Intranetistä vastaavan nimike ei ole vakiintunut

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 10 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Varsinkin englanninkielisissä maissa ’Intranet Manager’ -nimike on vakiintumassa intranetistä kokonaisuutena vastaavan henkilön nimikkeeksi. Sen kääntäminen suomeksi on hieman hankalaa – tai miksei voisi puhua ’intranet-päälliköstä’? Intranet-palvelut Suomessa 2014 -kartoituksen osana halusimme selvittää, löytyykö tätä nimikettä Suomesta.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

17.9.2014

Hanna P. Korhonen

Ja tyly vastaus on ei. Yhteensä 113 kyselyymme vastanneen joukossa ole yhtäkään ’intranet-päällikköä’, eikä Suomeen ole vakiintunut muutakaan yksiselittäistä nimikettä intranet-vastaavalle. Kaiken kaikkiaan eri nimikkeitä oli huimat 57 kappaletta.

Vastaajiksi rekrytoimme erityisesti intranet-vastaavia. Vastaajat arvioivat oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa organisaationsa intranetiin.

Roolin mukaan kyselyyn vastanneet jakautuvat seuraavasti:

 • 27 % organisaation sisäisestä viestinnästä vastaava
 • 27 % intranet-kehittämisprojektin projektipäällikkö
 • 19 % intranetin sisällöllinen päätoimittaja
 • 18 % muissa tehtävissä
 • 10 % tekninen asiantuntija

Tyypillisimmät nimikkeet

Tyypillisin kyselyymme vastanneiden nimike oli perinteinen viestintäammattilaisen yleisnimike ’tiedottaja’, joita oli selvitykseemme osallistuneista 15 %. Tiedottajia oli kaikissa tehtävärooleissa toimivien keskuudessa. Seuraavaksi yleisimmät nimikkeet jakautuvat monen erilaisen nimikkeen kesken. Mukana on sekä asiantuntija- että päällikkötason nimikkeitä; tosin tyypillisempänä ovat asiantuntijatason nimikkeet.

Intranet-palvelut Suomessa 2014, Teema: Intranet-vastaavan nimikkeet

Tyypillisimmät intranet-vastaavan nimikkeet:

 • 15 % tiedottaja;
 • 5 % viestintäasiantuntija tai viestinnän asiantuntija;
 • 7 % verkkotoimittaja;
 • 6 % viestintäsuunnittelija tai viestinnän suunnittelija;
 • 6 % verkkoviestintäpäällikkö, verkkopalvelupäällikkö, Digital Communication Manager tai Internal Communication/Web Manager;
 • 6 % viestintäpäällikkö;
 • 5 % projektipäällikkö.

(Lähde: Intranet-palvelut Suomessa 2014 -selvityksen vastaajat)

Tyypillisimmät intranet-vastaavan nimikkeet ovat siis pitkälti viestinnän yleisnimikkeitä – yli 70 % vastaajista istuukin viestinnässä tai markkinoinnissa.

Lähinnä hakemaamme ’Intranet Manager’ tai ’intranet-päällikkö’ -nimikettä oli  ’Site Manager’, joita vastaajistamme oli yksi.

Englanninkielisissä nimikkeissä ’Intranet Managerin’ rinnalla tyypillisiä ovat ’Site Manager’, ’Concept Manager’ ja ’Service Manager’. Selvitykseemme vastanneista näitä nimikkeitä likellä olivat ’verkkoviestintäpäällikkö’, ’verkkopalvelupäällikkö’, ’Digital Communication Manager’ ja ’Internal Communication/Web Manager’. Edellisistä nimikkeistä jokin oli kuudella vastaajistamme.

FIN01_NP_juliste_A1.indd

Miksi näin?

Viestinnän yleisnimikkeiden käyttö selittynee todennäköisesti sillä, että intranet-vastaavalla on paljon muitakin vastuita kuin intranet. Näin varmasti on erityisesti pienemmissä organisaatioissa. Selvitykseemm osallistui vastaajia kaikenkokoisista organisaatioista.

Vaikutusta nimikkeisiin on varmasti myös sillä, että intranet-ala on vielä nuori ja vakiintumaton.

Yksi syy ’intranet-päällikkömyyteen’ lienee myös sillä, ettei intranetiä välttämättä arvosteta merkittäväksi välineeksi organisaatiossa. Tästä kertoo se, että nimikkeissä tyypillisimmät ovat asiantuntijatason, ei päällikkötason nimikkeet.

Teoriaa tukee se fakta, että vain vajaa neljännes selvitykseemme vastanneista ilmoittaa, että heidän intranetinsä on tavoitteellisesti ja menetelmällisesti johdettu strategian toteuttamisen väline. (Aineiston ollessa näin pieni, ei mahdollista korrelaatiota intranetin johtamisen tavoitteellisuudesta ja nimikkeistä pystytä havainnoimaan).

Entä jatkossa, intranetin roolin muuttuessa?

Kuitenkin ristiriitaisesti samaan aikaan intranetit ovat kasvamassa merkittäviksi organisaation johtamisen ja toiminnanohjauksen välineiksi. (Tai näin siis ainakin selvitykseemme vastanneiden käsityksissä.) Intranetissä ei enää vain julkaista liiketoimintatietoa, vaan se on yksi johtamisen väline muiden johtamistapojen joukossa.

Intraa hyödynnetään kasvavassa määrin työntekijöiden kannustamiseen ja kiittämiseen, päätösten perusteluun, aloite- ja ideointikanavana, asiakkailta saadun palautteen käsittelyyn ja kilpailijoiden toiminnan seuraamiseen. Lisäksi intranetissä törmäytetään vuoropuheluun johdon, esimiesten, työntekijöiden – ja välillisesti myös asiakkaiden – mielipiteet ja ideat.

Intranetin kehittäminen on siis yhä tiiviimmin linkittynyt organisaation (liike)toiminnan toteuttamiseen ja johtamiseen.

Muuttuvatko tämän myötä myös intranetista vastaavan nimikkeet? Miten, millaisiksi?

Tulisiko kieleemme saada yhtenäinen nimike organisaation intranetistä vastaavalle henkilölle? Jos lehdellä on päätoimittaja ja toimitussihteeri, eikö intranetillä myös?

Nyt intranet-vastaavana työskentelevä, oletko tyytyväinen nykyiseen nimikkeeseesi? Vastaako se mielestäsi tehtävänkuvaasi ja tehtäväsi vaatimustasoa?

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Intranetit ja digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun