SharePoint-intranettien hintaskaala: 15 000 – 250 000 euroa

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 10 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Isojen organisaatioiden SharePoint-intranet-projektien hinnat ovat tyypillisesti vaihdelleet 100 000 ja 250 000 euron välillä (työkustannukset ilman lisenssejä). Tämä skaala on edelleen voimissaan vahvasti. SharePoint 2013 -versio ei ole olennaisesti laskenut isojen intranet-projektien kustannuksia.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Markkinoille on kuitenkin viime vuosina tullut uusia vaihtoehtoja. Muutama SharePoint-firma on tuotteistanut intranet-tarjontaansa, ja näiden tuotteiden avulla varsin pätevän intranetin saa pystyyn jopa alle 60 000 euron kokonaisbudjetilla (työkustannukset ilman lisenssejä). Edellytyksenä on kuitenkin omien vaatimuksien osuminen näiden tuotepakettien raamien sisäpuolelle.

Jos tekee suunnittelutyön edelleen perinteisellä intranet-konseptoinnin mallilla, niin iso organisaatio päätyy edelleen todennäköisesti yli 100 000 euron toteutusprojektiin. Tuotteistettujen pakettien saatavuus ei siis ole tehnyt intranet-toteutuksen ostamisesta välttämättä helpompaa. Pakettien soveltuvuus on myös edelleen heikko esimerkiksi julkishallinnon organisaatioille, koska määrittelytyössä pitäisi tuntea pakettien rajoja jonkin verran.

Kolmantena markkinan sekoittajana on Office 365, jolla Microsoft itse kannibalisoi SharePoint-liiketoimintaansa. Office 365 on toki rajoitettu ja riisuttu, mutta rajallisilla tarpeilla ja reunaehdot hyväksyen voi isokin organisaatio viedä intranettinsa pilvialustalle. Pilviprojekteissakin tosin perustamisprojekti on helposti useamman kymppitonnin jos organisaatio on yhtään isompi.

Microsoft myös panostaa Office 365 -malliin kaikilla voimillaan tällä hetkellä joten tätä mallia voi pitää jopa kaikkein turvallisimpana tulevaisuuden kannalta.

Asiakkaiden kannalta tilanne on käytännössä kovin erikoinen. SharePoint on selkeä markkinajohtaja, mutta SharePointin ostaminen on monimutkaisempaa kuin vuosiin – eikä SharePointin ostaminen koskaan ole ollut yksinkertaista.

Intranet-hankkeiden näkökulmasta tilanne on myös haasteellinen. Vaadittavan budjetin ja sopivimman teknologiareitin arviointi on hyvin haasteellista ennenkuin perustarpeiden selvitys ja konseptin kirkastus on tehty. Uudistushankkeet onkin yhä useammin aloitettava esiselvityksellä tai vastaavalla konseptia ja tahtotilaa kirkastavalla projektilla. Vasta tämän jälkeen voi suunnata katseita teknologiavalintaan ja näiden erilaisiin kustannusvaikutuksiin.

SharePointista on ehkä tullut de facto -järjestelmävalinta monelle Microsoftiin sitoutuneelle talolle, mutta edes heille SharePointin käyttöönottoprojektin ostaminen ei ole tällä hetkellä selkeätä ja suoraviivaista.

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun