Markkinointi verkossa

 
Kun tarvitset digitaalisen palvelun tai verkkopalvelun, joka edistää brändiäsi ja kasvattaa liiketoimintaasi, olemme auttamassa sinua. Suunnittelemme yhdessä verkkopalvelun, joka tukee strategisia tavoitteita digimarkkinoinnin ja sisältöstrategian keinoin. Uudessa verkkopalvelussa asiakkaasi kulkee polkuja, joiden varrelta hän innostuu kysymään lisää tietoa, tilaamaan palveluita tai tuotteita ja lukemaan kiinnostavia sisältöjä.

Jotta tähän päästään, rakennamme yhdessä verkkopalvelun konseptin palvelumuotoilun keinoin. Mietimme, miten markkinoinnin automaatio toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja verkkopalvelu edistää liidien saantia.

Me North Patrolissa tunnemme verkkopalvelutrendit ja huolehdimme siitä, että uusi verkkopalvelusi on käyttökokemukseltaan ja saavutettavuudeltaan sellainen kuin sen pitää olla – ja sellainen joka säväyttää. Suunnittelemme palveluja, joissa brändi, käyttökokemus, toimintalogiikka ja teknologia tähtäävät onnistuneeseen asiakaskokemukseen.

Olemme olleet mukana sadoissa digipalvelu-uudistuksissa. Olemme puolueeton ja teknologiariippumaton toimija. Suunnittelutyön lisäksi autamme teknologiaratkaisujen arvioinnissa ja parhaimman kumppanin löytämisessä.

Kirkastetaan palvelukonsepti

 • Asiakkaiden tarpeet
 • Liiketoiminnan tarpeet
 • Sisältöstrategian löytäminen
 • Palvelupolut ja navigointilogiikka
 • Liidit, yhteydenotot, konversio
 • Markkinoinnin automaatio
 • Käyttäjälähtöinen muotoilutyö

Teknologiavalinnat

 • Kustannustehokkaat elinkaariratkaisut
 • Käyttäjäystävälliset ylläpitotyökalut
 • Kestävä kokonaisarkkitehtuuri
 • Tietoturvan ja tietosuojan varmistaminen
 • Saavutettavuudesta huolehtiminen
 • Skaalautuminen jatkokehitykseen

Toteutuskumppanin valinta

 • Vaatimusten tarkentaminen
 • Osuva tarjouspyyntö
 • Etsitään kumppaniehdokkaat Suomesta tai ulkomailta
 • Asiantunteva tarjousvertailu
 • Soveltuvimman kumppanin valinta
 • Toteutuksen kick-off

Näin voimme olla avuksi

Digipalvelun suunnittelu lähtee liikkeelle organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden kirkastamisella, jonka jälkeen syvennytään keräämään ymmärrystä käyttäjien tarpeista.

Digipalvelua ei rakenneta pelkästään loppukäyttäjien tarpeisiin, vaan yhtä lailla organisaation omien tavoitteiden tueksi. Selvitämme tarpeita uudelle kokonaisuudelle sekä hahmotamme nykytilanteen ja käytössä olevat keinot haastatteluiden, kyselyiden ja tausta-aineiston avulla.

Suunnittelutyössä jäsennetään uuden palvelun sisällöt, tunnistetaan toiminnallisuudet ja työkalut sujuvan digitaalisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.  Suunnittelutyössä muotoillaan käyttäjälähtöisesti uusi palvelukonsepti, jota tarvittaessa havainnollistetaan rautalankojen tai prototyypin avulla.

Suunnittelutyö tehdään teknologiariippumattomasti tai vaihtoehtoisesti annettua teknologiaa vasten.

Suunnitteluvaiheen tärkeyttä ei voine korostaa liikaa.  Projektin valmistelun ja suunnittelun ohittamista perustellaan usein ketterillä projektimalleilla, mutta projektin laadukas valmistelu ei ole ristiriidassa ketterän kehittämisen kanssa – päinvastoin.

Useimmat ketterät projektimenetelmät lähtevät siitä, että projektin visiota ja tärkeimpiä linjauksia koskevat suunnitelmat tehdään ennen ketterän toteutuksen aloittamista. Suunnitteluvaiheen tulokset asettavat raamin toteutusvaiheen läpiviennille ja helpottavat projektin johtamista.

Parhaat teknologiavaihtoehdot löydetään, kun peilataan markkinoilla olevia ratkaisuja suunniteltuun palvelukonseptiin, olemassa olevaan arkkitehtuuriin, haluttuihin ominaisuuksiin sekä tavoiteltuun ylläpitokokemukseen. Vaihtoehtojen edut ja haasteet punnitaan, ja kokonaisuuteen soveltuvimmat ratkaisut linjataan.

Soveltuvin tekninen ratkaisu löydetään punnitsemalla vaihtoehtojen hyötyjä, riskejä, kustannuksia ja potentiaalisia toteuttajakumppaneita.

Digipalvelun määrittelyvaiheessa North Patrol tarkentaa palvelukonseptia sisältöjen, käyttökokemuksen, toiminnallisuuksien ja ylläpitotyökalujen osalta vastaamaan tunnistettuja tavoitteita.

Uuden palvelun tekniseltä toteutukselta vaaditut työkalut ja kyvykkyydet kuvataan vaatimusmäärittelyksi, joka tarkentaa palvelukonseptin, sisältötyypit, toiminnallisuudet, teknologiaratkaisut, tekniset reunaehdot ja liittymät muihin järjestelmiin.

Vaatimusmäärittely voidaan luoda tuotteista riippumattomaksi kuvaukseksi uuden palvelun ominaisuuksista. Kilpailutuksessa käytettävä vaatimusmäärittely kannattaa kuitenkin useimmiten tehdä valitun teknisen ratkaisun lähtökohdista käsin, hyödyntäen sen erityiskyvyykkyyksiä.

North Patrolin määrittelydokumentti on laadukas kirjallinen kuvaus toteutettavan palvelun olennaisista ratkaisuista: sen avulla saadaan realistisesti arvioituja tarjouksia toteutustyöstä ja se toimii kattavana tehtävälistana (’backlog’) toteutettavasta palvelukokonaisuudesta.

Toteutustyön vaiheistukselle, kustannuksille ja resurssitarpeille voidaan tarkentaa suunnitelma tiekartasta, johon arvioidaan tarvittavat projektivaiheet, niiden aikataulutus ja vastuutahot.

Monivuotinen toteutushanke on sujuvampaa hyväksyttää, suunnitella ja hallita, kun siihen sisältyvät tehtävät on pilkottu ja vaiheistettu aikajanalle.

Tarjouspyyntöön kirjataan vaatimukset etsityn kumppanin osaamisesta, toimintatavoista, tekijätiimistä sekä työhön sisältyvistä tehtävistä ja niiden menetelmistä.

North Patrolin tarjousvertailussa tuotetaan järjestelmällinen ja tasapuolinen arviointi tarjoajien keskinäisestä paremmuudesta: tarjoukset punnitaan tarjouspyynnön kriteerien valossa ja pisteytetään menetelmällisesti.

Tarjoajien tapaamisissa olemme mukana arvioimassa esitettyjen argumenttien uskottavuutta ja kysymässä täydentävät kysymykset aiheista, jotka ovat tarjousdokumenteista jääneet avoimiksi. Suosituksemme kumppanivalinnasta perustellaan tavalla, joka kestää kriittistäkin tarkastelua.

North Patrolin ”avaimet käteen”-tuki palvelun toteutuksen kilpailuttamisessa säästää aikaasi ja hermojasi.

Asiakkaalta digiprojektin vetämiseen ei välttämättä löydy riittävästi aikaa tai asiantuntemusta. North Patrol tarjoaa osaamistaan mm. seuraaviin projektin läpiviennin tehtäviin:

 • Projektisuunnitelman laatiminen, työn resursoiminen ja organisointi
 • Projektin seuranta
 • Sisällöntuotannon tuki
 • Osallistuminen projektin ohjausryhmätoimintaan
 • Konseptin toteutumisen varmistaminen

Lisäksi North Patrolin kokeneet asiantuntijat voivat toimia asiakkaan projektitiimiä edustavina ulkoisina tuoteomistajina vastaten palvelun teknisen toteutuksen ohjauksesta.

Hyvällä sisältösuunnittelulla varmistetaan, että verkkopalvelun tiedot ja sisällöt löytyvät eri käyttötilanteissa sekä vastaavat käyttäjien tarpeisiin.

Sisällön suunnittelutyö kannattaa aloittaa välittömästi palvelukonseptin kirkastamisen jälkeen, jopa ennen kumppanin valintaa, jotta varmistetaan mahdollisimman sujuva projektin läpivienti.

Suunnitteluvaiheessa mukana olleet North Patrolin konsultit ovat hyödyllinen, tehokas ja asiantunteva tuki sisältösuunnittelun edistämisessä. Tehtäviin voi sisältyä esimerkiksi:

 • Sisällöntuottajien työn, sisältösuunnittelun ja sisällöntuotannon fasilitointi
 • Sisältörakenteiden, sivumallien sekä sisältökäsikirjoitusten suunnittelu ja työstäminen
 • Sisällöntuottajien kouluttaminen (sisältökonseptin periaatteet, verkkokirjoittaminen, editointityökalut)
 • Metatietomallien suunnittelu, tietoluokittelut
 • Sisällöntuotantoon osallistuminen

Ota yhteyttä niin kerron lisää

Sari Mäkelä
Digital Business Advisor
040 521 6330
sari.makela@northpatrol.com

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko digipalvelun suunnittelusta?

Kerro vähän tarpeistasi ja pyydä meiltä tarjous!

"*" näyttää pakolliset kentät

Palvelut, jotka kiinnostavat
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Esimerkkejä asiakasprojekteistamme

Värisilmä

Verkkokaupan esiselvitys, teknologiavalinnat ja kilpailutus (2021)

Valio

Teknologiavalinnat ja kilpailutus: verkkokauppa, tilauspalvelu, Valio.fi (2019-2022)

Duell Bike-Center

Verkkokaupan esiselvitys, teknologiavalinnat ja kilpailutuksen tuki (2022)

Teleste

Digipalveluiden kehittämisvisio ja esiselvitys (2021)

A-Katsastus

Verkkopalveluiden esiselvitys (2020)

Verkkosivustot

Laajat ja monipuoliset verkkopalvelut

Tietosivustot

Verkkokaupat

Tuotteiden ja palveluiden myynti verkossa

Myynti verkossa

Asiointi

Sähköinen asiointi, jäsenpalvelut, ekstranetit

Asiointipalvelut, ekstranetit

Intranetit

Sisäiset verkkopalvelut ja työympäristöt

Digitaaliset työympäristöt