Intranetien megatrendit Suomessa vuonna 2014

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 9 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Suomalaisia intranetejä kartoittaneen Intranet-palvelut Suomessa 2014 -selvityksen tulokset on julkaistu. Tulosten perusteella näemme kollegani Virpi Blomin kanssa suomalaisissa intraneteissä neljä megatrendiä:

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

17.9.2014

Hanna P. Korhonen

Intranet-palvelut Suomessa 2014, Megatrendit
 1. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
 2. Avoimuus ja vapaa pääsy
 3. Ryhmätyön tukeminen
 4. Intranetin hyödyntäminen johtamisessa

Lisäksi merkittävässä kasvussa intraneteissä ovat erityisesti:

 1. Mobiilikäyttö
 2. Videosisällöt
 3. Sähköpostin korvaaminen
 4. Personointi ja profilointi

Megatrendit

Yhteisölliset ja vuorovaikutukselliset elementit edelleen kasvussa

Sosiaalisuus ja vuorovaikutukselliset toiminnallisuudet ovat jo intranetien vakiotavaraa, mutta edelleen huimassa kasvussa. Kommentoinnin, tykkäämisen, kysymisen ja mikrobloggaamisen elementit eivät ole enää vain irrallisia tai päälleliimattuja, vaan ne ovat läsnä kaikissa toimissa.

Osallistumiskynnystä madalletaan ja helpon mikrojulkaisemisen keinoin kannustetaan henkilöstöä jakamaan tietämystään toisille. Erityisen vahva kehittämiskohde on se, kuinka työhön liittyviä kysymyksiä voisi esittää ja saada niihin vastauksen. Samoin kehitetään keinoja kiittää hyvin tehdystä työstä.

Periaatteina avoimuus ja vapaa pääsy

Avoimuuden periaate on jalkautunut intranetiin: keskusteluihin, kommentointiin ja osallistumiseen annetaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kaikkien nähtäviksi. Valtaosa työnantajista tarjoaa intranetin käyttöön etäyhteydet ja on avannut ryhmätyötilat kaikkien avoimesti seurattaviksi. Avoimuuden trendi on juurtumassa jopa perinteisesti tiukkaan säädellylle pankki-, rahoitus- ja vakuutusalalle. Intranetien ominaisuuksia kehitetään edelleen, jotta henkilöstön aloitteita ja kehittämisideoita saataisiin kerättyä kattavammin.

Ryhmätyön tukeminen olennainen toiminnallisuus

Ryhmätyötilat ovat jo vakiintuneet tavaksi tukea sisäisten yksiköiden ja tiimien toimintaa – työtilat tarjotaan joko intranet-alustan työkaluilla tai intran rinnalle sijoitetuilla alustoilla. Ryhmätyötiloja on jo jonkin verran avattu myös organisaation ulkopuolisille henkilöille, ja puolet vastanneista pitää tätä tärkeänä kehittämiskohteena. Etenkin dokumenttien yhteistä työstämistä pyritään ohjaamaan ryhmätyötiloissa tapahtuvaksi.

Intranetin hyödyntäminen johtamisessa kasvussa

Toiminnanohjauksen toteuttaminen ja liiketoimintatiedon merkitys intraneteissä on hyvin vahvassa kasvussa. Intrassa vuoropuheluun törmäytetään johdon, esimiesten, työntekijöiden – ja välillisesti myös asiakkaiden – mielipiteet ja ideat. Introista on tulossa entistä sosiaalisempia myös toiminnanohjauksen saralla, erityisesti palvelujen ja kaupan sekä pankin ja vakuutuksen toimialoilla. Intraa hyödynnetään kasvavassa määrin työntekijöiden kannustamiseen ja kiittämiseen, päätösten perusteluun, aloite- ja ideointikanavana, asiakkailta saadun palautteen käsittelyyn ja kilpailijoiden toiminnan seuraamiseen.

Merkittävässä kasvussa

Mobiilikäytön mahdollisuus mullistaa

Älypuhelinten käytön kasvu tulee pian mullistamaan sellaisten henkilöstöryhmien tavoittamisen intranetillä, jotka eivät tee töitä tietokoneen ääressä. Nyt vain kahteen intranetiin viidestä pääsee mobiililaitteella, mutta mobiiliyhteyksiä intraansa aikoo kehittää lähivuosina lähes puolet vastaajaorganisaatioista, erityisesti yksityiseltä sektorilta.

Videosisällöt tulossa ja kovaa

Videosisältöä julkaistaan vasta vajaassa puolessa introista. Tienraivaajina ovat toimineet suuret organisaatiot, joille videosisältöjen käyttö on tietenkin kustannustehokkaampaa. Kasvu on merkittävää: kolme neljästä aikoo panostaa videosisältöjen kuten videoesittelyjen tai -koulutusten julkaisuun intrassaan lähivuosina.

Sähköpostin korvaaminen edelleen agendalla

Sisäinen tiedottaminen on ollut intranettien vakiosisältöä jo historian alkuhavinoista lähtien, mutta edelleen sähköpostitulva on organisaatioiden tiedottamisen ongelma. Vaikka jo 80 % vastaajaorganisaatioista korvaa sähköpostitiedottamisen suurelta osin intranetin tiedotteilla, on sähköpostien vähentäminen edelleen merkittävimpien kehittämistavoitteiden joukossa.

Personointi ja profilointi keskusteluttaa

Avoimen tiedottamisen, vuorovaikutuksen ja mikrobloggamiseen kasvun myötä nousee ymmärrettävästi ongelmaksi tietomassan suodattaminen. Tästä syystä tiedotevirtojen profilointi sekä intranet-näkymien personointi ovat ratkaisuja, joihin aiotaan panostaa tuntuvasti.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Erikoistumme suunnitteluun

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

  Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

  Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun