Vesiputousmalleista ketterään kehitykseen ja tuotevetoisiin projekteihin

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 12 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Ohjelmistoalalla on menty viime vuosina vauhdikkaasti eteenpäin monella rintamalla. Yksi kuuma aihe on ollut siirtyminen projektimalleissa perinteisestä vesiputousmallista ketterän kehittämisen malleihin. Tämän kehityksen osalta alalla ollaankin ajoittain jopa liikuttavan yksimielisiä, ainakin jos keskustelupiirissä on vain toimittajapuolen edustajia.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Ketterän kehittämisen laatuedut ja hallittavuus on todistetusti omaa luokkaansa vesiputousmalleihin verrattuna. Riskejä ja reunaehtoja on toki ketterässäkin kehittämisessä, mutta ne ovat vesiputousmalleihin verrattuna astetta helpommin hallittavia. Ketterässä kehittämisessä esimerkiksi tarvittavan budjetin ennakointi etukäteen on yhtä lailla haasteellista kuin muissakin malleissa, mutta ainakin ennuste tarkentuu matkan varrella.

Asiakkaan näkökulmasta ketterän kehittämisen etuna ovat etenkin monenlaiset hallittavuus- ja näkyvyyshyödyt. Ohjelmistotoimittajan tekemiset voivat kerrankin tuntua ymmärrettäviltä asiakkaan näkökulmasta.

Ketterä kehittäminen kuitenkin liittyy valtaosin isojen räätälöintityönä tehtävien tietojärjestelmien saralle. Esimerkiksi alle 30 000 euron web-projekteissa ei yleisesti ottaen kannata ketterää kehittämistä soveltaa. Todennäköisesti tämän kokoisessa projektissa kun pystytään ennakkoon varsin hyvin lopputulos määrittelemään ja ennustamaan, niin ostajan kannalta ketterä kehittäminen ei tuo välttämättä erityishyötyjä.

Ketterässä kehittämisessä on myös paljon asioita, jotka edellyttävät asiakkaalta tavallista korkeampaa sitoutumista toteutukseen, joten tämäkin yleensä edellyttää astetta isomman projektin olemassaoloa. Nyrkkisääntönä voikin pitää, että alle 100 000 euron budjetilla ei kannata yleensä ketterää kehittämistä olla ostamassa.

Ketterän kehittämisen rinnalla tulisi puhua tuotevetoisista projektimalleista.

Viime vuosina on kuitenkin tapahtunut myös toinen iso mullistus ohjelmistoalalla.

Monia ohjelmistoja on nykyisin mahdollista ostaa palveluna ja jopa ns. pilvipalveluna. Monella sektorilla myös tietojärjestelmätuotteet ovat kehittyneet markkinointipuheesta lähemmäksi todellisia vakioituja tuotteita, joilla on systemaattinen versiokehitys ja tietty ”filosofia” takanaan.

Tämä tuotteistuminen ja ylipäätään tarjonnan vakioituminen on osittain aivan vastakkainen trendi ketterälle kehittämiselle. Siksi ketterästä kehittämisestä ei ainakaan tulisi puhua liian herkästi silloin kun on ottamassa käyttöön jotain tuotetta. Ketterän kehittämisen rinnalla tulisi nykyisin puhua tuotevetoisista projektimalleista. Tällaisista projektimalleista ei ole vielä IT-alalla syntynyt kovin selkeätä yhteistä näkemystä, mutta yhteistä näille malleille ovat pilottivetoisuus ja ylipäätään tuotteiden kokeileminen ja sovittaminen organisaatioon.

Tuotevetoisia projektimalleja voisi kärjistäen pitää jopa vesiputousmallin ja ketterän kehittämisen vastakohtana. Vesiputousmalli ja ketterä kehittäminen kun lähtevät aina liikkeelle asiakkaan tarpeista, ja siitä kuinka mahdollisimman hyvin voitaisiin ymmärtää asiakkaan ainutlaatuiset tarpeet.

Tuotevetoisissa projektimalleissa tulee asiakkaan sovittaa omat toimintamallinsa tuotteen toimintamalleihin.

Tuotevetoinen ajattelu lähtee liikkeelle oletuksesta, että asiakas on ratkaisemassa jotain sellaista ongelmaa jonka joku toinenkin on joskus aiemmin ratkaissut. Ja vielä edelleen, tuotevetoinen malli olettaa oikeastaan, että sama ongelma on ratkaistu jo satoja kertoja aiemmin, ja tähän ongelmaan löytyy vakiintuneita ratkaisuja, eli tuotteita. Ja tässähän ollaan esimerkiksi pilvipalveluiden ytimessä. Pilvipalvelut ovat vakiintuneita ratkaisuja tunnettuihin, yleisiin ongelmiin. Ja tällaisten tuotteiden ja palveluiden kohdalla tulee asiakkaan sovittaa omat toimintamallinsa tuotteen toimintamalleihin.

Parhaimmillaan tämä tuotteen sovittaminen tapahtuu pilotin avulla ilman raskaita sitoumuksia valittuun tuotteeseen. Lisäksi sovitusvaiheessa käydään dialogia liiketoiminnan kanssa ja selitetään kaikille tahoille miksi organisaatio ottaa käyttöön tuotetta eikä räätälöi itselleen omaa, erityistä tietojärjestelmää.

Organisaatioiden tulisi aikaisemmassa vaiheessa miettiä, milloin ongelma on todella ainutlaatuinen ongelma omalle organisaatiolle ja milloin on taas kyseessä yleinen, vakiintunut ongelma.

Tuotevetoisten projektimallien omaksumisessa kenties isoin este on ohjelmistoalan kulttuurissa joka on vuosikymmeniä painottanut projektimalleja, joissa ongelmat ratkaistaan hyvässä yhteistyössä tehtävillä fiksuilla räätälöinneillä ja asiakaskohtaisilla toteutuksilla. Tämä kulttuuri on johtanut siihen, että organisaatiomme ovat täynnä tietojärjestelmiä, jotka on mukautettu, väännetty ja muovailtu organisaation tarpeisiin sopiviksi. Pahimmillaan nämä samat organisaatiot maksavat korkeita lisenssimaksuja ohjelmistotuotteiden tekijöille, ja lisäksi kärsivät erittäin korkeista ylläpitokustannuksista, koska järjestelmiä on räätälöity niin rajusti.

Mikä ratkaisuksi? Hopealuotia tuskin on olemassa tähän ongelmaan, mutta ainakin organisaatioiden tulisi aikaisemmassa vaiheessa miettiä, että milloin ongelma on todella ainutlaatuinen ongelma omalle organisaatiolle ja milloin on taas kyseessä yleinen, vakiintunut ongelma.

Esimerkiksi intranet tai verkkosivuston ylläpito ovat asioita jotka eivät ole useimmille organisaatioille ainutlaatuisia ongelmia. Joillekin ne voivat olla erityisen kriittisiä asioita, mutta todennäköisesti yli 90% organisaatioista selviää ottamalla käyttöön tuotteita, jotka ratkaisevat yleisesti tunnistettuja ongelmia.

Miten näitä tuotteita sitten otetaan fiksusti käyttöön? Vastaus: Painottamalla teknologian ja arkkitehtuurin valintaprosessia, parhaiden ratkaisujen pilotointia ja tuotevetoista käyttöönottoprosessia.

Mitä jos markkinoilta ei löydy sopivia tuotteita tai piloteissa havaitaan tuotteiden epäsopivuus? Vastaus: Tällöin kannattaa tutustua ketterän kehittämisen menetelmiin, ja lähteä ostamaan enemmän pätevää tiimiä kuin teknologiaa. Tällöinkin toki voidaan usein hyödyntää joitakin tuotteita, jotta ihan kaikkea ei koodata alusta alkaen, mutta tällaiset hybridi-arkkitehtuurit ovatkin sitten jo ihan toisen artikkelin asia.

Lue lisää: Ketterä hankinta vaatii hyvän valmistelun ja ensimmäisen vaiheen (MVP) suunnittelua


Teknologiavalinta on vuosikymmenen investointi

Teknologiaratkaisuissa ei kannata tehdä valintojaan kuumimpien trendien mukaan, vaan soveltuvuuden, skaalautuvuuden, ylläpitokokemuksen, yhteensopivuuden ja elinkaarikustannuksien ehdoilla. North Patrol auttaa näkemään teknologiavaihtoehtojen plussat ja miinukset puolueettomasti, konkreettisesti ja kaukonäköisesti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Intranetit ja digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun