Auditoinnista ohjeita saavutettavuuden kehittämiseen

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 6 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Lukkari-verkkosivualusta sai marraskuussa Saavutettavuus huomioitu -leiman. Haastattelin Kirkon viestinnän verkkopalvelutuottaja Mervi Korpiahoa leiman hankkimisesta ja sen merkityksestä saavutettavien verkkosivujen tekoon.Kirkko halusi Saavutettavuus huomioitu -leiman, koska saavutettavuus nousee Kirkon toiminnan luonteesta. Kirkon toiminta on kaikkia varten.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

8.1.2018

Anna Availa

– Haluamme, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua myös verkossa kirkon toimintaan. Leima antaa työlle alkuvaiheessa konkreettisen tavoitteen. Leima on viesti sisäisille ja ulkoisille käyttäjille siitä, että kirkon verkkopalveluissa halutaan sitoutua saavutettavuuteen. Toivon, että leiman myötä saamme palautetta käyttäjiltä, kertoo Korpiaho.

Auditointi arvioi tärkeimmät käyttötapaukset

Saadakseen Saavutettavuus huomioitu -leiman verkkosivusto auditoidaan, jossa selvitetään, täyttääkö sivusto tärkeimmät käyttötapaukset. Auditointikriteerit on jaettu WCAG 2.0. -standardin mukaisiin kriteereihin ja lisäkriteereihin. Ensimmäisten perusteella arvioidaan muun muassa havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja lujatekoisuutta; toisen perusteella ymmärrettävyyttä, informaation määrää, navigointia ja käytettävyyttä.

Verkkosivuston auditoinnin Kirkolle teki pitkäaikainen yhteistyökumppani Eficode (entinen Adage), joka on ollut suunnittelemassa leiman kriteeristöä.

Auditoinnin jälkeen Kirkko sai sivuston tämänhetkisestä saavutettavuudesta raportin ja konkreettisia ohjeita verkkosivuston kehittämiseksi. Raportissa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi sivuston valikkorakenteeseen, lomakkeisiin, linkkilistoihin ja tapahtumahakuun.

– Auditointiraportti oli selkeä ja riitti sellaisenaan tekniselle toimittajalle. Tilaajan on kuitenkin hyvä itsekin perehtyä saavutettavuusauditoinnissa löydettyihin ongelmiin, jotta niitä osataan jatkossakin välttää. Hyväksymistestaus ei myöskään onnistu, jos ei ole perehtynyt tehtyihin toimenpiteisiin, kertoo Korpiaho.

Kustannukset kurissa suunnittelulla ja sopimalla

Korpiaho kertoo, että varsinainen leiman saaminen ei maksa mitään, mutta edeltävä työ ja auditointi maksavat. Hintaan vaikuttaa lähtötilanne, sillä jos käytettävyyteen on panostettu, ollaan yleensä jo lähempänä saavutettavuuttakin. Jos palvelussa on paljon erilaisia toimintoja kuten hakuja, lomakkeita tai monimutkaisia sisältöjen esitystapoja, vaatii saavutettavuuskin enemmän työtunteja. Kustannuksiin vaikuttaa myös teknisen toimittajan osaamistaso saavutettavuuden osalta kuin myös tilaajan osaaminen ratkaisuvaihtoehtojen puntaroinnissa.

Isommalla sivustolla kustannukset nousevat helposti muutamiin tuhansiin euroihin, joten työ kannattaa huomioida budjetissa. Kustannustaso kannattaa selvittää siten, että tilaa auditoinnin ensin ja sen jälkeen neuvottelee teknisen toimittajan kanssa toimenpiteiden aikatauluista ja kustannuksista. Samalla voi myös aikatauluttaa muutostyöt siten, että muutoksia tehdään osana muita kehitystoimia ominaisuus kerrallaan. Auditointiraportti on parhaimmassa tapauksessa niin suoraviivainen, että kiinteä hintakin voi olla mahdollinen tapa ostaa korjaukset. Kustannusten arvioinnissa kannattaa punnita myös riittääkö oma työ sisällöntuottajien ohjeistamiseen vai kannattaisiko hankkia koulutus muualta.

Saavutettavuus on tekniikkaa ja sisältöä

Saavutettavuus on sekä tekninen että sisällöllinen haaste. Se on myös enemmän prosessi kuin projekti. Teknisesti ei riitä, että saavutettavuus on mainittu teknisen toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa, vaan tavoite tulee konkretisoida jokaisessa käyttöliittymäsuunnitelmassa ja se täytyy olla mukana testausvaiheessa.

Korpiaho kertoo, että kirkon sivustossa teknisiä muutoksia tehtiin vähitellen lähes vuoden ajan kaiken muun kehitystyön ohessa. Erittäin kriittisiä ongelmia ei sivustoilla ollut montaa, mutta kohtalaisen kriittisiä oli melko paljon. Muutokset eivät ole näkyviä, vaan liittyvät etenkin valikoiden ja lomakkeiden tekniseen toteutustapaan. Lukuselainkäyttö kannattaa olla oma käyttötapauksensa aina, kun jotain kehitetään.

Sisällöntuottajien sitoutuminen tärkeää

Toinen puoli saavutettavuuden rakentamista liittyy sisältöihin. Sisältötyössä suurin haaste on kaikkien sisällöntuottajien ohjeistaminen ja sitouttaminen.

– Teimme auditoinnin perusteella ja sen rinnalla sisällöntuottajille saavutettavuusohjeet. Pohdimme uudelleen muun muassa linkkilistojen ja infografiikan käyttöä. Parasta olisi, jos ylläpitokäyttöliittymän saisi sellaiseksi, että ylläpitäjällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin huomioida saavutettavuus. Tämä ei kuitenkaan ole kaikkien sisältöjen osalta mahdollista, toteaa Korpiaho.

Monet todella pienet muutokset voivat olla erittäin merkittäviä joidenkin käyttäjien näkökulmasta. Esimerkiksi selkeä otsikointi ei ole suuri vaiva, mutta lukuselaimen käyttäjälle otsikointi on lähes ainut tapa hahmottaa sivun sisältöä. Selkeästi otsikoinnista ei ole kenellekään haittaa, vaan siitä hyötyvät kaikki. Sisällöissä on myös pyritty esittämään linkit, kuvat ja kaaviot saavutettavammalla tavalla, Korpiaho jatkaa.

NVDA-ruudunlukuohjelman käyttö testauksessa konkretisoi, miltä sivusto kuulostaa. Jos sisältöjen järjestykseen ei erikseen kiinnitetä huomiota, asiat saattavat luettuna kuulostaa epäloogisilta tai toisteisilta. Sisältöjen saavutettavuus ja hakukoneoptimointi ovat myös läheistä sukua keskenään. Oleelliset ja etsityimmät asiat tulisi löytyä helposti sivun otsikoista ja yläosasta.

Saavutettavuus lisää laatua

-Auditoinnin, korjausten ja testausten myötä opimme paljon saavutettavuudesta. Asiantuntijan kanssa toimiminen antoi myös varmuutta siitä, että tulkitsemme saavutettavuusvaatimuksia oikealla tavalla, summaa Korpiaho.

Korpiaho uskoo, että saavutettavuus tulee parantamaan käytettävyyttä kaikille käyttäjille. Julkaisujärjestelmien ja käyttöliittymätekniikan osalta hän toivoo, että EU-direktiivin myötä tuleva pakko ajaa vakiokäytännöt ja käyttöliittymäkirjastot sellaisiksi, että saavutettavuus syntyy helpommin ja jopa oletuksena. Verkkosisältöjen tuotannossa toivottavaa olisi, että saavutettavuus tarkoittaisi sisältöjen määrän vähenemistä eli sivuostolla opittaisiin kiteyttämään vain olennaisimmat asiat selkeästi esille.

 • Saavutettavuus huomioitu -leima on Näkövammaisten liiton, Eficoden ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja saavutettavuuden arviointimalli verkkosivustoille. Leimaa hallinnoi Näkövammaisten liitto.
 • Saavutettavuus huomioitu -leima on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen sivusto tai sovellus on arvioitava uudelleen, mikäli se ei ole säilynyt muutoksitta.
 • Saavutettavuus huomioitu -auditointi tukee verkkosivuston kehittämistä vastaamaan saavutettavuusdirektiivin (EU) 2016/2102 vaatimuksia, mutta ei ole osa tulevan lainsäädännön edellyttämää valvontaa.
 • Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnan keinoista.
 • Direktiivin kansalliset toimeenpanopäätökset tulee olla tehtynä 23.9.2018. Esimerkiksi uudet verkkopalvelut, jotka julkaistaan 23.9.2018 jälkeen tulee olla direktiivin mukaisia 23.9.2019; vanhat verkkopalvelut, jotka on julkaistu ennen julkaistu ennen 23.9.2018 tulee olla direktiivin mukaisia 23.9.2020 alkaen.

Lue lisää ja perehdy saavutettavuuteen

Näkövammaisten liitto ry: Saavutettavuus verkossa ja mobiililaitteissa sekä  Saavutettavuus huomioitu -leima

Papunet: Saavutettavuus-sivusto ja saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas

Suomen evankelis-luterilainen kirkko: Saavutettavuus  ja ohje saavutettavien sivujen tekemisestä

Valtiovarainministeriö: Saavutettavuusdirektiivi 

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Parhaat muotoiluratkaisut tuote- ja palvelusivuille (15.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun