UEFin uusi verkkopalvelu on käyttäjilleen tehty

Itä-Suomen yliopiston UEF.fi-verkkopalvelu avautui keväällä 2020. Verkkopalvelu suunnattiin erityisesti yliopiston ulkopuoliselle käyttäjälle, jotta hänen on helppo käyttää juuri hänelle suunniteltua sivustoa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

11.3.2021

Anna Availa

”Verkkopalvelun kokonaisvaltainen uudistus on merkittävä askel yliopiston verkkopalveluiden kehittämisessä. Aikaisemmin kokonaisuus muodostui erillisistä verkkosivustoista, joten jatkossa toisiinsa liittyviä julkisia verkkopalveluja kehitetään yhtenä kokonaisuutena, jossa jokaisella palvelulla on oma, aiempaa selkeämpi rooli ja kohdeyleisö,” avaa isoa kuvaa uudistuksesta vastannut verkkopalvelujen tuottaja Katja Mielonen.

Palvelukokonaisuudet hahmottuvat helposti kohderyhmille

Uuden verkkopalvelun konseptin ytimessä on se, että UEFin monialaiset koulutus-, tutkimus- ja yhteistyöpalvelut ovat helposti hahmotettavissa ja selattavissa eri kohderyhmien näkökulmasta. Tulevalle opiskelijalle annetaan UEFista elämyksellinen kokemus ja tehdään koulutusten selailu ja valitseminen mahdollisimman helpoksi.

Tieteestä kiinnostuneille kerrotaan UEFin tutkimusosaamisesta ja asiantuntijuudesta ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Yhteistyökumppaneita palvellaan yhteisen palvelutarjottimen avulla. Konseptoinnin yhteydessä tehty tarkka määrittely auttaa myös sisältötyön tekemisessä.

”Verkkopalvelun uudistus näkyy myös yliopiston ajankohtaisissa sisällöissä. Uutisten lisäksi jatkossa tuotetaan laajoja teema-artikkeleita, jotka avaavat kiinnostavia tutkimusaiheita ja tieteen ilmiöitä suurelle yleisölle,” kuvaa Mielonen sisältötavoitteita.

uef featureVerkkopalvelun uudistus ei koskenut pelkästään sivustokokonaisuutta ja konseptia, vaan samalla vaihdettiin julkaisujärjestelmä Liferaysta Drupaliin. ”Vaihdos vaati ajatusmaailman kääntämisen, mutta Drupal on vaikuttanut hyvältä järjestelmältä, ja sen helppokäyttöisyys onkin saanut kiitosta ylläpitäjiltä,” Mielonen toteaa.

Uudistusprojektista oppia ja onnistumisia

Uudistukselle tunnistettiin tavoitteiksi kohderyhmien tavoittaminen, monipuolisten palvelujen esittäminen sekä helppo käyttö. ”Tavoitteet saavutettiin, sillä kaiken kaikkiaan uudistus oli sangen onnistunut. Tavoittelimme modernia, helppokäyttöistä ja selkeää verkkopalvelua, joka vastaisi käyttäjäryhmiemme tarpeisiin. Saimme selkeytettyä uudistuksessa sisältöjä ja kohderyhmäajattelua,” iloitsee Mielonen.

Uuden verkkopalvelun raikas ulkoasu on saanut kiitos ulkoisilta käyttäjiltä. Eniten palautetta on tullut kuitenkin omalta väeltä. ”Koska verkkosivuja käytettiin läpikulkupaikkana yliopiston palveluihin, on vanhoista reiteistä luopuminen ollut vaikeaa aktiivisesta tiedottamisesta ja ohjeistamisesta huolimatta. Lisäksi uudenlainen navigaatio vaati totuttelua. Käyttäjäpalautteen avulla olemme kehittäneet ja kehitämme jatkossakin sivustoa,” kertoo Mielonen.

uef oppiaine (2)

Verkkopalveluprojekti opettaa aina. Katja Mielonen kertoo, että sisäisen viestinnän tarve yllätti laajuudellaan, siihen olisi ollut hyvä varautua etukäteen paremmin. Konseptointi ja siitä viestiminen on tärkeää. Samoin ylläpidon tukitarpeisiin on jatkossa syytä varata aiempaa enemmän resurssia.

Käyttäjäkokemuksia olisi hyvä ollut saada enemmänkin jo kehitysvaihteessa, ja asiantuntijaorganisaatiossa on vielä oppimista palvelumuotoilusta,” Mielonen jatkaa listaa.

Kaksivuotinen projekti eteni vaiheittain

Verkkopalvelun uudistaminen aloitettiin vuoden 2019 alussa, joten kokonaisuudessaan uudistus kesti konseptointeineen ja kilpailutuksineen lähes kaksi vuotta. Varsinainen toteutusprojekti kesti noin vuoden.

Uudistus eteni vaiheittain: ensimmäisenä uudistettiin verkkopalvelun pääosiot: etusivu, uutisten ja tapahtumien sivut sekä opiskelun, tutkimuksen, yhteistyön ja yliopiston esittelysivut. Sen jälkeen oli vuorossa tiedekuntien ja yksiköiden verkkosivustot, yliopiston kirjaston sekä jatkuvan oppimisen koulutustarjonta ja jatkuvan oppimisen keskuksen sivut.

”Mukana verkkopalvelun uudistustyössä oli yliopiston puolelta tiivis muutaman hengen projektiryhmä. Lisäksi eri osioiden rakentamisessa oli mukana vaihtelevankokoinen talkooväki. Olen ylpeä erityisesti siitä, että sangen pienellä resurssilla saatiin vietyä läpi tämä massiivinen uudistus. Sekä meillä Itä-Suomen yliopistossa että toteuttajakumppanillamme Exovella on tosi ammattitaitoista ja ahkeraa porukkaa töissä”, kiittelee Mielonen.

”Konseptointi ja kilpailutusvaiheessa kumppaninamme oli North Patrol. Yhteistyö sujui hyvin ja saimme kattavan vaatimusmäärittelypaketin, jota vasten kilpailutus oli hyvä tehdä,” summaa Mielonen lopuksi.

Nyt kun verkkopalvelukokonaisuus on uudistettu, on siirrytty jatkuvan kehittämisen vaiheeseen.

”Opettelimme jo kehitysprojektissa ketterän kehittämisen toimintamallia, ja se vaati aluksi työtä ja venymistä. Kehitysmalli osoittautui kuitenkin toimivaksi. Tälle vuodelle on liuta kehittämiskohteita tiedossa, ja tavoitteena on pitää yllä koko ajan pienempää teknistä ja sisällöllistä kehitystä, jotta sivusto säilyy elinvoimaisena ja palvelevana”, Mielonen sanoo.

Projektin tiedot

UEF.fi
Teknologia-alusta: Drupal 8
Hankkeen kokoluokka: Konseptointi, kilpailutus ja MVP-vaiheen toteutusprojekti maksoivat yhteensä noin 200 000 €.

Projektin aikataulu

 • Konseptointi: North Patrol, helmi-toukokuu 2019
 • Vaatimusmäärittely ja kilpailutus: North Patrol, touko-syyskuu 2019
 • Tarkempi suunnittelu ja tekninen toteutus: Exove, lokakuu 2019 – huhtikuu 2020
 • Julkaisu: maaliskuu 2020
 

Vaatimusmäärittely on digiprojektissa keskeinen dokumentti, jonka avulla konkretisoidaan tietojärjestelmän tai verkkopalvelun suunnittelu, hahmotetaan tekniset ratkaisut, pyydetään toteuttajalta perusteltu työmäärä- tai kustannusarvio ja ohjataan ketterän toteutustyön työtehtäviä. North Patrolin vetämässä määrittelytyössä vaatimukset saadaan kirjattua laadukkaasti, asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Markkinointi verkossa

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun