Me asiantuntijat

North Patrol on digitaalisen viestinnän ja liiketoiminnan asiantuntija. Autamme kirkastamaan digiprojektin tavoitteet ja palvelukonseptin. Löydämme puolueettomasti oikeat vastaukset teknologia- ja arkkitehtuurikysymyksiin. Kilpailuttamisessa ja yhteistyökumppanin valinnassa varmistamme hankintaprosessin onnistumisen.

2012

PERUSTETTU

225

VUOTTA KOKEMUSTA

10

HUIPPUOSAAJAA

Puolueeton

Emme suosi mitään erityisiä teknologioita, tuotteita tai toimittajakumppaneita, vaan etsimme laadukkaita, toimintavarmoja ja kustannustehokkaita ratkaisuja asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen. Ei suhmurointia eikä ketunhäntää kainalossa.

Realistinen

Tunnemme verkkoteknologiat, esitysratkaisut ja järjestelmäalustat voidaksemme arvioida, mikä on toteutuskelpoista ja toimivaa. Tiedämme, millainen on realistinen aikataulutus digiprojektin eri vaiheille, millaiseen budjettiin pitää varautua ja mitä työ asiakkaalta vaatii.

Kaukonäköinen

Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Haemme kaukonäköisiä ratkaisuja, jotka auttavat tavoitteissasi eteenpäin, ovat yhteensopivia ja suojelevat budjettiasi koko elinkaarensa ajan.

Asiantuntijamme

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on verkkopalvelukonseptien ja julkaisujärjestelmien asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita julkaisujärjestelmien ja toteuttajakumppaneiden valinnassa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. verkkopalvelukonseptien kirkastaminen ja julkaisujärjestelmävalinnat.

Pertulla on viidentoista vuoden kokemus web- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu seminaariesiintyjä ja bloggaaja. Perttu on päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi-blogissa ja intranet-vastaaville suunnatussa Intranet-ostajan opas -blogissa.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

050 368 5199

perttu.tolvanen@northpatrol.com

Sami Kalanen

DI Sami Kalanen on hankesuunnittelun, vaatimusmäärittelyjen ja kilpailutuksien asiantuntija. Sami konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita projektien kilpailuttamisessa ja toimittajan työn valvonnassa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. laajat, teknisesti haastavat verkkopalveluprojektit sekä julkishallinnon kilpailutukset.

Sami on työskennellyt verkkopalveluprojektien parissa 90-luvun puolivälistä lähtien. Aiemmassa työhistoriassaan Sami on toiminut mm. suuressa teollisuuskonsernissa verkkopalveluiden tilaajana, johtotehtävissä verkkopalveluja toimittavissa yrityksissä, puolueettoman konsultointitoimiston toimitusjohtajana ja partnerina sekä teleoperaattorin tuotepäällikkönä.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

050 307 4044

sami.kalanen@northpatrol.com

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin 20-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

0400 240376

virpi.blom@northpatrol.com

Kimmo Parkkinen

FM Kimmo Parkkinen on määrittely-, suunnittelu- ja hankintavaiheen asiantuntija. Kimmo konsultoi asiakkaita tietojärjestelmien teknologia- ja toimittajavalinnoissa, toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä sekä teknisessä suunnittelussa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. teknisesti haastavien tietojärjestelmien suunnittelu, dokumentointi ja mallintaminen.

Kimmolla on yli 20 vuoden kokemus tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämisestä. Aikaisemmassa työhistoriassaan Kimmo on työskennellyt mm. puolueettomana konsulttina sekä verkkopalveluja toimittavan yrityksen ohjelmistoarkkitehtina, tuotantopäällikkönä ja ohjelmistosuunnittelijoiden lähimpänä esimiehenä.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

050 430 5031

kimmo.parkkinen@northpatrol.com

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on verkkopalveluiden ja digitaalisten kanavien hyödyntämisen asiantuntija. Mikko konsultoi asiakkaitaan verkkopalveluiden teknologia- ja toimittajavalinnoissa, toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä sekä auttaa siinä, miten digitaaliset kanavat pystyvät tukemaan liiketoiminnan tarpeita ja tavoitteita. Hänen erityisalueitaan ovat mm. verkkopalvelun ja monikanavaisuuden hyödyntäminen sekä järjestelmävalinnat.

Aiemmassa työhistoriassaan Mikko on työskennellyt useissa rooleissa IT-toimittajalla. Hän on vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä, vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä sekä toiminut konsulttina useissa verkkopalveluhankkeissa. Pääosin Mikko on työskennellyt yksityissektorin toimijoiden kanssa, mutta hänellä on kokemusta myös opetusalalta sekä julkishallinnosta.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

040 588 9720

mikko.jokela@northpatrol.com

Camilla Heikkilä

VTM, IT-Tradenomi Camilla Heikkilä on verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden asiantuntija. Camillalla on laaja kokemus viestinnästä ja erityisesti verkkoviestinnästä.

Camillalla on kokemusta verkkosivukonseptoinnista, projektien vetämisestä, käytettävyystestauksista, sisältöstrategioiden laatimisesta sekä kouluttamisesta. Camillalla on vahva sisältöpuolen osaaminen ja osaa auttaa kiteyttämään organisaation sisällön toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa käyttäjän tarpeet ovat huomioitu.

Camilla on työskennellyt yli 10 vuotta erilaisissa verkkoviestintätehtävissä järjestöissä ja julkishallinnossa. Työuran aikana hänellä on ollut lukuisia vastuutehtäviä erikokoisissa verkkosivuprojekteissa.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

050 327 1717

camilla.heikkila@northpatrol.com

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

045 6789 676

anna.availa@northpatrol.com

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

050 586 5678

noora.linnermo@northpatrol.com

Sari Mäkelä

Tradenomi (YAMK, tietohallinto) Sari Mäkelä on digiprojektien johtamisen ja myynnin asiantuntija. North Patrolissa Sari toimii ratkaisujen myyntitehtävissä, asiakkaiden yhteyshenkilönä ja projektitoiminnan koordinaattorina. Lisäksi hän tuo vankan asiantuntemuksensa kilpailutuksiin ja toimittajayhteistyön valvontaan.

Sarilla on yli 20 vuoden kokemus digitaalisen liiketoiminnan johto- ja myyntitehtävistä sadoissa asiakasprojekteissa, joihin on sisältynyt mm. verkkokauppoja, intranet-palveluja, markkinoinnin automaatiota sekä tekoäly- ja IoT-ratkaisuja.

Aiemmin Sari on työskennellyt alan johtavissa IT-toimittajayrityksissä niin ratkaisujen myynnin, asiakkuusjohdon kuin liiketoimintajohdon rooleissa ja johtanut niin projekteja kuin tuotantotiimejäkin. Lisäksi hän on toiminut startupeissa neuvonantajan roolissa.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

040 521 6330

sari.makela@northpatrol.com

Tuija Latva

IT-tradenomi Tuija Latva on käytettävyyden, saavutettavuuden ja digipalvelujen toteutuksen asiantuntija. Tuija konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa, käyttökokemuksen muotoilussa ja tarkoituksenmukaisten toteutusratkaisujen määrittelyssä.

Tuijan osaaminen kattaa käyttökokemuksen kaikki ulottuvuudet asiakasymmärryksestä käyttöliittymien esitystapoihin, toiminnallisuuksiin, visuaaliseen ulkoasuun ja tekniseen toteutukseen. Tuija on kokenut käyttöliittymien, design systeemien, mallinnusten, saavutettavuusratkaisujen ja käyttäjätestausten suunnittelija.

Tuija on ollut IT-alalla yli 20 vuotta ja taustanaan hänellä on koodarin kokemus niin verkkopalveluista kuin taustajärjestelmistäkin. Vuodesta 2016 lähtien hän on keskittynyt käyttöliittymien suunnitteluun, visualisointiin ja toteutukseen. Uransa aikana hän on toiminut sekä konsultin roolissa että myös osana toteutustiimejä.

Yhteystiedot

LinkedIn-profiili

040 515 7748

tuija.latva@northpatrol.com

Ota yhteyttä!

Jos haluat jutella jollekulle meistä, soita ihmeessä! Voit myös pistää sähköpostia tai jättää yhteydenottopyynnön verkkolomakkeella.

Yhteystiedot