Atlassianin klaani täydentää Microsoftin työkaluja

Microsoftin johtava asema tietotyövälineiden rakentajana on kiistaton, kuten North Patrolinkin viimeisin selvitys Suomen tilanteesta kertoo. Sama selvitys kuitenkin nostaa esiin myös monia tuotteita, joilla on Suomessa yli 20 prosentin markkinaosuuksia. Näistä Microsoft-rintamaa rikkovista tuotteista erittäin moni on Atlassianin omistama tai osittain omistama. Australialainen Atlassian onkin onnistunut 2000-luvulla nousemaan varsin merkittävään asemaan maailmanlaajuisesti.

Suomessa Atlassianin suosituimpia tuotteita ovat Confluence, Jira ja Trello. Myös osittain Atlassianin omistama Slack on suosittu työkalu Suomessa. Esimerkiksi Confluence löytyy 23 prosentilta North Patrolin selvityksen organisaatioista. Moni organisaatio käyttääkin Atlassianin tuotteita Office 365 -ratkaisujen rinnalla, eikä Atlassianin tuoteperhettä voikaan oikein pitää suorana Office 365 -kokonaisuuden kilpailijana.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Atlassianin tuotteita käytetään erityisesti tietointensiivisillä aloilla, kuten ohjelmistoteollisuudessa ja monella muulla alueella joissa ohjelmistot näyttelevät isoa roolia. Atlassianin tuotekokonaisuus kun on viritetty palvelemaan juurikin tuotekehitystä jossa ohjelmistoilla on merkittävä rooli.

Confluence on dokumentaation tallentamisen ja ryhmätyön spesialisti

Erityisesti Confluence on monessa organisaatiossa vakiinnuttanut paikkansa wiki-tyyppisenä dokumentaatioratkaisuna, johon tallennetaan paljon erilaisia tietoja. Esimerkiksi monilla IT-osastoilla on omia Confluence-ympäristöjä, joihin on dokumentoitu kaikki organisaation tietojärjestelmäratkaisut. Vastaavia Confluence-asennuksia näkee paljon erilaisissa tuotekehitysorganisaatioissa, joissa Confluencen päällä voi olla vaikkapa öljynjalostamon huolto- ja toimintaohjeet. Monilla asiakkailla tällaisia Confluence-ympäristöjä on paljon, eikä niiden siirtoa esimerkiksi Microsoftin SharePointin tai Teamsin päälle edes harkita, koska Confluence on tällaisen rikkaan ja tarvittaessa määrämuotoisen dokumentaation tallentamiseen paljon erikoistuneempi ja helppokäyttöisempi työkalu.

Esimerkiksi Teamsin tarjoamiin työkaluihin verrattuna Confluence on tarkoitettu huomattavasti pidempiaikaiseen ja prosessimaisempaan työhön. Tyypillisesti Confluencen kohdalla ei puhutakaan lyhytkestoisista projekteista, vaan pitkäkestoisten hankkeiden hallinnasta ja dokumentaation tallentamisesta.

Monipuolisuudesta kertoo myös se, että Confluencea käytetään myös intranet-alustana melko paljon, koska se tarjoaa suoraan paketista varsin monipuoliset työkalut rikkaan intranetin rakentamiseen. Erityisesti jos intranet nähdään organisaation tietovarastona, eikä niinkään visuaalisena viestintäkanavana, voi Confluence olla hyvin sopiva ja kestävä intranet-ratkaisukin.

Trello visualisoi ison projektin tehtävät ja aikataulut

Muutama vuosi sitten Atlassianin klaaniin ostettu Trello täydentää hyvin Confluencen kyvykkyyksiä vaativien projektien ja prosessien hallinnassa. Trello on erityisen visuaalinen projektinhallintatyökalu, joka sopii myös pysyvien tiimien tehtävienhallintaan.

Teamsinkin sisältä löytyy vastaavaa kyvykkyyttä, mutta Trello on hionut työkalunsa käytettävyyttä vuosia ja loistaakin juuri työkalun helppoudella. Pinnalta Trello muistuttaa post-it-lappujen järjestelyä, mutta lappujen kääntöpuolelta löytyy myös kyvykkyyttä systemaattisempaan projektinhallintaan ja runsaat mahdollisuudet keskusteluihin ja integraatioihin muihin järjestelmiin.

Ei olekaan ihme, että moni firma käytännössä pyörii Trello-boardien avulla tässäkin maassa, koska Trellon malli taipuu hyvin monenlaisten tiimien käyttöön. North Patrolinkin selvityksessä Trellon käyttäjiksi ilmoittautui 20 prosenttia organisaatioista, mikä on varsin korkea lukema näin erikoistuneelle työkalulle, jolla on todella paljon kilpailijoita.

Jirasta on tullut tikettijärjestelmien synonyymi ohjelmistoalalla

Atlassianin menestyksen peruskivi on aina ollut Jira, joka onnistui etenkin ketterien menetelmien vallankumouksessa kasvamaan nopeasti hyvin suosituksi ratkaisuksi. Jira tarjoaa tehokkaan tikettien hallinnan ja yhdistää sen myös projektinhallintakyvykkyyksiin. Luonteeltaan Jira on kuitenkin täysin erilainen työkalu projektinhallintaan kuin aiemmin mainittu Trello. Siinä missä Trello loistaa visuaalisuudessa ja nopeassa uudelleenjärjestelyssä, ovat Jiran vahvuudet tiukoissa prosesseissa ja tarkassa kontrollissa.

Voisikin sanoa, että Trello on se mistä monet ohjelmistoprojektit aloitetaan, mutta Jira on se mihin ne ennemmin tai myöhemmin päätyvät. Viimeistään siinä vaiheessa kun tekninen toteutus alkaa olla loppuvaiheessa, siirrytään yleensä tikettien hallintaan Jiralla, koska se nyt vain on suunniteltu sellaiseen.

Atlassianin tarjonnasta löytyy Jiran rinnalle myös muita erityisesti ohjelmistoalan tarpeisiin soveltuvia tuotteita. Esimerkiksi BitBucket tulee usein vastaan kotimaisissakin ohjelmistoyrityksissä koodin hallintaan liittyvänä tuotekokonaisuutena.

Slack tarjoaa rikkaan chat-työkalun jonne voi kutsua myös yhteistyökumppanit

Atlassianilla oli aiemmin oma Slack-kilpailija, HipChat, mutta Atlassian päätyi lopettamaan sen tuotekehityksen ja siirsi asiakkaat Slackille. Samassa järjestelyssä Atlassian hankki pienen omistusosuuden Slackista ja lupautui panostamaan tiiiviimpään Slack-integraatioon muiden tuotteidensa osalta. Lupaus ei ollut tosin kovin vaikea tehdä, koska Slack ja Atlassianin tuotteet olivat jo silloin todella tyypillinen yhdistelmä maailman ohjelmistoyrityksissä.

Slack sopii hyvin Atlassianin klaaniin, koska se on myös omalla tavallaan erikoistunut ryhmätyöväline, joka kilpailee asiakkaista joilla on korkeat vaatimukset käyttämäänsä työkalua kohtaan. Slack ei ehkä ole samalla tavalla erikoistunut kuin Confluence tai Trello, koska se on kuitenkin astetta enemmän yleistyökalu, mutta Slackin käyttäjäkunta on hyvin tietynlaisia organisaatioita jotka haluavat esimerkiksi integroida käyttämäänsä chat-työkalua laajasti muihin järjestelmiin.

Yleisratkaisuna Teamsihan on jo vallannut esimerkiksi Suomen markkinat täysin, ja Slack on jäänyt melko pieneen rooliin 21 prosentin osuudellaan. Slackilla on kuitenkin monia etuja puolellaan, etenkin tuotekehitys- ja ohjelmistoyritysten sisäisessä toiminnassa. Täten se sopii hyvin Atlassianin klaaniin ja todennäköisesti puolustaa parinkymmenen prosentin asemaansa varsin helposti.

Atlassianin malli on monella tapaa vastakkainen Microsoftin tekemiselle

Erikoistuminen tiettyihin alueisiin on ollut ratkaisevassa roolissa Atlassianin menestyksessä. Atlassianin työkalut tulevat käyttöön organisaatioissa yleensä koska asiantuntijat arvioivat ne parhaiksi mahdollisiksi työkaluiksi tehtäviin.

Atlassianin toimintamalli onkin herättänyt myös monien tutkijoiden kiinnostuksen. Vielä joitakin vuosia sitten Atlassianilla ei ollut yhtään myyjää palkkalistoillaan. Atlassian toteuttaa edelleen ”myyjätöntä” malliaan useimmissa markkinoissa. Esimerkiksi Suomessa Atlassianilla ei ole minkäänlaista konttoria, vaikka yrityksen tuotteita on käytössä paljon laajemmin kuin monella muulla kansainvälisellä firmalla.

Atlassian onkin monella tapaa vastakohta Microsoftin toimintamallille. Microsoft panostaa valtavasti paikallisiin myyntiorganisaatioihin ja paikallisiin kumppaneihin, ja Microsoftin paikalliset teknologiakumppanit jopa usein toimivat kuten olisivat osa Microsoftin myyntiorganisaatiota.

Kun tuotteiden käytettävyys ratkaisee, Atlassian yleensä voittaa

Atlassianin tuotteiden käyttöönotto tapahtuu tyypillisesti täysin omatoimisesti asiantuntijoiden toimesta, joko itse tuote asentamalla tai aktivoimalla pilviversio suoraan käyttöön. Atlassianin tuotteille on myös leimallista, että tavalliset ”bisnesihmiset” pystyvät rakentelemaan niiden avulla monimutkaisiakin kokonaisuuksia.

Käyttöliittymien helppokäyttöisyys ja pitkälle viedyt konfigurointimahdollisuudet ovat ratkaisevassa roolissa Atlassianin tuotteiden menestyksessä.

Kooditasoinen räätälöinti taas ei ole yleensä mahdollista Atlassianin tuotteille tai siihen on hyvin tiukat rajoitteet. Tällä alueella Microsoftin pilvituotteet ovat Atlassianin tuotteita selvästi edellä, koska niitä voidaan yleensä laajentaa Microsoftin Azure -alustan avulla.

Tässäkin Atlassianin filosofia eroaa Microsoftista merkittävästi, koska yleensä Microsoftin tuotteiden käyttöönotto edellyttää jonkun IT-kumppanin kanssa tehtävää projektia. Tällainen on kovin harvinaista Atlassianin maailmassa, vaikka Atlassianillekin löytyy kotimaisia kumppaneita. Yleensä Atlassianin kumppaneiden kanssa tehtävät projektit ovat melko pienimuotoisia konfigurointi- ja asennusprojekteja.

Huomattava osa Atlassianin kumppaneista onkin keskittynyt lähinnä pyörittämään palvelimia ja ylläpitämään asiakkaiden ympäristöjä ja tarjoamaan koulutusta asiakkaille tuotteiden käyttöön. Itse tuotteita asiakkaat yleensä pyörittävät varsin omatoimisesti.

Atlassianin kumppanikenttä on melko ohut Suomessa

Tällä ilmiöllä on tietysti kääntöpuolensa. Atlassianille on vaikea löytää kumppaneita. Ambientia on selvästi isoin Atlassianin tuotteita asentava ja konfiguroiva kumppani Suomessa. Muut kumppanit ovat huomattavasti pienempiä toimijoita.

Asiakaskunnasta huomattava osa pyörittääkin tuotteita täysin omatoimisesti, joten vaikka tapaamisissa ja konferensseissa saattaa olla paljonkin kotimaista porukkaa, voi ei-teknisellä organisaatiolla olla haastavaa löytää sopivaa asiantuntijatukea oman ympäristön kehittämiseen.

Tilanne ei myöskään todennäköisesti ole parantumassa, koska Atlassianin strategia on aina ollut myydä suoraan asiantuntijoille parhaita mahdollisia tuotteita. Microsoftin tyyppiseen myyjävetoiseen myyntimalliin ja ”riittävän hyvä” -tyyppiseen tuotekehitysstrategiaan Atlassian tuskin on siirtymässä.

Atlassianin tulevaisuus on vahva, vaikka Microsoftin haastajaksi ei firmasta olekaan

Atlassianin puolella on kuitenkin monia isoja trendejä. Koko ohjelmistoalan siirtyminen kohti pilvipalveluita on ehdottomasti se suurin. Microsoftikin kehittää koko ajan pilvitarjontaansa valmisratkaisujen suuntaan ja on samalla joutunut panostamaan ohjelmistojensa käytettävyyteen enemmän. Atlassianin strategia onkin juuri nyt sitä mihin kaikki maailman ohjelmistotalot haluavat mennä. Siksi Atlassianille ja sen tuotteille on helppo ennustaa hyvää tulevaisuutta.

Atlassianin klaani ei haasta Office 365:tä ja Microsoftia suoraan, vaan se täydentää näitä perusratkaisuja pidemmälle viedyillä ja enemmän käyttäjien näkökulmasta suunnitelluilla ohjelmistoilla.

Erityisesti tietointensiivisten ja tuotekehityspainotteisten organisaatioiden kannattaa tutustua Atlassianin tuoteperheeseen, vaikka Office 365 olisikin organisaation perusratkaisu.

Suunnittelemme toimivan intranetin

North Patrolin suunnitteluprojekteissa määritellään toimivimmat työkaluratkaisut kuhunkin intranet-ympäristöön. Lisäksi intranetin palvelumuotoilulla ja prototyypeillä suunnitellaan sellaiset sisältöratkaisut, jotka tukevat sisäistä viestintää, tiedon löydettävyyttä ja arkisista työsuorituksista selviämistä.

Lue intranettien suunnittelupalveluistamme tai varaa suoraan Teams-palaveri Sarin kanssa

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Intranetit ja digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun