Magento-toimittajat Suomessa 2020

Magento on installaatioiden lukumäärällä mitattuna suosituin verkkokauppa-alusta niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti tarkasteltuna. Vaikka toteutuksia on lukumääräisesti paljon, on näiden kirjo ratkaisun elinkaaren näkökulmasta hyvin vaihteleva. Viime aikoina suurimmat otsikot ovatkin keräänneet Magento 1:n tuen loppumiseen liittyvät huolenaiheet sekä ihan todelliset hakkerointihyökkäykset. Myös Magenton tulevaisuudennäkymät aiheuttavat hieman huolta suomalaisissa toimijoissa. Adobe-kaupan myötä Magento on tähtäämässä entistä enemmän kansainvälisiin suurasiakkaisiin, joten toivoa sopii, etteivät kotimaiset organisaatiot jää tämän kehityskulun jalkoihin.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

7.10.2020

Mikko Jokela


Magenton toimittajakumppaneilla riittääkin hieman todisteltavaa alustan soveltuvuudesta suomalaisille yrityksille. Kyseessä on joka tapauksessa erittäin kyvykäs verkkokauppa-alusta, jolla pystytään toteuttamaan niin kuluttajaverkkokaupan kuin B2B-kaupan ratkaisuja. Toteutusprojekteja tehdään hyvin harvoin pelkästään omin voimin, joten kyvykkäille kumppaneille on kysyntää myös jatkossa. Suomen laaja toimittajakenttä takaa runsaasti asiantuntijatukea Magento-projekteihin sekä virallisten kumppaneiden että muiden verkkokauppatoimittajien toimesta.

Viralliset Magento-kumppanit

Suomessa toimivia Magenton virallisia kumppaneita on (tämän artikkelin julkaisuhetkellä) viisi. Näiden yhteydessä Adoben sivuston partnerilistauksessa on mainittu myös yrityksen Magento 2 -sertifikaattien lukumäärä:

 • Vaimo on 15 maassa toimiva digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijatalo, joka on toteuttanut lukuisia Magento-projekteja niin kuluttaja- kuin B2B-verkkokauppatarpeisiin (platinatason kumppanuus, 142 kpl M2-sertifikaatteja).
 • Youwe on Hollannista ponnistava kansainvälinen digitoimisto, jolla on toimisto myös Helsingissä (kultatason kumppanuus, 52 kpl M2-sertifikaatteja).
 • CGI on globaali toimija, jolla on laaja palvelu- ja tuotetarjooma. CGI:llä on vahva presenssi myös Suomessa (kultatason kumppanuus, 11 kpl M2-sertifiikaatteja).
 • Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, jolla on pitkä historia erilaisista verkkokauppatoteutuksista. Magentoon he ovat panostaneet viimeiset pari vuotta (hopeatason kumppanuus, 10 kpl M2-sertifikaatteja).
 • Ambientia on teknologiayritys, joka on toteuttanut Magento-projekteja jo pitkään. He vahvistivat omaa Magento-tekemistään entisestään muutaman vuoden takaisella yrityskaupalla ostamalla verkkokauppayhtiö Sopranon (pronssitason kumppanuus, 4 kpl M2-sertifikaatteja).

Partnerilistauksesta on kuitenkin osattava tulkita muutama asia. Ensinnäkin on huomioitava, että sertifikaatit koskevat koko yritystä, joten nämä sertifikaatit eivät suinkaan kansainvälisten toimijoiden tapauksissa kohdennu suomalaisiin tai Suomessa työskenteleviin henkilöihin. Toinen huomioitava asia on, että sertifiointeja on erilaisia. Suurin osa on luonnollisesti ohjelmistokehitykseen ja sovellusarkkitehdin työhön soveltuvia, mutta osa on luonteeltaan myös liiketoimintakäyttäjille tarkoitettuja. Hieman tulkinnanvaraiseksi jää myös se, lasketaanko tässä listauksessa henkilöitä vai sertifiointeja. Mikäli lukumäärä mittaa sertifikaattien määrää, on sertifioitujen henkilöiden määrä pienempi, koska yhdellä henkilöllä voi olla useita sertifikaatteja. Sertifiointeihin sekä kumppanuustasoihin voi tutustua tarkemmin Adoben sivustoilla.

Magento julkaisi aiemmin tiedot kaikista henkilötason sertifioinneista avoimesti, mutta Adobe on jostain syystä hiljattain poistanut henkilötason tiedot näkyvistä. Näistä tiedoista kävi ilmi suomalaisten ja Suomessa työskentelevien henkilöiden tarkat sertifioinnit. Viime kesäkuussa nämä tiedot olivat vielä julkisia. Tällöin Suomessa oli 42 kpl Magento 2 -sertifioitua henkilöä. Henkilötasolla viiden virallisen partnerin tilanne oli tällöin seuraava:

 • Vaimo: 18 kpl M2-sertifioitua henkilöä
 • Solteq: 11 kpl M2-sertifioitua henkilöä
 • Ambientia: 4 kpl M2-sertifioitua henkilöä
 • CGI: 1 kpl M2-sertifioitu henkilö
 • Youwe: Ei M2-sertifioituja henkilöitä Suomessa

Kesäkuun tilanne on todennäköisesti hyvin lähellä tämänhetkistä todellista tilannetta. Tämän valossa virallinen partnerilistaus näyttää hieman toisenlaiselta. Vaimo on edelleen selkeä ykkönen, mutta Solteqin viimeaikaiset panostukset Magento-praktiikkaan näyttäytyvät tällä saralla erityisen positiivisessa valossa. Vastaavasti CGI:llä on Suomessa vain yksi M2-sertifioitu henkilö ja Youwe:llä ei ainuttakaan.

Muut Magento-kumppanit

Suomessa on myös useita muita kyvykkäitä Magento-toimittajia, jotka eivät ole syystä tai toisesta Adoben virallisia Magento-partnereita. Suomen mittakaavassa suuremmista toimijoista Digialla on vahvaa Magento-osaamista. Heidän verkkokauppatoteutuksiaan ovat mm. Eckerö Line ja Carlson.

Hieman pienemmistä yrityksistä Lamia on nopeasti kasvanut toimija, joka on todistanut Magento-kyvykkyytensä. Heidän verkkokaupparatkaisujaan ovat mm. Hedengren sekä Särkänniemi.

Piimega on oululainen ohjelmistoyritys, jolla on verkkokaupparatkaisujen lisäksi osaamista myös toiminnanohjausjärjestelmistä. Heidän Magento-toteutuksiaan ovat mm. Rajala Pro Shop sekä Halpahalli.

Sofokus on kokoluokaltaan 40 henkilön toimija, jolla on toimipisteet Helsingissä ja Turussa. Sofokus tarjoaa asiakkailleen verkkokaupan toteutuksen lisäksi erilaisia digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen palveluita. Kauppahalli24 on esimerkki heidän toteuttamastaan Magento-verkkokaupasta.

Crasman on pitkän linjan suomalainen ohjelmistotalo, joka on lähtökohtaisesti nojannut omaan tuotekehitykseensä. Verkkokaupparatkaisuja he ovat tehneet jo pitkään, mutta Magento on alustaratkaisuna suht tuore heidän tarjoomassaan. Esimerkkinä Magentolla toteutetusta verkkokaupasta mainittakoon Marja Kurki.

Avenla on sähköisen liiketoiminnan asiantuntija, joka tekee verkkokaupparatkaisuja useallakin eri alustalla. Esimerkki heidän Magento-tekemisestään on Muurame.com-verkkokauppa.

Muitakin pieniä toimijoita Suomessa on ja lisäksi yksittäisiä asiantuntijoita työskentelee myös suuremmilla toimijoilla, mutta näiden ohjelmistoyritysten varsinaiset panostukset kohdentuvat laajemmassa kuvassa muihin teknologiavaihtoehtoihin tai muille ratkaisualueille. On myös huomioitava, että useat näiden muiden Magento-toimittajien toteutuksista pohjautuvat Magenton avoimen lähdekoodin versioon.

Hahmota tilanteesi

Toimittajia Magentolle siis riittää, joten tukea Magento-verkkokauppaprojektiin tai vaikkapa versiopäivitykseen Magento 1:stä Magento 2:een on saatavilla. Ennen projektiin ryhtymistä on kuitenkin hyvä hahmottaa hieman versiovaihtoehtoja sekä tuotteen tulevaisuudennäkymiä. Avoimen lähdekoodin Magentossa on omat hyvät puolensa, mutta myös omat riskinsä ja rajoitteensa. Vastaavasti kaupalliseen versioon lähdettäessä panostusten ja sitoutumisen verkkokauppatekemiseen tulee olla vahvaa. Kaupallisen version yhteydessä suomalaisten organisaatioiden tulee myös pohtia soveltuvuuttaan globaalin markkinan edellyttämiin toimintamalleihin.

Vasta tämän jälkeen kannattaa alkaa haarukoimaan soveltuvaa toimittajakumppania.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkokauppahankkeeseesi? » Ota yhteyttä!

Teknologiavalinta on vuosikymmenen investointi

Teknologiaratkaisuissa ei kannata tehdä valintojaan kuumimpien trendien mukaan, vaan soveltuvuuden, skaalautuvuuden, ylläpitokokemuksen, yhteensopivuuden ja elinkaarikustannuksien ehdoilla. North Patrol auttaa näkemään teknologiavaihtoehtojen plussat ja miinukset puolueettomasti, konkreettisesti ja kaukonäköisesti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Verkkokaupat

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat, jotta voit ryhtyä pyörittämään menestyvää verkkokauppaa.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun