Laurea.fi muunnettiin koulutusten shoppailupaikaksi – North Patrol konseptisuunnitteli

Laurea-ammattikorkeakoulun uudistetut verkkosivut (www.laurea.fi) julkaistiin syksyllä 2018. North Patrolin konsultit auttoivat uuden sivuston palvelukonseptin luomisessa, nettisivut toteutti Creuna Finland ja graafikko Jaana Waari vastasi sivujen visuaalisesta ulkoasusta. Yhteistyö eri kumppanien kanssa sujui mutkattomasti ja laurealaiset ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

22.1.2019

North Patrol

Tekninen alusta

Yksi osatekijä sivustouudistuksen tarpeesta oli se, että aiempi Sharepoint-alusta oli aika vaihtaa toimivampaan. North Patrolilla oli iso rooli konseptointivaiheessa, sillä konsultit tekivät Laurealle esiselvityksen aiemman sivuston ongelmista ja vetivät työpajoja, joissa käsiteltiin havaittuja ongelmakohtia ja ratkaistiin haasteita. Nyt uusi sivusto on suunniteltu käyttäjäpolut huomioiden ja mobiilikäyttö edellä.

Pitkän mietinnän jälkeen Laurean uudet sivut päätettiin rakentaa Episerver-julkaisujärjestelmän päälle. Laurean verkkoviestintäpäällikkö ja verkkopalvelu-uudistuksen projektipäällikkönä toiminut Mervi Burton on tyytyväinen valintaan.

–  Kävimme North Patrolin työpajoissa läpi, mitä hyviä ja huonoja puolia eri alustoissa on ylläpidon kannalta. Konseptointivaiheen tuloksena kirkastui ajatus, että Episerver on meille paras vaihtoehto. North Patrolin suosittelema Episerver koettiin ylläpidollisesti helpoksi ja sen haltuunotto mutkattomaksi.

Sisällöntuottajilla on ollut järjestelmän sivupohjan opettelussa hieman haasteita, sillä se on erilainen kuin aiemmin. Eri kieliversioiden välillä liikkuminen on kuitenkin koettu helpoksi ja päivittäminen aiempaa yksinkertaisemmaksi. Myös käyttökokemus on todettu miellyttäväksi.

Käyttöliittymäratkaisut ajan tasalle

Verkkosivujen täydelliseen uudistamiseen päädyttiin, sillä entisten sivujen käyttökokemus koettiin hankalaksi ja sisältörakenne huonoksi. Erityisesti suuri lakanamainen megamenu vaikeutti sivujen käyttöä eikä navigointi palvelussa ollut intuitiivista.

Uudessa verkkopalvelussa navigaatio muutettiin kevyemmäksi ja huomioitiin Googlen kautta tulevien käyttäjien osuus, jolloin jokainen sivu toimii itsessään laskeutumissivuna.

Sivut ovat nyt selkeät ja palvelupolut eri käyttäjäryhmille on rajattu niin, että hakemansa asian löytää helposti. Toinen iso muutos ovat sivuja dynaamisesti yhdistävät asiasanat, jotka saimme käyttöön uusille sivuille, sanoo Burton.

Sivuilla on nyt myös enemmän videoita, kuvia, nostoja ja visuaalisia elementtejä, jotka helpottavat tiedon löydettävyyttä.

Verkkosivuissa otettiin huomioon saavutettavuusvaatimuksetkin. Sen parissa riittää vielä hieman työtä, sillä saavutettavuusdirektiivi tuo verkkosivuille uusia huomioitavia seikkoja. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana sivut ovat saavutettavuusdirektiivin vaatimusten mukaiset.

Lue lisää erilaisista navigaatiomalleista: Hyvän navigaation suunnittelu – North Patrolin vinkit

Visuaalinen ilme rohkeaksi

Laurean verkkosivuston visuaalinen ilme uudistui myös täysin: uuteen ilmeeseen haluttiin erottuvuutta ja rohkeutta. Graafikko Jaana Waari vastasi Laurean verkkopalvelun visuaalisesta suunnittelusta ja käyttöliittymän viimeistelystä.

Waari ryhtyi suunnittelemaan visuaalista kokonaisilmettä konseptointivaiheessa luotujen määrittelyjen ja karkeiden rautalankamallien pohjalta:

– Suunnittelun alkaessa tärkeimpiä työkalujani olivat North Patrolin tekemä vaatimusmäärittely, ensimmäinen versio Laurean uuden ilmeen ohjeistuksesta ja sen pohjalta jo tuotetut materiaalit. Olen työskennellyt North Patrolin tuottamien materiaalien parissa jo aiemmin, joten materiaalien laatu oli taattua ja tuttua.

Laurealaisten toiveet uudelle verkkopalvelulle oli tiivistetty: freesi, yllättävä, tyylikäs ja ihmisläheinen. Waarin mielestä lopputulos vastaa hyvin toiveisiin.

– Oli mahtavaa, kun laurealaiset toivoivat moderneja ratkaisuja ja olivat ennakkoluulottomia ei-niin-perinteisille ratkaisuille. Mielestäni sivut erottuvat suomalaisten korkeakoulujen verkkopalveluista erittäin hyvin edukseen.

Koulutusten verkkokauppa

Vaikka sivustouudistuksessa huomioitiin myös Laurean yritysyhteistyö ja tutkimuksen sidosryhmät, on pääkohderyhmä Laurea.fi -sivuissa koulutukseen hakijat. Ajatuksena uudistuksessa oli saada heille selkeät ja innostavat sivut.

Koulutusesittelyihin tuotiin lisää helppolukuisuutta ja havainnollisuutta, jolloin hakijan on helppo etsiä itselleen sopivaa koulutusta. – Yritämme esittää asiat siinä valossa, että hakijaa alkaa kiinnostaa tulla meille opiskelemaan, sanoo Burton.

North Patrolin vetämissä työpajoissa keskusteltiin paljon siitä, kuinka Laurean ”tuotteesta” eli hakijapalvelusta saataisiin kohderyhmää houkutteleva. Laurea halusi tuoda verkkopalvelun tutkinto- ja täydennyskoulutuksiin myös myynnin näkökulmaa.

– Pyrimme tekemään sivuista entistä enemmän markkinointihenkisen. Tässä konseptissa leikimme, että olemme verkkokauppamainen palvelu. Kaikki tuotteemme eli koulutukset ovat myyntiartikkeleita, joista teemme houkuttelevia ja laitamme ne kiinnostavasti esille, kertoo Burton.

– North Patrol auttoi meitä ymmärtämään miten asiat voi sanoa toisella tavalla, raikkaammin. Olemme yrittäneet kehittää kielenkäyttöämme sellaiseksi mitä kohderyhmäkin käyttää, emme halua sortua ammattikielen käyttöön. Asiakasymmärrys on tärkeää: ei se mitä me haluamme, vaan asiakkaiden huomioiminen suunnitteluvaiheessa.

Uuden palvelukonseptin idea haluttiin jalkauttaa hyvin laajalle sisällöntuottajajoukolle. Kuten usein suurissa organisaatioissa, uudet asiat ja ajattelutavat saattavat tuottaa sisäisesti haastetta uuden konseptin omaksumisessa.

– North Patrol teki loistavaa työtä konseptointivaiheessa, saimme käyttöömme paljon hyvää materiaalia, jota pystyimme esittelemään sisällöntuottajille. Näin asioita oli helppo käydä läpi työpajojen jälkeen.

– Viimeistään maaliskuun yhteishaussa nähdään miten uudet hakijat löytävät kaikki tiedot sivuilta ja palautettakin varmasti saadaan, pohtii Burton.

Kunnollista panostusta suunnitteluun ja määrittelyyn

Burton kehuu projektin olleen helppo.

– Vaatimusmäärittelyn tekeminen on aiemmissa projekteissa ollut haastavin osuus, mutta nyt North Patrol auttoi siinä, joten taklasimme vaikeimman osuuden sillä, että saimme heidät avuksemme. Kun vaatimusmäärittely oli niin hyvin laadittu, se helpotti palvelun toimittajaa pääsemään kärryille siitä mitä me haluamme. Vaatimusmäärittelyyn kannattaa kyllä panostaa.

Vaikka kaikki tuntuikin menevän nappiin, Mervi Burton muistuttaa pohjatyön tärkeydestä projektin sujuvuudessa.

– Projekteista oppii aina ja olemme taas entistä viisaampana monen asian edessä. Kannattaa aina kysyä neuvoa viisaammiltaan ja benchmarkata muita, mitä ennen projektin alkua teinkin paljon.  Suunnittelu on kaiken A ja O: hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Se on klisee, mutta pitää paikkansa.

Teksti: Johanna Frondelius

Hankkeen tiedot

Laurea.fi

Teknologia-alusta: Episerver

 • Maaliskuu 2017 – Hankkeen suunnittelu ja vaatimusmäärittelytoimittajan kilpailutus (Laurea)
 • Marraskuu 2017 — Vaatimusmäärittely (North Patrol)
 • Joulukuu 2017-tammikuu 2018 — Kilpailutus ja toimittajavalinta (North Patrol)
 • Maaliskuu 2018 — Tarkentava määrittely ja tekninen suunnittelu (Creuna)
 • Huhtikuu 2018 — Käyttöliittymäsuunnittelu ja visuaalinen ulkoasu (Jaana Waari)
 • Huhti-elokuu 2018 — Toteutus (Creuna)
 • Elo-syyskuu 2018 — Sisällönsyöttö ja viimeistelyt (Laurea)
 • Lokakuu 2018 — Julkaisu

Vaatimusmäärittely on digiprojektissa keskeinen dokumentti, jonka avulla konkretisoidaan tietojärjestelmän tai verkkopalvelun suunnittelu, hahmotetaan tekniset ratkaisut, pyydetään toteuttajalta perusteltu työmäärä- tai kustannusarvio ja ohjataan ketterän toteutustyön työtehtäviä. North Patrolin vetämässä määrittelytyössä vaatimukset saadaan kirjattua laadukkaasti, asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Markkinoinnin verkkopalvelut

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun