Asiointipalvelut ja ekstranetit

 
Rakennatko jäsenpalvelua, valitulle ryhmälle suunnattua kohderyhmäpalvelua tai yksittäisen asiointiprosessin läpivientiin tarkoitettua verkkopalvelua? Me North Patrolissa autamme löytämään oikeat ratkaisut ja teknologiavalinnat, joilla asiakkaat sitoutetaan, prosessit virtaviivaistetaan, asiakaspalvelun työtaakkaa helpotetaan ja elinkaarikustannukset minimoidaan.

Vahvuuksiamme ovat:

 • Käyttäjälähtöinen muotoilutyö
 • Monialainen ymmärrys palvelu- ja liiketoiminnan prosesseista
 • Käyttäjäystävälliset ja saavutettavat palvelut
 • Kokonaisarkkitehtuuriin sopivat ja kustannustehokkaat tekniset ratkaisut
 • Kestävät tietoturva- ja tietosuojaratkaisut
 • Laaja tuntemus kumppanikentästä ja markkinasta
 • Hankkeistus- ja hankintaosaaminen

Ei otsikkoa

Asiointipalveluiden ja ekstranettien täytyy olla käyttäjilleen hyödyllisiä, houkuttelevia, helppokäyttöisiä ja luotettavia.

Miten saat asiakkaasi kirjautumaan palveluun? Millainen on käyttäjän palvelupolku? Kuinka käyttäjät oppivat käyttämään palvelua ja saavat siitä konkreettista lisäarvoa? Kuinka saat käyttäjän luottamaan siihen, että heidän tietoturvansa ja tietosuojansa eivät ole uhattuina?

Palvelumme asiointipalvelun rakentajalle

Linjataan palveluntarjoajan tavoitteet palvelulle ja syvennetään ymmärrys käyttäjien tarpeista.

Toimiva konsepti-idea uudelle palvelulle jalostuu visioksi, joka pohjautuu tausta-aineistojen analyysiin (esim. käyttäjätilastot, verrokkipalvelut, markkinatilanne) sekä käyttäjäkeskeisin menetelmin kartoitettuihin asiakastarpeisiin (käyttäjätestit, haastattelut, kyselyt, työpajat).

North Patrolin palvelukonsepteissa muotoillaan toimivat ratkaisut, jotka ottavat kattavasti huomioon hyötyodotukset, asiakaspolut, toteutuskelpoisuuden ja ylläpitäjien näkökulman.

Uudelle asiointipalvelulle suunnitellaan toimivat palvelupolut, sisällöt sekä toiminnallisuudet, joita palvelu tarvitsee ihanteellisen käyttökokemuksen muodostumiseksi.

Käyttökokemus hahmotellaan rautalankamalleina, joita voidaan jalostaa myös klikkailtaviksi protomalleiksi validointia ja testausta varten.

Tarvittaessa mallinnuksia voidaan myös visualisoida pidemmälle, ja voimme luoda sivumalleille visuaalisen kokonaisilmeen.

Arvioimme tarjolla olevia teknologiavaihtoehtoja peilaten niitä palvelukonseptilta vaadittuihin ominaisuuksiin, markkinatilanteeseen, kokonaisarkkitehtuuriin sekä palvelun käyttöön liittyviin tietoturva- ja tietosuojavaatimuksiin.

Soveltuvin tekninen ratkaisu löydetään punnitsemalla vaihtoehtojen hyötyjä, riskejä, kustannuksia ja potentiaalisia toteuttajakumppaneita.

Uuden palvelun tekniseltä toteutukselta vaaditut työkalut ja kyvykkyydet kuvataan vaatimusmäärittelyksi, joka tarkentaa palvelukonseptin, sisältötyypit, toiminnallisuudet, teknologiaratkaisut, tekniset reunaehdot ja liittymät muihin järjestelmiin.

Vaatimusmäärittely voidaan luoda tuotteista riippumattomaksi kuvaukseksi uuden palvelun ominaisuuksista. Kilpailutuksessa käytettävä vaatimusmäärittely kannattaa kuitenkin useimmiten tehdä valitun teknisen ratkaisun lähtökohdista käsin, hyödyntäen sen erityiskyvyykkyyksiä.

North Patrolin määrittelydokumentti on laadukas kirjallinen kuvaus toteutettavan palvelun olennaisista ratkaisuista: sen avulla saadaan realistisesti arvioituja tarjouksia toteutustyöstä ja se toimii kattavana tehtävälistana (’backlog’) toteutettavasta palvelukokonaisuudesta.

Toteutustyön vaiheistukselle, kustannuksille ja resurssitarpeille voidaan tarkentaa suunnitelma tiekartasta, johon arvioidaan tarvittavat projektivaiheet, niiden aikataulutus ja vastuutahot.

Monivuotinen toteutushanke on sujuvampaa hyväksyttää, suunnitella ja hallita, kun siihen sisältyvät tehtävät on pilkottu ja vaiheistettu aikajanalle.

Tarjouspyyntöön kirjataan vaatimukset etsityn kumppanin osaamisesta, toimintatavoista, tekijätiimistä sekä työhön sisältyvistä tehtävistä ja niiden menetelmistä.

North Patrolin tarjousvertailussa tuotetaan järjestelmällinen ja tasapuolinen arviointi tarjoajien keskinäisestä paremmuudesta: tarjoukset punnitaan tarjouspyynnön kriteerien valossa ja pisteytetään menetelmällisesti.

Tarjoajien tapaamisissa olemme mukana arvioimassa esitettyjen argumenttien uskottavuutta ja kysymässä täydentävät kysymykset aiheista, jotka ovat tarjousdokumenteista jääneet avoimiksi. Suosituksemme kumppanivalinnasta perustellaan tavalla, joka kestää kriittistäkin tarkastelua.

North Patrolin ”avaimet käteen”-tuki palvelun toteutuksen kilpailuttamisessa säästää aikaasi ja hermojasi.

Asiakkaalta ei välttämättä löydy aikaa tai asiantuntemusta digiprojektin vetämiseen. North Patrol tarjoaa osaamistaan mm. seuraaviin projektin läpiviennin tehtäviin:

 • Projektisuunnitelman laatiminen, työn resursoiminen ja organisointi
 • Projektin seuranta
 • Sisällöntuotannon tuki
 • Osallistuminen projektin ohjausryhmätoimintaan
 • Konseptin toteutumisen varmistaminen

Lisäksi North Patrolin kokeneet asiantuntijat voivat toimia asiakkaan projektitiimiä edustavina ulkoisina tuoteomistajina vastaten palvelun teknisen toteutuksen ohjauksesta.

Ota yhteyttä niin kerron lisää

Sari Mäkelä
Digital Business Advisor
040 521 6330
sari.makela@northpatrol.com

Ota yhteyttä

Esimerkkejä asiakasprojekteistamme

DNA, Elisa, Telia

Mobiilivarmennejärjestelmän vaatimukset ja arkkitehtuuri (2020)

Helsingin kaupunki

Asiointipalvelujen toteutusmalli ja arkkitehtuuri (2019)

Viestilehdet

Digiliiketoiminnan teknologiaratkaisut ja roadmap (2020)

Teleste

Digipalveluiden kehittämisvisio ja esiselvitys (2021)

Kaipaatko apua asiointipalvelun rakentamiseen?

Kerro meille lisää suunnitelmistasi, niin katsotaan kuinka voisimme auttaa!

"*" näyttää pakolliset kentät

Palvelut, jotka kiinnostavat
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Verkkosivustot

Laajat ja monipuoliset verkkopalvelut

Tietosivustot

Markkinointi

Yritys- ja brändisivustot, imago

Markkinointi verkossa

Verkkokaupat

Tuotteiden ja palveluiden myynti verkossa

Myynti verkossa

Intranetit

Sisäiset verkkopalvelut ja työympäristöt

Digitaaliset työympäristöt