Käsitteet ojennukseen: Kollaboraatio on tavoitteellista yhteistyötä

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 13 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Englanninkielinen termi “collaboration” eksyy usein suomenkielisiinkin esityksiin, koska sille ei ole oikein vakiintunutta suomenkielistä termiä. Pelkkä yhteistyö tai ryhmätyö kun ei oikein vastaa sitä merkitystä mikä alkuperäisellä termillä on englanninkielisessä maailmassa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Termiä käytetään englanninkielessä varsin vapaasti eri yhteyksissä ja joskus rinnasteisesti ryhmätyöhön. Sinänsä rinnastus on osuva, koska ryhmätyöstä on usein kyse alkuperäisen terminkin kohdalla. Täsmällisemmin kyse on kuitenkin tavoitteellisesta ryhmätyöstä, ei siis mistä tahansa yhteisestä puuhastelusta.

Tiedonhallinnan alueella kollaboraatio liitetään erityisesti projektityöskentelyyn jossa kaksi tai useampi ihminen työskentelee yhteisesti sovitun tavoitteen eteen ja hyödyntää työssä sähköisiä työvälineitä. Tästä toiminnasta esimerkiksi Tuomo Peltola ja Kimmo Kaario käyttävät kirjassaan “Tiedonhallinta – avain tietotyön tuottavuuteen” suomenkielistä termiä “tavoitteellinen yhteistyö”. Esimerkiksi jalkapalloa voi pitää tunnettuna esimerkkinä tavoitteellisesta ryhmätyöstä, jossa joukko osallistujia työskentelee yhteisen tavoitteen eteen.

Käsitteeseen liittyy myös mielenkiintoinen historiallinen ulottuvuus, koska toisen maailmansodan melskeissä kollaboraatiota käytettiin varsin negatiivisessa merkityksessä kuvaamaan yhteistyötä jota tehtiin vihamielisen valloittajan joukkojen kanssa. Tällöin etenkin termi ‘collaborator’ sai hyvinkin negatiivisen sävyn. 2000-luvulla termiä on käytetty samassa yhteydessä myös esimerkiksi Palestiinassa kuvaamaan yhteistyötä Israelin joukkojen kanssa. Negatiivisesta sävystä huolimatta näissäkin käyttötilanteissa on oltu käsitteen ytimessä, eli tavoitteellisessa yhteistyössä.

Kollaboraatio-termiä ei voi kuitenkaan suositella käytettäväksi suomenkielessä vaikka ryhmätyö-termi ei aivan samaa tarkoitakaan. Kollaboraatio on terminä näin syytä jättää termeillä viisasteleville konsulteille ja akateemisiin papereihin. Käytännön tietotyössä on suositeltavaa puhua vain ryhmätyöstä tai yhteistyöstä.

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun