Haminan kaupunki suorahankki Gapps Oy:n intranet-kumppanikseen

On aina kiinnostavaa, kun Suomessa joku poikkeaa Microsoft-rintamasta. Nyt hankinnan jälki-ilmoituksen perusteella huomiomme kiinnittyi Haminan kaupungin tekemään hankintaan Gapps Oy:lta.

Ilman kilpailutusta tehty suorahankinta (arvo noin 196 000 euroa) kohdistui Gapps Oy:n tuotetarjontaan, ja erityisesti sen yhteensopivuus Googlen ekosysteemin kanssa lienee ollut ratkaiseva asia. Tämä myös mainittiin suorahankintailmoituksessa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Lue jälki-ilmoitus hankinnasta HILMA-palvelusta.

Huom. North Patrol ei ole ollut mitenkään mukana tässä hankinnassa.

Hankinnan tiivistetty kuvaus on varsin mahtipontinen:

”Alustariippumaton digitaalinen toimintaympäristö, joka yhdistää intranetin, yrityksen sosiaalisen median, yhteistyöskentelyn ja uutisten jakelun yhteisöjen kautta toimivaksi viestinnän alustaksi. Palvelu toteutettava SaaS-palveluna.”

Erityisesti tällaisten hyvin pitkälle kehitettyjen SaaS-palveluiden kohdalla ovat suorahankinnat yleistyneet selvästi. Niitä kun on hyvin vaikea, jopa täysin mahdotonta kilpailuttaa järkevästi. Tällöin perusteellinen markkinakartoitus ja suorahankinta on ainut tapa onnistua ostamaan tällainen erikoistunut SaaS-palvelu. Näin on Haminan kaupunkikin tehnyt.

”Ohjelmistolle asetetut kriteerit täyttää vain Happeo (digitaalinen työskentelyalusta, sosiaalinen verkosto ja tiedotuskanava). Happeo-ohjelmistosta on syväintegraatio Google-työkaluohjelmiin.

Kumppaniksi valikoitui Gapps Oy markkinakartoituksen perusteella. Gapps Oy on ainoa, joka pystyy täyttämään toimittajalle asetetut kriteerit. Kukaan muu toimittaja ei olisi voinut toteuttaa hankittavaa teknistä ratkaisua, joten suorahankinta on perusteltua hankintalain 40 § 2 momentin 2 kohdan mukaisesti.”

Googlen kanssa yhteensopivan järjestelmän valintaan voi olla hyvät syyt

Haminan kaupungin perustelut suorahankinnalle ovat melko suppeat, ja kuvaus ei kerro mitään markkinakartoituksen laajuudesta myöskään. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että hankinta olisi huonosti perusteltu. Haminan kaupungilla voi olla erittäin hyvät syyt laajentaa Google-työkalujen käyttöä ja hankkia niiden rinnalle Gapps Oy:n tarjoama Happeo-ratkaisu.

On oikeastaan erittäin hyvä asia, että julkishallinnossa uskalletaan tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Microsoftin markkina-asema on erittäin hallitseva Suomessa, joten on mukavaa, että jotkut uskaltavat rikkoa rintamaa.

Googlen työkaluja on käytössä Suomessa varsin vähän, kuten North Patrolin useissa selvityksissä on havaittu. Muutamia isompia organisaatioita kuitenkin löytyy, esimerkiksi Neste ja YLE.

SaaS-tuotteiden järkevä kilpailutus voi olla mahdotonta

Erityisesti pienempien yritysten ohjelmistotuotteiden hankinta ei ole tällä hetkellä mitenkään helppoa, jos tuotteet ovat pitkälle erikoistuneita SaaS-palveluita ja mikäli lisenssit ovat useampia kymmeniä tuhansia vuositasolla. Perinteisiin, raskaampiin kilpailutusmenetelmiin (kuten neuvottelumenettely) eivät pienet yritykset yleensä lähde mukaan, ja SaaS-tuotteita tarjoavat yritykset erityisesti eivät yleensä osallistu ollenkaan avoimiin kilpailutuksiin.

Tällöin suorahankinta voi olla se paras ja järkevin tapa hankkia itselle hyvin sopiva ohjelmisto, vaikka avoimen kilpailutuksen ihanteita suorahankinta ei noudatakaan.

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun