Intranetistä vastaavan nimike ei ole vakiintunut

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 9 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Varsinkin englanninkielisissä maissa ’Intranet Manager’ -nimike on vakiintumassa intranetistä kokonaisuutena vastaavan henkilön nimikkeeksi. Sen kääntäminen suomeksi on hieman hankalaa – tai miksei voisi puhua ’intranet-päälliköstä’? Intranet-palvelut Suomessa 2014 -kartoituksen osana halusimme selvittää, löytyykö tätä nimikettä Suomesta.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

17.9.2014

Hanna P. Korhonen

Ja tyly vastaus on ei. Yhteensä 113 kyselyymme vastanneen joukossa ole yhtäkään ’intranet-päällikköä’, eikä Suomeen ole vakiintunut muutakaan yksiselittäistä nimikettä intranet-vastaavalle. Kaiken kaikkiaan eri nimikkeitä oli huimat 57 kappaletta.

Vastaajiksi rekrytoimme erityisesti intranet-vastaavia. Vastaajat arvioivat oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa organisaationsa intranetiin.

Roolin mukaan kyselyyn vastanneet jakautuvat seuraavasti:

 • 27 % organisaation sisäisestä viestinnästä vastaava
 • 27 % intranet-kehittämisprojektin projektipäällikkö
 • 19 % intranetin sisällöllinen päätoimittaja
 • 18 % muissa tehtävissä
 • 10 % tekninen asiantuntija

Tyypillisimmät nimikkeet

Tyypillisin kyselyymme vastanneiden nimike oli perinteinen viestintäammattilaisen yleisnimike ’tiedottaja’, joita oli selvitykseemme osallistuneista 15 %. Tiedottajia oli kaikissa tehtävärooleissa toimivien keskuudessa. Seuraavaksi yleisimmät nimikkeet jakautuvat monen erilaisen nimikkeen kesken. Mukana on sekä asiantuntija- että päällikkötason nimikkeitä; tosin tyypillisempänä ovat asiantuntijatason nimikkeet.

Intranet-palvelut Suomessa 2014, Teema: Intranet-vastaavan nimikkeet

Tyypillisimmät intranet-vastaavan nimikkeet:

 • 15 % tiedottaja;
 • 5 % viestintäasiantuntija tai viestinnän asiantuntija;
 • 7 % verkkotoimittaja;
 • 6 % viestintäsuunnittelija tai viestinnän suunnittelija;
 • 6 % verkkoviestintäpäällikkö, verkkopalvelupäällikkö, Digital Communication Manager tai Internal Communication/Web Manager;
 • 6 % viestintäpäällikkö;
 • 5 % projektipäällikkö.

(Lähde: Intranet-palvelut Suomessa 2014 -selvityksen vastaajat)

Tyypillisimmät intranet-vastaavan nimikkeet ovat siis pitkälti viestinnän yleisnimikkeitä – yli 70 % vastaajista istuukin viestinnässä tai markkinoinnissa.

Lähinnä hakemaamme ’Intranet Manager’ tai ’intranet-päällikkö’ -nimikettä oli  ’Site Manager’, joita vastaajistamme oli yksi.

Englanninkielisissä nimikkeissä ’Intranet Managerin’ rinnalla tyypillisiä ovat ’Site Manager’, ’Concept Manager’ ja ’Service Manager’. Selvitykseemme vastanneista näitä nimikkeitä likellä olivat ’verkkoviestintäpäällikkö’, ’verkkopalvelupäällikkö’, ’Digital Communication Manager’ ja ’Internal Communication/Web Manager’. Edellisistä nimikkeistä jokin oli kuudella vastaajistamme.

FIN01_NP_juliste_A1.indd

Miksi näin?

Viestinnän yleisnimikkeiden käyttö selittynee todennäköisesti sillä, että intranet-vastaavalla on paljon muitakin vastuita kuin intranet. Näin varmasti on erityisesti pienemmissä organisaatioissa. Selvitykseemm osallistui vastaajia kaikenkokoisista organisaatioista.

Vaikutusta nimikkeisiin on varmasti myös sillä, että intranet-ala on vielä nuori ja vakiintumaton.

Yksi syy ’intranet-päällikkömyyteen’ lienee myös sillä, ettei intranetiä välttämättä arvosteta merkittäväksi välineeksi organisaatiossa. Tästä kertoo se, että nimikkeissä tyypillisimmät ovat asiantuntijatason, ei päällikkötason nimikkeet.

Teoriaa tukee se fakta, että vain vajaa neljännes selvitykseemme vastanneista ilmoittaa, että heidän intranetinsä on tavoitteellisesti ja menetelmällisesti johdettu strategian toteuttamisen väline. (Aineiston ollessa näin pieni, ei mahdollista korrelaatiota intranetin johtamisen tavoitteellisuudesta ja nimikkeistä pystytä havainnoimaan).

Entä jatkossa, intranetin roolin muuttuessa?

Kuitenkin ristiriitaisesti samaan aikaan intranetit ovat kasvamassa merkittäviksi organisaation johtamisen ja toiminnanohjauksen välineiksi. (Tai näin siis ainakin selvitykseemme vastanneiden käsityksissä.) Intranetissä ei enää vain julkaista liiketoimintatietoa, vaan se on yksi johtamisen väline muiden johtamistapojen joukossa.

Intraa hyödynnetään kasvavassa määrin työntekijöiden kannustamiseen ja kiittämiseen, päätösten perusteluun, aloite- ja ideointikanavana, asiakkailta saadun palautteen käsittelyyn ja kilpailijoiden toiminnan seuraamiseen. Lisäksi intranetissä törmäytetään vuoropuheluun johdon, esimiesten, työntekijöiden – ja välillisesti myös asiakkaiden – mielipiteet ja ideat.

Intranetin kehittäminen on siis yhä tiiviimmin linkittynyt organisaation (liike)toiminnan toteuttamiseen ja johtamiseen.

Muuttuvatko tämän myötä myös intranetista vastaavan nimikkeet? Miten, millaisiksi?

Tulisiko kieleemme saada yhtenäinen nimike organisaation intranetistä vastaavalle henkilölle? Jos lehdellä on päätoimittaja ja toimitussihteeri, eikö intranetillä myös?

Nyt intranet-vastaavana työskentelevä, oletko tyytyväinen nykyiseen nimikkeeseesi? Vastaako se mielestäsi tehtävänkuvaasi ja tehtäväsi vaatimustasoa?

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Erikoistumme suunnitteluun

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

  Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

  Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun