Paras Liferay-toteutuksemme – Toteuttajat kertovat

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 7 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Pyysimme muutamaa Liferayta projekteissaan hyödyntävää toteuttajaa jakamaan heidän kokemuksiaan Liferayn käytöstä sekä kehumaan parasta Liferay-toteutustaan.Tässä postauksessa Ambientia, Arcusys ja Ch5 jakavat parhaan casensä ja kertovat niiden tarinan. Miksi palvelu toteutettiin juuri Liferay-alustalla, eikä jollain muulla?

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

7.3.2016

Hanna P. Korhonen

(Toteuttajien arviot Liferaystä intranet-alustana löytyvät toisesta postauksesta: Liferayn vahvuudet ja heikkoudet – Toteuttajat kertovat.)


Ambientia: Taiteen edistämiskeskuksen intranet

Taila sisältösivu

Asiakasvastaava ja liiketoiminnan kehittämiskonsultti Harri Hellström kertoo:

”Taiken intra on vuorovaikutuspaikka, johon kaikki taikelaiset tuottavat sisältöä. Taiteen edistämiskeskus (Taike) on reilun 80:n hengen työyhteisö, joka toimii 14:llä paikkakunnalla. Etäisyyksien vuoksi työyhteisöviestinnän välineiden täytyy olla toimivia ja yhteisöllisyyttä vahvistavia. Intran suunnittelussa lähtökohdaksi otettiin sosiaalinen intranet, johon kaikki taikelaiset tuottavat sisältöä.

Julkaisualustan valinta oli helppoa. Taiken ulkoiset sivut toimivat Liferayn päällä, ja intra haluttiin samalle alustalle monestakin syystä. Kehitettyjä toiminnallisuuksia voidaan hyödyntää molemmissa ympäristöissä ja näin saadaan kustannussäästöjä. Tiedontuotannossa vältytään kaksinkertaiselta työltä, kun samaa sisältöä voidaan esittää molemmissa ympäristöissä. Käyttöönottokynnys oli matala, kun ylläpito oli ulkoisten sivujen ylläpidosta useille ennestään tuttua. Toteutukseen päästiin rivakasti ilman aikaa vievää kilpailutusta, joka oli jo kertaalleen tehty ulkoisten sivujen yhteydessä.

Intraan tunnistaudutaan Taikessa käytössä olevan työryhmätilan eDuunin tunnuksilla. Käyttäjillä on oma profiilisivu, jolla voi tehdä omaa työtään näkyväksi muille taikelaisille. Käyttäjiä voi hakea nimen, tehtävänimikkeen, vastuualueen tai toimipisteen mukaan. Suunnitelmissa on viedä nämä personoidut henkilöesittelyt myös ulkoisille sivuille.
Kaikki taikelaiset osallistuvat sisällöntuotantoon, eikä perinteistä intran toimittajaa ole lainkaan. Käyttäjät voivat keskustella aihepiireittäin keskustelu-portletin avulla omalla nimellään ja profiilikuvallaan. Käyttäjät voivat myös päivittää oman statustietonsa lyhyen kommentin ja linkin muodossa.

Käyttäjien on helppo seurata intran sisällön päivittymistä ja muutoksia. Intran etusivulla listataan tekijänimillä Ajankohtaista-palstan tiedotteet, statuspäivitykset sekä uusimmat päivitykset sisältösivuilla ja keskusteluissa. Jokaisesta sisällöstä esitetään myös sivuhistoria, jonka kautta on helppoa tarkistaa sivun aiemmat versiot ja versiopäivityksen tekijä. Käyttäjät voivat myös itse listata Oikopolkuihin intran suosikkisivut ja tehdä Työkalut-linkkejä muihin käyttämiinsä ulkoisiin palveluihin.

Hiljattain intrassa otettiin käyttöön tapahtumakalenteri, joka on tarkoitus toteuttaa myös ulkoisille sivuille. Toiminnallisuutta ja ylläpitoa on turvallista testailla ensin intran puolella.
Muutenkin rohkaisemme taikelaisia käyttämään intraa taikelaisten omana ”some-kanavana”, jolla on turvallista harjoitella oman työn näkyväksi tekemistä myös julkisilla, kaikille avoimilla sosiaalisen median kanavilla.

Kahden vuoden käytön jälkeen taikelaiset ovat saaneet hyvän tuntuman Liferay-alustaan ja sen toiminnallisuuksiin. He osaavat myös paremmin hahmottaa Liferayn tarjoamia mahdollisuuksia molempien ympäristöjen alustana. Vastikään perustettu Taila-tiimi pohtii parhaillaan kehittämisideoita. Parhaillaan käynnistelemme Liferay-versiopäivitysprojektia. Päivityksen myötä uusi 6.2.-versio ja sen tuomat uudet ominaisuudet tulevat käyttöön sekä www.taike.fi ja www.taila.fi -sivustoille. Liikkuvat taikelaiset odottavat erityisesti intralta responsiivisuutta ja sujuvaa mobiilikäyttöä.

Mistä nimi? Taiken intra nimettiin Tailaksi viraston ihka ensimmäisen työntekijän mukaan. Tuolloin ei vielä edes osattu aavistella, että työyhteisöviestinnän tärkein kanava voisi kulkea käsilaukussa tai taskussa.”


Arcusys: Abloy Academy

Abloy Academy

Senior Consultant, Business Development Pirkko Sillman ja Head of Design Jarmo Valmari kertovat:

”Oikeastaan intranet/extranet jaottelu on nykyisillä alustoilla hieman keinotekoinen, koska kyse on ennemmin digitaalisten palveluiden tuottamisesta eri kohderyhmille.

Toteutimme Abloylle Abloy Academy -kokonaisuuden niin sisäiseen käyttöön kuin myös globaaliksi jälleenmyyjien palvelukanavaksi. Samalla alustalla on paljon muitakin palveluita, ja skaalautunut alusta laajenee koko ajan asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskitetty ratkaisu kokoaa tiedot yhteen paikkaan ja palvelee sisäisesti tarjoten myynnille ajantasaisen tuotetiedon ja koulutukset sekä ulkoisesti mahdollistaen jälleenmyyntiverkoston hallinnan, tiedon jakamisen ja koulutuksen.

Ratkaisu koostuu pääasiallisesti Liferay-alustasta, Valamis-oppimisympäristön standardiapplikaatioista ja kustomoidusta käyttöliittymästä (UI), jotka tukevat personoituja oppimiskokemuksia, verkkokursseja, koulutustapahtumien hallinnointia, sisällöntuotantoa ja sertifikaattien hallintaa.

Toteutus on laaja valikoima informaatiota ja räätälöityjä koulutus- ja sertifikaattipalveluita. Lisäksi ratkaisu helpottaa tiedon etsimistä ja vastaanottamista esimerkiksi koulutustapahtumien osalta. Käyttäjälle Liferay-intran responsiivisuus on iso plussa – intran käyttäminen on mukavaa laitteella kuin laitteella.

Abloy Academy on hieno esimerkki avoimen yhteistyön, Valamis-oppimisymäristön ja Liferayn vahvuuksista. Tuote on älykäs yhdistelmä sekä kustomoituja että valmiita ratkaisuja, jotka vastaavat samanaikaisesti useisiin tarpeisiin.”


Ch5 Finland: Epilepsialiiton verkkopalvelut

Epilepsialiiton etusivu

Asiakasvastaava ja kaupallinen yhteyshenkilö Seppo Sivula kertoo:

Epilepsialiiton verkkopalvelu uusittiin kesän jälkeen vaiheistetusti Liferay-alustalle. Ensimmäisenä julkaistiin julkiset sivustot noin kuudessa viikossa.

Sen jälkeen työstettiin vaiheittain muutaman viikon välein yhteisöpalvelut. Ne jakaantuvat maantieteellisesti ja teemojen mukaan. Yhteisöjen palvelu on monitasoista, perustasolle mukaan pääsee tunnuksen luomalla. Yhdistysten jäsenet näkevät vähän enemmän ja kohdennetusti oman yhdistyksensä asioita. Kolmantena tasona ovat kutsupohjaiset ryhmät, joihin pääsee mukaan ryhmän moderaattoreiden hyväksynnällä.

Projektin tavoitteena on viedä liiton ja yhdistysten toiminta verkkoon. Yhdistystoiminnalle etisitään uusia ilmenemismuotoja verkossa ja ajankohtaisuutta, joka houkuttelee mukaan toimintaan nykyaikaisin välinein. Liiton kannalta organisaation toiminnan ja viestinnän näkyväksi tekeminen on motivaatiotekijä.

Liferay mahdollisti vaadittujen toimintojen toteuttamisen ketterästi ja edullisesti.”

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun