Miten Ruotsin intranetit voivat?

Web Service Award julkaisi juuri vuosittaisen trendiraporttinsa Hur mår Sveriges Intranät 2017. Raportti koostaa 274 intranet managerin arviot mm. intranetiensa laatukysymyksistä ja kehityssuunnitelmista. Uusin selvitys on jo kymmenes vuosittainen Ruotsin intranet-kenttää kartoittava raportti.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

10.1.2018

Hanna P. Korhonen

Tässä muutamia poimintoja tuloksista:

Ruotsalaisten intranetien tyypillisimmät tavoitteet ovat

 1. helpottaa henkilöstön arkista työtä,
 2. viestintä, sekä
 3. tukea organisaation tavoitteita.

Tyypillinen ruotsalainen intranet on rakennettu Episerver-alustalle (40 % markkinaosuus). Tässä on merkittävä ero Suomeen, missä markkinaa dominoi SharePoint (osana O365:ttä tai on-premise-installaationa). Teknologia-alustojen kyvykkyyksien erot (Episerver on ensisijaisesti monikielisen markkinointiviestinnän tarkoituksiin soveltuva CMS; kun SharePoint on ensisijaisesti dokumenttikeskeisen ryhmätyöskentelyn väline) johtavat myös siihen, että Ruotsissa introjen ESN-ominaisuudet ovat harvinaisemmat kuin Suomessa, minkä ehkä stereotyyppisistä kulttuurierojen näkökulmista ajattelisi olevan juuri toisin päin.

Web Service Awardsin selvityksen mukaan ruotsalaisiin introihin pääsee myös työpaikan ulkopuolelta (92 %), mutta mobiilikäyttöisiä niistä on silti vain hämmästyttävän pieni osuus: 17 %! (HUOM! Tosin kysymys on aseteltu niin, että vastausvaihtoehto viittaa erilliseen mobiilisivustoon (”mobilsajt”), eikä välttämättä kata kaikkea mobiilikäyttöisyyttä. Oletettavasti moni Episerverillä tehty sivusto on kuitenkin responsiivinen.) Mobiiliapp on 11 %:lla.

Ruotsalaisten intranetien tyypillisimmät arjen käyttötarkoitukset ovat hyvin tuttuja:

 • sisäinen uutisointi,
 • linkit järjestelmiin,
 • HR-ohjeiden jakelu,
 • yhteystiedot/sisäinen puhelinluettelo,
 • lomakkeiden jakelu,
 • dokumenttipohjien jakelu sekä
 • säädösdokumenttien ja policyjen jakelu.

Harmillisesti intranetien merkityksellisyys ja niiden ylläpitoon kohdistetut resurssit ovat Ruotsissakin varsin huonolla tolalla. Esimerkiksi suurimmalla osalla (69 % vastaajista) ei ole asetettuja tavoitemittareita, joita intranetin arvioinnissa voitaisiin hyödyntää. Raportin laatija Pierre du Rietz arvioi, että tämä on yksi syy siihen, miksi vain noin puolet intraneteistä saa johdolta tukea. Huonolla tolalla on myös sisällön laadunvarmistus: vain neljäsosalla on käytössään vakiintuneet rutiinit sisällön ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Moni aikookin panostaa intranetinsä kehittämiseen tänä vuonna; myös kehitysbudjeteissa on nähtävissä kasvua. Kehityspanostuksia laitetaan Ruotsissa erityisesti sisältökonseptin uudistamiseen.

Tekemistä olisi sisällön löydettävyydessä myös intran hakukoneella: vaikka kaikissa intraneteissä on hakukone, vain 40 %:lla organisaatioista on hakukoneesta vastaava henkilö tai yksikkö. Vain 19 % analysoi vikaan menneitä hakuja ja 22 % käytettyjä hakusanoja yleisesti.

Mutta sokerina pohjalla huima luku: jopa 27 % aikoo uudistaa intranetinsä täysin tämän vuoden aikana!


Koko raportti on ladattavissa (ruotsiksi) Web Service Awardsin sivuilta.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Realistisuus ja kaukonäköisyys

  Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun