Mobiili intranet appseilla?

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 8 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Tyypillisesti mobiilikäyttöulottuvuus intraneteihin toteutetaan responsiivisuudella. Organisaation sisäisen uutisoinnin ja yhteisten ohjeiden lukemiseen responsiivisuus toimiikin ratkaisuna hyvin. Mutta jos intranet onkin monimuotoisempi – sisältää reippaasti kaikkien käyttäjien osallistumista esim. tiedontuotantoon ja jakamiseen tai yhteistyötä työtiloissa – alkaa niiden toteuttaminen responsiivisena toteutuksena käydäkin monimutkaiseksi. Enää ei ollakaan pelkän triviaalin selailukäyttötapauksen äärellä. Siksi sisällöntuotanto älypuhelimella tai jopa padeillä rajataan usein pois responsiivisen intranetin toteutusprojektin ensimmäisestä vaiheesta.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

26.3.2015

Hanna P. Korhonen

Mitäpäs jos ajattelu käännettäisiinkin toiseen asentoon?

Suunniteltaisiin intranet suoraan älypuhelinkäytön näkökulmasta?

Entäpä jos intranet jaettaisiinkin selkeisiin palasiin, toiminnallisuuksiin, joista kukin toteutetaan älypuhelimeen omana sovelluksenaan? Täsmäapplikaatio täsmätarpeeseen.

Esimerkiksi uutiset omassa applikaatiossaan kuin mediatalon uutissivusto, koko henkilöstölle yhteiset organisaation henkilöstö- yms. ohjeet tietopankkisovelluksenaan, työryhmätyöskentely omassa juuri työskentelyyn tarkoitetutussa sovelluksessaan ja sosiaaliset yhteisöt omanaan.

Erillisinä sovelluksina voitaisiin toteuttaa intranetin osana myös erilaisia prosessien tai tiimien toiminnanohjaukseen liittyviä sovelluksia tai tietokantoja, vaikkapa lomalistat, varastopuutteet, kilpailijatietokanta, etätyöpäivien listaukset tms. (Jollei näille ole siis organisaatiossa omia sovelluksiaan ja niiden mobiilisovelluksia.) Jokainen sovellus voitaisiin liittää niitä tarvitsevan käyttäjän puhelimeen omaksi applikaatiokseen, johon pääsee nopeasti ja johon omien merkintöjen tekeminen on nopeaa ja helppoa.

Älypuhelinten täsmäsovellukset voivat tuoda sujuvoitusta erityisesti liikkuvien ei-tietokoneella työskentelevien työntekijöiden arkeen kuten vaikkapa taksikuskeille, myyjille, siivoojille tai tuotannon työntekijöille. Näitä jo onkin, esimerkiksi vaikka työaikaleimaukset tai erilaisten ilmoitusten tekeminen. Miksei myös viestinnällinen intranet liukertelisi kevyenä applikaationa näiden henkilöiden henkilökohtaiseen puhelimeen? Sitä en ole vielä nähnyt!

Erilaisia tarpeita ja käyttötapauksia voi suuressa organisaatiossa olla todella paljon! Tämä vaatiikin intranetiltä selkeitä konseptilinjauksia ja niiden yksiselitteistä kommunikointia käyttäjille: mikä toiminnallisuus valjastetaan minkäkin prosessin ja tavoitteen tukemiseen. Intranet ei ole tässä mitenkään yksinäinen autiosaari valtameressä, vaan se on osa organisaation sisäistä digitaalista työympäristöä, joka jokaisella organisaatiolla on hieman erilainen. Työvälineiden roolitus (mihin mitäkin käytetään, miksi, kuka ja miten) ja sen kommunikointi on sujuvan sisäisen yhteistyön elinehto.

Mutta jos käytetään ajatusleikkiä, että intranetin piirissä olevat toiminnallisuudet palasteltaisiin erillisiksi sovelluksiksi, mahdollistaisi se nopean liikkeellelähdön mobiilivaltakuntaan. Ensimmäisen projektin ei tarvitsisi olla massiivinen projekti, jossa kaikki intranet- ja työtilatoiminnallisuudet toteutetaan yhteen ja samaan responsiiviseen sivustoon. Voidaan aloittaa minimistä, vaikkapa vain yhdestä applikaatiosta. Ja jos palastellaan toiminnallisuudet sovelluksiin, voidaan uusia sovelluksia toteuttaa lisää pala palalta aina kulloiseenkin tarpeeseen. Jo julkaistujen sovellusten kehittäminen ja päivittäminen yksitellen olisi myös yksinkertaisempaa kuin yhden valtavan möhkäleen.

Sovellukset voivat olla valmiita tuotteita (joita käytetään sellaisinaan) tai täysin organisaation tarpeisiin räätälöityjä. Toteutus vaatii toki pohdintaa, esimerkiksi onko kukin toiminnallisuus fiksumpaa toteuttaa puhelimeen natiiviapplikaationa (ja tällöin Android-, iOS-, Windows Phone jne. laitteille omansa tai päätös tietyn käyttöjärjestelmän suosimisesta organisaatiossa) vai voidaanko se sittenkin toteuttaa vain mobiilioptimoidulla www-sivustolla tai responsiivisena. Natiiviapplikaatioiden etuina on esimerkiksi notifikaatiot suoraan puhelimeen.

Esimerkkejähän jo on. Natiiviapplikaatioista vaikkapa Microsoftin tuotteet (evoluution sanelemana) Yammer ja O365:n Office-applikaatiot. Yammerin omalla applikaatiolla sosiaalisiin ryhmiin osallistuminen on sujuvaa, ja Office 365:n applikaatioilla yhteisten dokumenttien lukeminen ja työstäminen onnistuu kätevästi.

Ja jos mennään intranetin perinteisten rajojen yli, on vaikkapa CRM:iä ja työajankirjausjärjestelmiä ollut markkinoilla mobiiliapplikaatioina jo kauan, business as usual.

Se perinteinen viestinnällinen intranet (organisaation sisäinen uutissivusto ja organisaation yhteiset ohjeistukset ja strategialinjaukset) voitaisiin hyvinkin toteuttaa yksinkertaisena responsiivisena sivustona kevyellä julkaisujärjestelmällä kuten vaikkapa WordPress. Toteutus voisi olla journalistisen uutissivuston kaltainen innostava ja visuaalinen (jota selataan bussia odotellessa), se voisi sisältää kommentointia, taikka suoran mahdollisuuden soittaa ja kysyä lisätietoja aiheesta.

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun