Tietosivustot

 
Suunnittelemme, määrittelemme ja kilpailutamme laajoja verkkosivustoja, jotka tähtäävät tiedolla vaikuttamiseen.

Vahvuuksiamme ovat:

 • Osuva sisältöstrategia ja harkitut tietorakenteet
 • Tietojen löydettävyyden varmistaminen
 • Käyttäjälähtöinen muotoilutyö ja ymmärrys sisällöntuottajan arjesta
 • Käyttäjäystävälliset ja saavutettavat käyttöliittymäratkaisut
 • Suomessa käytettyjen julkaisujärjestelmien tuntemus
 • Tietoturvan ja tietosuojan kysymykset
 • Verkkopalvelun koko elinkaaren hahmottaminen
 • Talon toimintatapoihin sopivan kumppanin kilpailuttaminen

Ei otsikkoa

Laajan ja monimutkaisen verkkosivuston suunnittelussa korostuu kestävän perustan luominen. Tietosivuille on suunniteltava loogiset rakenteet, jotta käyttäjät löytävät palvelusta haluamansa, ja sisällöntuottajat pystyvät ylläpitämään palvelukonseptia myös uuden sivuston julkaisun jälkeen.

Palvelupolkujen, käyttökokemuksen ja tekstityön ratkaisut on tehtävä käyttäjien ehdoilla, jotta verkkopalvelu onnistuu ohjaamaan käyttäjää haluttuun suuntaan. Ennen kuin tämä on mahdollista, on tietysti tunnistettava, mitkä ovat nuo halutut suunnat millekin käyttäjäryhmällä: konseptisuunnittelussa priorisoidaan nämä tavoitteet.

Julkaisujärjestelmän valinta laajalle verkkosivustolle määrittää sen kustannuksia moneksi vuodeksi eteenpäin. Vaaditut tekniset ominaisuudet voivat olla toteutettavissa halvemmalla tai kalliimmalla hintalapulla, mutta yhtälöön on laskettava myös sisällöntuottajien vaivan hinta.

Kilpailutamme tietopalvelullesi ihanteellisen toteuttajan, jonka kanssa työtä on helppoa jatkaa North Patrolin luomien selkeiden suunnitelmien pohjalta.

Näin voimme olla avuksi

Linjataan palveluntarjoajan tavoitteet palvelulle ja syvennetään ymmärrys käyttäjien tarpeista.

Toimiva konsepti-idea uudelle palvelulle jalostuu visioksi, joka pohjautuu tausta-aineistojen analyysiin (esim. käyttäjätilastot, verrokkipalvelut, markkinatilanne) sekä käyttäjäkeskeisin menetelmin kartoitettuihin asiakastarpeisiin (haastattelut, kyselyt, ryhmäkeskustelut, työpajat).

North Patrolin palvelukonsepteissa muotoillaan toimivat ratkaisut, jotka ottavat kattavasti huomioon hyötyodotukset, asiakaspolut, toteutuskelpoisuuden ja ylläpitäjien näkökulman.

Uudelle verkkopalvelulle suunnitellaan toimiva sisältöjäsennys, navigointirakenteet ja palvelupolkujen muodostuminen.

Sivumalleihin suunnitellaan käyttöliittymäelementit, mutta myös toiminnallisuudet, joita verkkopalvelu tarvitsee ihanteellisen käyttökokemuksen muodostumiseksi.

Käyttökokemus hahmotellaan rautalankamalleina, joita voidaan jalostaa myös klikkailtaviksi protomalleiksi validointia ja testausta varten.

Tarvittaessa mallinnuksia voidaan myös visualisoida pidemmälle, ja voimme luoda sivumalleille visuaalisen kokonaisilmeen.

Arvioimme tarjolla olevia teknologiavaihtoehtoja peilaten niitä konseptilta vaadittuihin ominaisuuksiin, markkinatilanteeseen ja kokonaisarkkitehtuuriin.

Soveltuvin järjestelmäalusta löydetään punnitsemalla vaihtoehtojen hyötyjä, riskejä, kustannuksia ja potentiaalisia toteuttajakumppaneita.

Uuden verkkopalvelun tekniseltä toteutukselta vaaditut työkalut ja kyvykkyydet kuvataan vaatimusmäärittelyksi, joka tarkentaa palvelukonseptin, sisältötyypit, toiminnallisuudet, teknologiaratkaisut, tekniset reunaehdot ja liittymät muihin järjestelmiin.

Vaatimusmäärittely voidaan luoda tuotteista riippumattomaksi kuvaukseksi uuden verkkopalvelun ominaisuuksista. Kilpailutuksessa käytettävä vaatimusmäärittely kannattaa kuitenkin useimmiten tehdä valitun järjestelmätuotteen lähtökohdista käsin, hyödyntäen määrittelyissä valitun teknisen alustan erityiskyvyykkyyksiä.

North Patrolin määrittelydokumentti on laadukas kirjallinen kuvaus toteutettavan verkkopalvelun olennaisista ratkaisuista: sen avulla saadaan realistisesti arvioituja tarjouksia toteutustyöstä ja se toimii kattavana tehtävälistana (’backlog’) toteutettavasta palvelukokonaisuudesta.

Toteutustyön vaiheistukselle, kustannuksille ja resurssitarpeille voidaan tarkentaa suunnitelma tiekartasta, johon arvioidaan tarvittavat projektivaiheet, niiden aikataulutus ja vastuutahot.

Monivuotinen toteutushanke on sujuvampaa hyväksyttää, suunnitella ja hallita, kun siihen sisältyvät tehtävät on pilkottu ja vaiheistettu aikajanalle.

Tarjouspyyntöön kirjataan vaatimukset etsityn kumppanin osaamisesta, toimintatavoista, tekijätiimistä sekä työhön sisältyvistä tehtävistä ja niiden menetelmistä.

North Patrolin tarjousvertailussa tuotetaan järjestelmällinen ja tasapuolinen arviointi tarjoajien keskinäisestä paremmuudesta: tarjoukset punnitaan tarjouspyynnön kriteerien valossa ja pisteytetään menetelmällisesti.

Tarjoajien tapaamisissa olemme mukana arvioimassa esitettyjen argumenttien uskottavuutta ja kysymässä täydentävät kysymykset aiheista, jotka ovat tarjousdokumenteista jääneet avoimiksi. Suosituksemme kumppanivalinnasta perustellaan tavalla, joka kestää kriittistäkin tarkastelua.

North Patrolin ”avaimet käteen”-tuki verkkopalvelun toteutuksen kilpailuttamisessa säästää aikaasi ja hermojasi.

Sisältösuunnittelu lähtee liikkeelle kirkastetusta konseptisuunnitelmasta. Uuden verkkopalvelun toteutusprojekti sujuu joutuisasti, kun sisältöjen suunnittelu käynnistetään ajoissa.

North Patrolin konsultit ovat hyödyllinen, tehokas ja asiantunteva tuki sisältösuunnittelun edistämisessä. Tehtäviin voi sisältyä esimerkiksi:

 • Sisällöntuottajien työn, sisältösuunnittelun ja sisällöntuotannon fasilitointi
 • Sisältörakenteiden, sivumallien sekä sisältökäsikirjoitusten suunnittelu ja työstäminen
 • Sisällöntuottajien kouluttaminen (sisältökonseptin periaatteet, verkkokirjoittaminen, editointityökalut)
 • Metatietomallien suunnittelu, tietoluokittelut
 • Materiaalien toimitustyön koordinointi (esim. käännökset, valokuvaus, videot)
 • Sisällöntuotantoon osallistuminen

Lisäksi voimme osallistua tuotettujen lopputulosten laadun tarkistamiseen ja varmistamiseen. Ennen tai jälkeen verkkopalvelun julkaisun voimme arvioida sitä vaikkapa tällaisista näkökulmista:

 • Käytettävyyden asiantuntija-arviointi
 • Käyttäjätestaukset kohdennetuilla testikäyttäjillä
 • Saavutettavuuden arviointi
 • Teknisen laadun arviointi

Asiakkaalle digiprojektin vetämiseen ei välttämättä löydy riittävästi aikaa tai asiantuntemusta. North Patrol tarjoaa osaamistaan mm. seuraaviin projektin läpiviennin tehtäviin:

 • Projektisuunnitelman laatiminen, työn resursoiminen ja organisointi
 • Projektin seuranta
 • Sisällöntuotannon tuki
 • Osallistuminen projektin ohjausryhmätoimintaan
 • Konseptin toteutumisen varmistaminen

Lisäksi North Patrolin kokeneet asiantuntijat voivat toimia asiakkaan projektitiimiä edustavina ulkoisina tuoteomistajina vastaten palvelun teknisen toteutuksen ohjauksesta.

Ota yhteyttä niin kerron lisää

Sari Mäkelä
Digital Business Advisor
040 521 6330
sari.makela@northpatrol.com

Ota yhteyttä

Kaipaisitko apua verkkopalvelun suunnitteluun?

Ota yhteyttä, kerro vähän tilanteestasi ja pyydä yhteydenottoa tai tarjousta!

"*" näyttää pakolliset kentät

Palvelut, jotka kiinnostavat
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Esimerkkejä asiakastöistämme

Markkinointi

Yrityssivustot, brändisivustot, imagopalvelut

Markkinointi verkossa

Verkkokaupat

Tuotteiden ja palveluiden myynti verkossa

Myynti verkossa

Asiointi

Sähköinen asiointi, jäsenpalvelut, ekstranetit

Asiointipalvelut, ekstranetit

Intranetit

Sisäiset verkkopalvelut ja työympäristöt

Digitaaliset työympäristöt