Selvitys: Onnistuneen intran avaintekijät

Hyvin tehtynä digitaalinen työympäristö parantaa yrityksen sisäistä tiedonkulkua, helpottaa työn tekemistä ja vähentää sisäistä sähköpostiliikennettä. Digitaalisella työympäristöllä voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä, kun työn tekeminen tehostuu ja päällekkäinen työ vähene paremman viestinnän avulla.

Joskus muutos jää kuitenkin puolitiehen, eikä digitaalisista työympäristöistä saada täysiä tehoja irti eikä hyötyjä ulosmitattua. Miten voisimme varmistaa, että uusi intra on menestys?

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvityksessämme kysyimme, missä asioissa organisaatiossa ollaan onnistuttu erityisen hyvin ja mitkä asiat ovat olleet onnistumisen takana. Onnistumiset kiteytyvät muutamaan avaintekijään, joihin kannattaa uudistusprojekteissa ja ylläpidossa kiinnittää erityistä huomiota.

1. Kirkasta työkalujen roolit

Digitaalinen työympäristö muodostuu useimmiten viestinnällisestä intranetistä, ryhmätyötiloista sekä sisäisestä sosiaalisesta kanavasta. Nämä voivat olla osa samaa ekosysteemiä tai täysin erillisiä järjestelmiä, ja eteenkin ryhmätyölle voi olla useita rinnakkaisia työkaluja. Riippumatta siitä, minkälainen digitaalinen työympäristö organisaatiolla on, on tärkeää roolittaa työkalut ja työympäristö selkeästi sekä sopia yhteiset pelisäännöt. Päällekkäisiä rooleja ei kannata luoda ja työntekijöille tulee olla selvää, mitä milläkin työkalulla tehdään ja mitä ja miten missäkin viestitään.

2. Määrittele omistajat ja varmista vuoropuhelu

Digitaaliselle työympäristölle on tärkeä määritellä selkeä omistaja. Digitaalisen työympäristön omistajuus on hyvin usein jaettu – esimerkiksi viestinnällinen intra ja sisäinen some ovat usein viestinnän vastuulla, kun ryhmätyötilat ovat usein tietohallinnon hoivissa. Paras lopputulos saadaan kuitenkin yhteistyöllä. Työvälineet ovat harvoin täysin erillisiä, joten niitä ei myöskään kannata hallita täysin erillään toisistaan. Eri omistajayksiköiden on kuitenkin keskusteltava keskenään ja kehitettävä digitaalista työympäristöä yhdessä. Joissain organisaatioissa on jopa perustettu erillinen työryhmä digitaalista työympäristöä ja sen kehittämistä varten.

3. Sitouta työntekijät ja johto

Jokaisessa projektissa törmätään muutosvastarintaan. Kun ollaan uudistamassa työtapoja, on erityisen tärkeää, että johto sitoutetaan muutokseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ei riitä, että johto tukee projektia nimellisesti, vaan heidän on myös näytettävä esimerkkiä. Muutokseen on helpompi sitoutua, kun on kokenut voivansa vaikuttaa lopputulokseen, joten sekä johto että työntekijät on hyvä ottaa tavalla tai toisella mukaan jo projektin varhaisessa vaiheessa.

4. Innosta, ohjaa ja kouluta

Muutosta ei saada aikaiseksi sillä, että työntekijöille annetaan uudet työkalut ja toivotaan, että he osaavat käyttää niitä viisaasti ja yhteisten sääntöjen mukana. Menestyksekäs muutos edellyttää, että uudet työkalut ja mallit jalkautetaan kunnolla. Se vaatii pitkäjänteistä ohjaamista ja kouluttamista, mutta myös innostamista ja esimerkin näyttämistä.

5. Lisää vuorovaikutteisuutta

Vuorovaikutteisuus, blogien ja uutisten tykkääminen, asioiden jakaminen ja yleinen keskustelu lisää kiinnostavuutta ja tuo fiilistä intraan, mutta usein myös lisää aktiivisia käyttäjiä. Sisäisen somen myötä työntekijät jakavat osaamistaan entistä enemmän ja saavat myös nopeammin vastauksia kysymyksiinsä. Vuorovaikutteisten työkalujen jalkauttamiseen kannattaa siis panostaa erityisesti, sillä hyvin käytettynä ne myös tehostavat intran muuta käyttöä.

6. Kehitä jatkuvasti ja huolehdi resursseista

Resurssihaasteet ja osaamisvaje on useasti introjen kompastuskivi. Resurssikysymykset koskevat eteenkin intraprojektia, mutta myös ylläpitoa ja elinkaarta. Siinä missä intrat ovat ennen olleet hyvin pienen porukan vastuulla, nykyisin jaetaan sisällöntuotantovastuuta reippaasti. Vuorovaikutteisuuden lisääntymisen myötä, jokainen työntekijä voidaan nähdä sisällöntuottajana. Intran tekninen ylläpito suunnitellaan usein hyvin, mutta samalla tavalla pitää suunnitella sisällön ylläpito ja kehitys, sekä huolehtia sisällöntuotannon resursseista. Intra ei ole valmis, kun se kerran julkaistaan, vaan koko digitaalista työympäristöä on tarve kehittää jatkuvasti. Kun tähän on olemassa selkeät mallit ja prosessit on myös helpompi huolehtia kehityksen resursseista.

Suunnittelemme toimivan intranetin

North Patrolin suunnitteluprojekteissa määritellään toimivimmat työkaluratkaisut kuhunkin intranet-ympäristöön. Lisäksi intranetin palvelumuotoilulla ja prototyypeillä suunnitellaan sellaiset sisältöratkaisut, jotka tukevat sisäistä viestintää, tiedon löydettävyyttä ja arkisista työsuorituksista selviämistä.

Lue intranettien suunnittelupalveluistamme tai varaa suoraan Teams-palaveri Sarin kanssa

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Intranetit ja digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun