Selvitys: Sisäinen some monipuolistuu – Viestinnällinen intranet kapenee

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 6 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvityksessä tarkastelimme perinteisen viestinnällisen intranetin rinnalla myös työtiloja ja sisäistä somea. Sisäisen somen työkaluja hyödynnetään enenevissä määrin sellaiseen tiedon jakamiseen, joihin aiemmin viestinnällistä intranetiä pyrittiin räätälöimään. Digitaalinen työympäristö työkalumaistuu ja tiedonvälityksen vastuu laajenee koko henkilöstölle, silti viestinnällisen intranetin päätehtävänä pysyy työnantajan viestintä ja yhteisen tiedon välittäminen.

Tässä artikkelissa koonti digitaalisen työympäristön tyypillisimmistä rooleista ja tehtävistä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

12.9.2018

Hanna P. Korhonen

Digitaalisen työympäristön roolit ja tehtävät

Digitaalinen työympäristö on organisaation sisäinen, verkkoon kytketty toimintaympäristö, jonka ydin muodostuu usein seuraavista kolmesta osakokonaisuudesta: viestinnällinen intranet strategiseen viestintään sekä ryhmätyötilat ja sosiaalinen vuorovaikutuskanava (”sisäinen some”) arkiseen digitaaliseen työskentelyyn ja tiedonjakoon.

Roolin ja tehtävien kysymyksellä tarkasteltiin koko digitaalista työympäristöä. Digitaalisen työympäristön tärkeimmät tehtävät ovat työnantajan viestintä ja yhteisen tiedon välittäminen, työtehtävien suorittamista tukevan tiedon välittäminen sekä organisaation yhteisten strategisten tavoitteiden ja kulttuurin tukeminen.

Viestinnällinen intranet

Viestinnällisen intran rooli kapenee. Aiemmin viestinnällisen intran osana olleet vuorovaikutteiset ominaisuudet siirtyvät sisäiseen someen ja työtiloihin. Kysymys nousee: Mikä on viestinnällisen intran rooli tulevaisuudessa? (Annan toisessa artikkelissa tähän kaksi vastausta.)

Viestinnällisen intranetin perusroolina pysyy työnantajan toimintatapojen ja ohjeistojen välittäminen henkilöstölle sekä virallinen sisäinen tiedottaminen ja uutisointi. Viestinnällinen intranet on usein myös keskeinen sisäisen digitaalisen työskentelyn aloituspiste, joka esimerkiksi linkittää muihin järjestelmiin ja tietokantoihin.

Viestinnällistä intraa hyödynnetään eniten seuraaviin tehtäviin:

96 % Henkilöstöasiat ja -ohjeet
96 % Sisäiset tiedotteet ja uutiset
94 % Sisäiset palvelut ja ohjeistot
91 % Organisaation perustiedot, strategia ja toimintaperiaatteet
91 % Linkit järjestelmiin
90 % Puhelinluettelo
81 % Järjestelmien kuvaukset ja ohjeet
76 % Sisällön kommentointi ja/tai tykkääminen
68 % Toimipaikkojen arkiset tiedot
66 % Tapahtuma- ja/tai koulutuskalenteri
65 % Laatujärjestelmädokumentit

Hälyttävää on se, että monet viestinnälliset intranetit pyörivät elinkaarensa lopussa olevian järjestelmien päällä, eikä niihin pääse käsiksi mobiililaitteilla yhtä näppärästi kuin esimerkiksi sisäiseen someen. (Teknologiasta tarkemmin toisessa artikkelissa.)

95 % kyselyvastaajistamme ilmoittaa, että heillä on viestinnällinen intranet. Sen omistaa tyypillisesti viestintäyksikkö.

Sisäinen some

Sosiaalinen vuorovaikutuskanava tai ”sisäinen some” ​mahdollistaa monensuuntaisen vuorovaikutteisen viestinnän, tiedon jakamisen, vertaistuen, työn koordinoinnin ja muilta oppimisen. Tämä sisäinen keskustelukanava voi olla osa viestinnällistä intranetiä, ilmetä ryhmätyötilojen osana, mutta kasvavassa määrin myös erillisenä kokonaisuutena.

Sisäisen somen työkaluja hyödynnetään enenevissä määrin sellaiseen tiedon jakamiseen, joihin aiemmin viestinnällistä intranetiä pyrittiin räätälöimään.

Sisäisen somen myötä tiedonvälityksen vastuu laajenee koko henkilöstölle. Tästä syntyy oivalluksia.

Varsinkin sisäinen some ei ole vain tietotyöläisten kanava. Suurin kasvu tulee operatiivisen henkilöstön työyhteisöviestinnän digitalisoinnista.

Sisäistä somea hyödynnetään eniten seuraaviin tehtäviin:

90 % Vapaamuotoinen keskustelu
88 % Vinkkien jakaminen
76 % Tunnelmien ja fiilisten jakaminen työarjesta
68 % Julkinen kannustaminen ja kiittäminen
57 % Vertaistuki/Kysymys–vastaus-palstat
54 % Sisäiset tiedotteet ja uutiset
52 % Havaintojen jakaminen toimintaympäristöstä

83 % kyselyvastaajistamme ilmoittaa, että heillä on sisäisen somen kanava (erillisenä tai osana viestinnällistä intraa tai ryhmätyötiloja). Sen omistaa tyypillisesti viestintäyksikkö.

Ryhmätyötilat

Ryhmätyötilat mahdollistavat tietotyön tekemisen ja informaation jakamisen tiimeissä, yksiköissä ja projekteissa. Työskentely ja ryhmien työyhteisöviestintä tapahtuu tarpeiseen dedikoiduilla työkaluilla, osana tai mahdollisesti täysin erillään intranetistä.

Ryhmätyötiloja hyödynnetään eniten seuraaviin tehtäviin:

92 % Työryhmien ryhmätyötilat
88 % Yksikköjen/tiimien ryhmätyötilat
83 % Työdokumenttien yhteistyöstäminen/-muokkaaminen
65 % Extranet; Mahdollisuus kutsua ulkopuolisia ryhmätyötiloihin
47 % Työtehtävien koordinointi

88 % kyselyvastaajistamme ilmoittaa, että heillä on ryhmätyötilat. Sen omistaa tyypillisesti tietohallinto-/IT-yksikkö.


Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys

Selvityksen tulokset perustuvat 125 verkkokyselyvastaukseen. Kysely oli avoinna 8.5.-10.6.2018. ja se oli kohdennettu organisaationsa intranetistä ja/tai digitaalisesta työympäristöstä vastaaville. Selvityksen teemoina ovat digitaalisen työympäristön roolit, tehtävät, ominaisuudet, teknologia sekä sen johtaminen ja kehittäminen. Selvitys toteutettiin nyt kolmannen kerran: vertailuaineistot ovat vuosilta 2014 ja 2016.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun