Suomen intranetit 2016 – Yhteenveto Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvityksestä

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 8 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Intranetit ovat ensisijaisesti organisaatioviestinnän välineitä ja yhteisten sisäisten ohjeiden jakelukanavia. Useimmat intranetit ovat myös yhteisön ja yhteisen kulttuurin rakentajia.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

27.9.2016

Hanna P. Korhonen

Silti vain harvat intrat ovat vahvasti strategisesti ja menetelmällisesti johdettuja. Strategisuus on hieman jopa hiipunut kahden vuoden takaisesta. Neljännes näkee intranetin rooliksi myös työnteon johtamisen ja siksi nämä organisaatiot suhtautuvat intranetinkin johtamiseen vakavammin. Muilla intranetin johtaminen on lähinnä sisällöntuotantotyön johtamista.

Videoiden käyttö sisältömuotona on kasvanut huimasti kahden vuoden takaisesta ja vastaajat aikovat edelleen lisätä panostuksiaan niihin.

Intranetit ovat myös yhä sosiaalisempia: lähes kaikissa introissa voi kommentoida ja/tai tykätä sisältöjä sekä keskustella vapaamuotoisesti.

SharePointin markkinaosuus intranet-alustoissa on kahden vuoden aikana jatkanut nousuaan. Pilviversion, Office 365:n sisältämän SharePoint Onlinen, markkinaosuus on jo lähes neljännes. Tätä myöten myös tietoturvanäkemykset ovet höllentyneet: nyt jo yli puoleen introista pääsee miltä tahansa laitteelta. Vajaa puolet ilmoittaa intranetinsä olevan responsiivinen.

SharePointin ja Office 365:n suosio muokkaavat myös intranetin roolia Suomessa: Reilulla puolella intranetiin käsitetään kuuluvan myös ryhmätyötilat; neljäsosalle se toimii myös extranet-alustana.

Selvityksen tulokset

Olemme koonneet selvityksen tulokset julisteeksi sekä tähän blogiin artikkeleiksi.

Selvityksen toteutus

Intranet-palvelut Suomessa -selvitys järjestettiin nyt toisen kerran. Verkkokysely oli vastattavissa touko-kesäkuussa 2016. Vastaajiksi rekrytoitiin organisaatioiden intranet-vastaavia blogiemme ja sosiaalisen median verkostojen kautta. Myös kaksi vuotta sitten selvitykseen vastanneita pyydettiin osallistumaan.

Vastauksia kertyi 119 eri henkilöltä, ainakin 97 eri organisaatiosta (osa vastasi anonyymisti).

Lämpimät kiitoksemme kaikille osallistuneille!

Kysely sisälsi 28 tyypiltään ja laajuudeltaan erilaista kysymystä. Tänä vuonna painotimme kyselyssä intranetin roolia ja tehtäviä sekä intranetin johtamisen ja kehittämisen käytännön toimintatapoja. Edelliskerran tapaan, selvitimme intranetin tyypillisimmät sisällöt ja toiminnallisuudet sekä vastaajien arviot niihin lähivuosina käytettävistä panostuksista. Päivitimme näitä ominaisuuksia hieman edelliskertaan verrattuna.

Arvioitavana oli nyt 44 ominaisuutta neljässä teemassa:
1. Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudet
2. Työnteon johtaminen ja ohjaaminen
3. Ryhmätyö
4. Osallistaminen ja yksilöllisyys

Selvitykseen osallistuneet organisaatiot

Kyselyyn vastanneiden taustat olivat hyvin samantyyppiset kuin v. 2014 kyselyssä. Vastaajat edustivat kattavasti eri toimialoja, julkishallintoa ja yksityissektoria, sekä eri kokoisia organisaatioita.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Taustatiedot toimialat

Yli puolet (62 %) vastaajista edusti yli 500 henkilön organisaatioita. Alle 50 henkilön organisaatioita vastaajissa oli vajaa kymmenys (8 %). Organisaatiot olivat tietotyöläispanotteisia: yli puolessa vastaajaorganisaatioita henkilöstöstä lähes koko henkilöstö työskenteli pääasiallisesti tietokoneen ääressä.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Taustatiedot tietotyöläisten osuus

Julkishallinnon osuus vastanneista oli reilu puolet (52 %), kun toimialoista järjestöt ja koulutus yhdistettiin julkishallintoon. Tämänkin vuoksi pääosa vastaajaorganisaatioista toimii Suomessa; vain kymmenes vastaajista oli globaaleja toimijoita.

Kyselyyn vastanneet henkilöt edustivat pääosin organisaationsa viestintää sekä kourallinen IT:tä/tietohallintoa. Useimmiten esiintyneitä nimikkeitä olivat viestintäpäällikkö, viestintäsuunnittelija, tiedottaja ja sisäisen viestinnän päällikkö (kansainvälisine variaatioineen). Mukana oli myös verkkotoimittajia ja tietohallintopäälliköitä sekä mm. yksittäinen digipäällikkö, digitaalisten palveluiden asiantuntija, digiviestinnän asiantuntija, konseptipäällikkö ja yhteisömanageri.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun