus toisiin ihmisiin asiantuntijoina korostuu, ja juuri tämä alue on toimistotyön vahvuuksia. Kokeneet asiantuntijat eivät kuitenkaan kärsi tästä ilmiöstä yhtä paljon kuin nuoremmat tai vastikään organisaatiossa aloittaneet.

Juuri epäviralliset kohtaamiset, toimistolla tapahtuva verkostoituminen, helppo avun pyytäminen ja monet muut perehtymisvaiheen kannalta kriittiset asiat ovat etätyömoodissa isomman kynnyksen takana.

Sisäinen kulttuuri ja luontaiset liittoumat kärsivät etätyömoodissa

The Atlanticin artikkeli nostaa esiin myös organisaatioiden sisäisen kulttuurin ja erilaisten liittoutumien rapautumisen. Työntekijöiden on vaikeampi muodostaa epävirallisia ryhmiä ja liittoumia neuvotellakseen eduista tai muista parannuskohteista, kun ryhmäytymiseen tarvittavaa fyysistä vuorovaikutusta ei ole riittävästi.

Organisaatioiden kannalta tämä ilmiö vaikuttaa myös merkittävästi rekrytointiin ja uusien ihmisten perehdyttämiseen. Juuri epäviralliset kohtaamiset, toimistolla tapahtuva verkostoituminen, helppo avun pyytäminen ja monet muut perehtymisvaiheen kannalta kriittiset asiat ovat etätyömoodissa isomman kynnyksen takana.

Etätyön ja toimistotyön vastakkainasettelun toivoisi olevan ohitse

Olisikin toivottavaa, että koronakriisin jälkeen palaamme maailmaan, jossa on vähemmän vastakkainasettelua toimistoelämän ja etätyön välillä, ja ymmärtäisimme paremmin kummankin työtavan vahvuudet ja heikkoudet.

Esimerkiksi North Patrolissa olemme havainneet, että monet asiakasprojektit kyllä pystytään toteuttamaan etätyövälineiden kautta hyvinkin tehokkaasti, mutta juuri oman tiimin välinen vuorovaikutus kärsii väistämättä etätyömoodissa. On toki alueita, joissa etätyö toimii jopa paremmin, ja joidenkin asiantuntijoiden kohdalla lisääntynyt etätyö voi jopa parantaa työn laatua. Isoin havainto lienee kuitenkin se, että kummassakin äärilaidassa on omat vahvuutensa, ja etenkin paljon yhteistyötä vaativa asiantuntijatyö tarvitsee kumpaakin ulottuvuutta, sopivassa määrin annosteltuna.

Lieneekin todennäköistä, että monelle asiantuntijaorganisaatiolle isompi osuus etätyötä jää pysyväksi todellisuudeksi, mutta ehkä myös toimistotyön ja toimistolla tapahtuvan kohtaamisen arvostus kasvaa, kun koronakriisin seurauksena hahmotamme paremmin sen mitä menetämme, jos työskentelisimme valtaosin etänä.

Lisäksi erityisesti nuorten ja kokemattomampien asiantuntijoiden perehdytys ja omassa työssä kehittyminen ovat alueita, joissa toimistoelämän tarjoamasta epävirallisesta kohtaamisesta ja fyysisestä läheisyydestä on huomattavaa hyötyä.

Fyysisten ja digitaalisten työympäristöjen pitää pysyä mukana muutoksessa

Yhä useampi organisaatio kohdanneekin tulevina vuosina haasteita tämän hybridimaailman kanssa. Monia toimistoja varmasti remontoidaan ja kehitetään enemmän suuntaan, jossa vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat keskiössä. Samalla digitaalisten työympäristöjen tulee tukea paremmin kasvanutta etätyötä ja ihmisten yhä yksilöllisempää paikkavalintaa työn tekemiseen. Monelle organisaatiolle nämä ovat uusia haasteita ja edellyttävät paljon nykyisten työympäristöjen ja toimintamallien kehittämistä.

Yksi organisaatioiden kehittämisen ja johtamisen haasteita tuleekin seuraavina vuosina varmasti olemaan juuri tämä hybridiympäristöjen todellisuus, jossa tarvitaan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta niin fyysisiltä kuin digitaalisilta työympäristöiltä.

Suunnittelemme toimivan intranetin

North Patrolin suunnitteluprojekteissa määritellään toimivimmat työkaluratkaisut kuhunkin intranet-ympäristöön. Lisäksi intranetin palvelumuotoilulla ja prototyypeillä suunnitellaan sellaiset sisältöratkaisut, jotka tukevat sisäistä viestintää, tiedon löydettävyyttä ja arkisista työsuorituksista selviämistä.

Lue intranettien suunnittelupalveluistamme tai varaa suoraan Teams-palaveri Sarin kanssa

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Intranetit ja digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun