Ei kaikki myynti mene verkkoon

Moni iso bisnes menee kovaa vauhtia verkkoon, mutta on ainakin kaksi hyvää syytä olla panostamatta verkon kautta tapahtuvaan itsenäiseen ostamiseen.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Ensinnäkin, on paljon isoja bisneksiä, joita tehdään edelleen pääosin kabineteissa. Kun ostajat ja myyjät tuntevat toisensa, niin verkkosivuston rooli on väistämättä kapeampi. Esimerkiksi Ericssonin verkkosivusto on tästä hieno esimerkki. Sivusto on toki käännetty ties kuinka monelle kielelle ja markkina-alueelle, mutta ydinsisältö on aina sama: Ericsson on tietoliikenneverkoissa alansa teknologiajohtaja, joka näyttää muille esimerkkiä. Ericssonin konseptia voi pitää melko tyylipuhtaana ”ajatusjohtaja-konseptina”.

Kun myynti tapahtuu neuvotteluiden kautta ja diilit ovat todella isoja, niin verkkosivuston rooliksi jää korkeintaan tukea ostoprosessia vahvistamalla niitä samoja kilpailuetuja mitä myyjät ja asiantuntijat tuovat esiin neuvotteluprosessin aikana.

Viestin pitää olla yhtenäinen, mutta myyntijohto tuskin Ericssonilla kovin usein ajattelee verkkosivustonsa sisältöjä. Todennäköisesti Ericssonin verkkosivuston sisällöt kiinnostavat paljon enemmän sijoittajasuhteista ja rekrytoinnista vastaavia tahoja Ericssonin sisällä.

Toisena esimerkkinä käy vastikaan uudistunut Tieto.com, joka on ottanut myös hyvin korkealentoisen konseptilinjan omaan sivustoonsa.

Tiedon kohdalla ei liene kuitenkaan kyse siitä, että Tiedon myynti tuntisi kaikki tämän maan IT-ostajat, vaan siitä että kaikki IT-ostajat tuntevat Tiedon. Kun yritys on aidosti johtavassa asemassa omassa markkinassaan, eikä sen tarvitse taistella pääsystä asiakkaiden shorttilistoille, niin se voi keskittyä todistelemaan trenditietoisuuttaan ja liittymäpintojaan asiakkaita kiinnostaviin ilmiöihin.

Palvelutarjonnan esittelykin voidaan tehdä hyvin ylätasoisesti, kunhan joka kohdassa tehdään selväksi, että ”asiantunteva myyjämme on valmis palvelemaan sinua”. Tiedon sivuston konseptia voi kuvata klassiseksi käyntikorttikonseptiksi, jossa keskeisin tavoite on ohjata asiakas keskustelemaan oikean myyjän kanssa.

Sivuston konkreettisin sisältö on ylätasoisissa referenssikuvauksissa, joiden tehtävä on vakuuttaa ostaja yrityksen todella laajasta palveluiden kattavuudesta.

Tällaiset korkealentoiset ”ajatusjohtaja-konseptit” toimivat yleensä parhaiten silloin kun yritys on syystä tai toisesta niin vahvassa asemassa, että asiakkaat ottavat yritykseen yhteyttä joka tapauksessa.

Esimerkiksi Tiedon sisältökonseptissa tuntuu jopa olevan hieman puolustuksellinen ote, kun sisällöillä yritetään alleviitata Tiedon ”modernia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa” ajattelua. Tämäkin on tyypillistä markkinajohtajan toimintaa, jossa verkkosivuston tehtävä on varmistaa se, että yritys varmasti otetaan mukaan kaikkiin mahdollisiin kilpailutuksiin.

Näitä konsepteja ei kannata kuitenkaan mallintaa ellei ole omassa markkinassaan se ehdoton iso kissa, jonka myyjään otetaan yhteyttä joka tapauksessa.

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Myynti verkossa

Menestyvä verkkokauppa edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, liiketoiminnan vaatimusten ja tahtotilan selvittämistä, sekä näihin vastaavien digitaalisten ratkaisujen löytämistä. Parhaat edellytykset onnistumiselle saadaan, kun katsotaan kokonaiskuvaa ja valitaan oikeat keinot, kanavat ja tekniset ratkaisut tavoitteiden mukaisesti – tarvittavia resursseja unohtamatta.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun