Intranetin rooli työyhteisöviestinnän kanavapaletissa

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 8 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Intranet pystyy korvaamaan työyhteisöviestinnän kanavapaletista hyvin monta perinteistä sisäisen viestinnän kanavaa: ilmoitustaulut, viikkokirjeet, sähköpostijakelut ja henkilöstölehdet. Se pystyy toimimaan välityskanavana henkilöstöinfoille tai se voi olla kahvihuonemainen kohtaamispaikka. Intranet välittää sulassa sovussa työnantajan strategiat ja lomaohjeet, prosessien toimintaohjeet sekä tiedon kaikentasoisista muutoksista ja menestyksistä sekä tarjoaa näiden ruotimiseen koko organisaation yhteisen kohtaamispaikan.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

25.11.2015

Hanna P. Korhonen

Esimiestä intranet ei kuitenkaan koskaan pysty korvaamaan. Esimiehen harteilla on paljon sellaista työtehtävien suorittamiseen ja organisoitumiseen liittyvää päätöksentekoa ja tilannetajua, jota intranet voi vain tukea, ei korvata. Esimies on tärkein motivaattori ja lähin työnantajan tulkki. Intranet voi välittää esimiehille infoa ja työkaluja tukemaan tätä. Intranet voi olla myös vertaistuen paikka fyysisesti hajalleen sijoittuneille esimiehille – aivan kuten mille tahansa muullekin henkilöstö- tai ammattiryhmälle.

Esimies on kuitenkin aina työntekijän tärkein sisäisen viestinnän kanava ja tulkki.

Kävin puhumassa Työyhteisöviestintä 2015 -seminaarissa monikanavaisuuden ja digin mahdollisuuksista sisäisessä viestinnässä.

Sisäinen viestintä on aina ollut monikanavaista!

Sosiaaliset, analogiset ja digitaaliset kanavat ovat käytössä rintarinnan ja tukevat toisiaan. Tarjontaa ja mahdollisuuksia on paljon; viestinnän prosesseista sopiminen ja kanavien selkeä roolittaminen on tärkeää.

Sosiaaliset kanavat ovat ihmiselle luonnollisesti aina tärkeimmät. Analogisten eli pitkälti paperisten kanavien korvaamiseksi on etsitty digitaalisia ratkaisuja viimeisen parin vuosikymmenen ajan, koska ne välittävät viestin massoille nopeasti ja vähemmällä vaivalla kuin paperiset serkkunsa. Organisaatiot ovat käyneet läpi faksi- ja sähköpostijakelut, info-tv:t ja intranetit. Silti paperiset kanavat eivät ole täysin poistuneet, koska aina on ollut työntekijäryhmiä, joita ne eivät tavoita.

Nyt elämme uutta murrosvaihetta. Sisäisen viestinnän kanavapaletti on valtavassa mullistuksessa älypuhelinten kehityksen myötä.

Mitä tapahtuu sisäisen viestinnän kanavapaletille, kun kaikilla työntekijöillä on digitaalinen väline, älypuhelin? Älypuhelin, joka on samalla sekä massojen tavoittamisen väline, että hyvin henkilökohtainen; samalla työnteon ja samalla vapaa-ajan väline; samalla sosiaalisen kanssakäymisen väline ja samalla sosiaalisen eriytymisen väline. Sellaista ei ole ollut aiemmin.

Työnteon applikaatioita syntyy älypuhelimiin kuin sieniä sateella: työajanseuranta, matkalaskut, raportointi, sosiaaliset kanavat – miten kaikkien työntekijäryhmien tavoitettavuuden mahdollisuus hyödynnetään työyhteisöviestinnässä?

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun