Palvelut

Autamme asiakkaitamme ostamaan internet-, intranet-, extranet- ja verkkokauppaprojekteja.

Palveluja verkkopalvelu­hankintojen tueksi

Verkkopalveluhankkeen käynnistys

Hankkeiden käynnistyksen tueksi kirkastamme esiselvityksenä verkkopalvelustrategian, liiketoimintatavoitteet ja hankkeen rajaukset yhteisissä työpajoissa ja avainhenkilöiden haastatteluilla. Tyypillisesti teemme arvion kokonaiskustannuksista ja kuvaamme hankkeen vaiheistuksen. Lisäksi voimme antaa suosituksia sopivista teknologioista ja kumppaneista ja analysoida asiakkaan resurssien riittävyyden uudistusprojektin läpivientiin.

Esiselvityksemme lopputulokset toimivat johdon päätöksenteon tukena hanketta käynnistettäessä, ja ne luovat myös tiekartan verkkopalveluiden pitkän tähtäimen kehittämiselle.

Hyvä tarjouspyyntö

Tiedämme millainen on hyvä tarjouspyyntö niin suunnitteluprojektiin kuin toteutusprojektiinkin. Laadimme tarjouspyyntöä varten tarvittavan koko dokumentaation avaimet käteen ‑periaatteella.

Meillä on pitkä kokemus laadukkaista tarjouspyynnöistä, joihin tarjoajat myös vastaavat mielellään. Lisäksi suosittelemme asiakkaalle sopivia kumppanikandidaatteja, jotka mielestämme täyttävät parhaiten tarjouspyynnössä asetetut kriteerit ja tavoitteet.

Kirjoittamamme tarjouspyynnöt tuottavat vertailukelpoisia ja helposti hahmotettavia tarjouksia, joiden pohjalta parhaat kandidaatit erottuvat joukosta.


Kilpailutus

Kilpailutusprojekteissa laadimme tarjouspyyntöasiakirjat, kuvaamme vaatimukset hankittavalle kokonaisuudelle, asetamme vertailukriteerit ja vertailemme saadut tarjoukset.

Riippumattomana konsulttiyhtiönä voimme auttaa asiakasta arvioimaan järjestelmätuotteita ja toteuttajayrityksiä puolueettomasti.

Olemme myös erittäin kokeneita julkishallinnon verkkopalveluprojektien kilpailuttajia.

Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittelytyössä käydään läpi uudistettavan palvelun tavoitteet ja kohderyhmät sekä kuvataan palvelun peruskonsepti. Työpajatyöskentelyllä luodaan yhdessä asiakkaan edustajien kanssa verkkopalvelulle konsepti, vaatimukset ja tekniset reunaehdot.

Vaatimusmäärittelyn lopputuotos on asiakkaan katselmoima ja hyväksymä vaatimusmäärittelydokumentti.

Vaatimusmäärittelydokumenttia voidaan hyödyntää teknologiavalinnoissa, toteutustyön kilpailutuksessa sekä toteutustyön tarkemman suunnittelun perustana.


Teknologiavalinta

Markkinoilla on tarjolla suuri joukko verkkopalvelujen alustaksi tarkoitettuja julkaisujärjestelmiä, ja eri tuotteet soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin. Joskus verkko- tai mobiilisovelluksia on myös perusteltua toteuttaa irrallaan julkaisujärjestelmistä.

Meillä on poikkeuksellisen laaja kokemus erilaisista julkaisujärjestelmistä ja muista alustaratkaisuista, joten pystymme aidosti suosittelemaan parhaiten soveltuvaa vaihtoehtoa.

Voimme osallistua teknologiavalintaan joko pistemäisellä neuvonnalla tai vastaamalla koko teknologia- ja toimittajavalintaprosessin läpiviennistä.


Sopimukset

Autamme asiakkaita sopimusneuvotteluissa sekä sopimuksien tarkistamisessa, ja kommentoinnissa. Voimme myös laatia hankkeeseen soveltuvat sopimusdokumentit hyviksi havaitsemiemme mallien pohjalta.

Annamme kommentit kumppaneilta tuleviin sopimusehdotuksiin ja varmistamme niiden vastaavuuden tarjouspyyntöön sekä asiakkaan toivomaan toimintamalliin. Huolehdimme myös, että sopimusten ehdot ja toimintamallit vastaavat alan hyviä käytäntöjä ja ovat myös asiakkaan näkökulmasta edulliset ja järkevät.

Tilaajan edunvalvonta projektissa

Kun verkkopalvelun toteutusprojekti on käynnistynyt, voimme olla apuna valvomassa toimittajan työtä ja puolustamassa asiakkaan etua.

Osallistumme mielellämme ohjausryhmätoimintaan ja tuomme kokemuksemme avuksi ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Voimme myös arvioida toimittajan työn tuloksia, ehdottaa kannattavimpia etenemisvaihtoehtoja ristiriitatilanteissa ja tulkita epäselvyyksiä tilaajan ja toimittajan välillä.


Projektin kick-off

Projektin käynnistyessä tulisi kaikilla osapuolilla olla hyvä käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, mitä tavoitellaan ja mitkä ovat onnistumisen mittarit.

Järjestämällämme kick-off ‑työpajalla voidaan varmistaa se, että hankkeen valmisteluvaiheessa laaditut suunnitelmat, määrittelyt ja tavoitteet välittyvät yhteisymmärryksessä oikein painotuksin toteutukseen saakka.


Apua projektitiimille

Sisällöntuotantotiimillä on verkkopalveluprojektissa paljon vastuuta kannettavanaan. Tarjoamme tukeamme sisällöntuotannon organisoimiseen ja palvelun hallintamallin suunnitteluun.

Meiltä saa apua myös sisältösuunnitteluun sekä käyttöönoton, lanseerauksen ja käyttökoulutusten suunnitteluun.

Hyväksyntätestaus

Toteutetun verkkopalvelun virheet on syytä löytää kattavalla hyväksyntätestauksella: voimme auttaa sen suunnittelussa, organisoinnissa ja dokumentoinnissa.

Lisäksi voimme olla apuna selvittelemässä sitä, onko löydöksessä kyse bugista vai ominaisuudesta.


Koulutus ja seminaarit

Pidämme säännöllisesti koulutuksia ja teematyöpajoja web- ja intranet-projektien hyvistä käytänteistä. Voit tilata räätälöidyn koulutuksen omalle organisaatiollesi tai osallistua avoimiin koulutuksiimme. Toimimme säännöllisesti kouluttajana mm. Talentum Eventsin järjestämissä koulutuksissa.

Palvelujen hinnoittelu

Palveluidemme hinnoittelu perustuu henkilötyötunteihin. Yhden henkilötyötunnin hinta on 168€ (alv 0). Yhden henkilötyöpäivän (7,5h) hinta on 1260 euroa.

Esimerkkejä hinnoistamme:

  • Yksittäisen työpajan ja sen pohjalta laaditun etenemissuosituksen (esim. teknologiasuositus) hinta on noin 5 000 euroa.
  • Tyypillinen haastatteluita ja useita työpajoja sisältävä esiselvitysprojekti on noin 20 000 – 30 000 euroa euroa.
  • Vaatimusmäärittelyprosessin hinta on 15 000 – 40 000 euroa riippuen määriteltävän kokonaisuuden laajuudesta.
  • Kilpailutuksen läpivienti tekemämme määrittelytyön pohjalta on 5 000 – 10 000 euroa.

Koulutukset ja puheenvuorot hinnoittelemme tapauskohtaisesti.

Lisätietoja

Jos kiinnostuit palveluistamme ja haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit