Asiantuntijat

North Patrolin palveluista vastaavat verkkopalvelujen asiantuntijat Perttu Tolvanen, Hanna Korhonen, Kimmo Parkkinen, Sami Kalanen, Virpi Blom, Mikko Jokela ja Camilla Heikkilä. Olemme osallistuneet satoihin pieniin ja isoihin projekteihin niiden eri vaiheissa, mm. hankkeiden valmisteluun, vaatimusten määrittelyyn, teknologiavalintoihin, hankintojen kilpailuttamiseen, toteuttajan työn valvontaan ja lopputulosten arviointiin.

Kokemus ja osaaminen

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on verkkopalvelukonseptien ja julkaisujärjestelmien asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita julkaisujärjestelmien ja toteuttajakumppaneiden valinnassa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. verkkopalvelukonseptien kirkastaminen ja julkaisujärjestelmävalinnat.

Pertulla on kymmenen vuoden kokemus web- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu seminaariesiintyjä ja bloggaaja. Perttu on päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi-blogissa ja intranet-vastaaville suunnatussa Intranet-ostajan opas -blogissa.

Pertun LinkedIn-profiili ->

Sami Kalanen

DI Sami Kalanen on hankesuunnittelun, vaatimusmäärittelyjen ja kilpailutuksien asiantuntija. Sami konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita projektien kilpailuttamisessa ja toimittajan työn valvonnassa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. laajat, teknisesti haastavat verkkopalveluprojektit sekä julkishallinnon kilpailutukset.

Sami on työskennellyt verkkopalveluprojektien parissa 90-luvun puolivälistä lähtien. Aiemmassa työhistoriassaan Sami on toiminut mm. suuressa teollisuuskonsernissa verkkopalveluiden tilaajana, johtotehtävissä verkkopalveluja toimittavissa yrityksissä, puolueettoman konsultointitoimiston toimitusjohtajana ja partnerina sekä teleoperaattorin tuotepäällikkönä.

Samin LinkedIn-profiili ->

Kimmo Parkkinen

FM Kimmo Parkkinen on määrittely-, suunnittelu- ja hankintavaiheen asiantuntija. Kimmo konsultoi asiakkaita tietojärjestelmien teknologia- ja toimittajavalinnoissa, toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä sekä teknisessä suunnittelussa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. teknisesti haastavien tietojärjestelmien suunnittelu, dokumentointi ja mallintaminen.

Kimmolla on lähes 20-vuoden kokemus tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämisestä. Aikaisemmassa työhistoriassaan Kimmo on työskennellyt mm. puolueettomana konsulttina sekä verkkopalveluja toimittavan yrityksen ohjelmistoarkkitehtina, tuotantopäällikkönä ja ohjelmistosuunnittelijoiden lähimpänä esimiehenä.

Kimmon LinkedIn-profiili >

Hanna P. Korhonen

FM Hanna Korhonen on verkkopalvelujen ja viestinnän asiantuntija. Hanna konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä erityisesti intranet-palveluiden konseptisuunnittelussa.

Hannalla on kymmenen vuoden kokemus verkkopalveluista mm. tilaajan, product ownerin ja pääkäyttäjän rooleissa sekä laajojen käyttöönottoprojektien vetäjänä ja kouluttajana.

Aiemmassa työhistoriassaan Hanna on toiminut mm. korkeakoulussa kurssiportaalin käyttöönoton projektipäällikkönä, uuden fuusioituneen yliopiston ensimmäisen intranetin käyttöönoton toteuttajana, product ownerina intranet-hankkeessa sekä tiedottajana, verkkotoimittajana ja viestintäpäällikkönä yliopistoissa ja viestintätehtävissa kaupunkiorganisaatioissa. Ensimmäiset verkkoprojektinsa hän toteutti 90-luvun puolivälissä.

Hannan LinkedIn-profiili >

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin yli 15-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Virpin LinkedIn-profiili >

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on verkkopalveluiden ja digitaalisten kanavien hyödyntämisen asiantuntija. Mikko konsultoi asiakkaitaan verkkopalveluiden teknologia- ja toimittajavalinnoissa, toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä sekä auttaa siinä, miten digitaaliset kanavat pystyvät tukemaan liiketoiminnan tarpeita ja tavoitteita. Hänen erityisalueitaan ovat mm. verkkopalvelun ja monikanavaisuuden hyödyntäminen sekä järjestelmävalinnat.

Aiemmassa työhistoriassaan Mikko on työskennellyt useissa rooleissa IT-toimittajalla. Hän on vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä, vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä sekä toiminut konsulttina useissa verkkopalveluhankkeissa. Pääosin Mikko on työskennellyt yksityissektorin toimijoiden kanssa, mutta hänellä on kokemusta myös opetusalalta sekä julkishallinnosta.

Mikon LinkedIn profiili >

Camilla Heikkilä

VTM Camilla Heikkilä on verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden asiantuntija. Camillalla on laaja kokemus viestinnästä ja erityisesti verkkoviestinnästä.

Camillalla on kokemusta verkkosivukonseptoinnista, projektien vetämisestä, käytettävyystestauksista, sisältöstrategioiden laatimisesta sekä kouluttamisesta. Camillalla on vahva sisältöpuolen osaaminen ja osaa auttaa kiteyttämään organisaation sisällön toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa käyttäjän tarpeet ovat huomioitu.

Camilla on työskennellyt yli 10 vuotta erilaisissa viestintätehtävissä järjestöissä ja julkishallinnossa. Työuran aikana hänellä on ollut lukuisia vastuutehtäviä erikokoisissa verkkosivuprojekteissa.

Camillan LinkedIn profiili >


Teknologiaratkaisut

Olemme riippumaton konsulttiyhtiö, jolla ei ole sidoksia järjestelmätoimittajiin. Näin voimme tukea asiakkaitamme valitsemaan asiakkaan tarpeisiin aidosti parhaiten soveltuvan alustaratkaisun.

Olemme olleet mukana projekteissa, joissa on käytetty mm. seuraavia tuotteita:
Microsoft SharePoint, Microsoft O365, Drupal, WordPress, EPiServer, Sitecore, Sitefinity, Liferay, SDL Tridion, Magento, Hybris, Oracle WebCenter, Oracle WebLogic, Documentum, IBM WebSphere, Lotus Notes/Domino, Atlassian Confluence, Plone, DotNetNuke, Fast ESP.

Kansainvälisesti käytettyjen alustojen lisäksi meillä on kokemusta myös lukuisista kotimaisten toimittajien omista tuotteista sekä räätälöidyistä ratkaisuista.

Asiakkaat

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus erilaisten asiakkaiden verkkopalveluprojekteista sekä yrityksissä että julkisella sektorilla.

Olemme osallistuneet mm. seuraavien organisaatioiden verkkoratkaisujen kehittämiseen:
4H-liitto, Aalto-yliopisto, A-Katsastus, Atria, Autoliitto, Cargotec, Delta Auto, Eläketurvakeskus, Finanssialan keskusliitto, Helen, Helsingin kaupunginteatteri, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsingin yliopisto, Huoltovarmuuskeskus, Invalidiliitto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Kalevala Koru, Kansalliskirjasto, Kela, Kemppi, Kirkkohallitus, Korkeasaaren eläintarha, Koulutuskeskus Salpaus, Kuntien Tiera, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Liikenneturva, Liikennevirasto, Lindorff, Luja-yhtiöt, Luonnonvarakeskus Luke, Lääketietokeskus, Mainostajien liitto, Mediakasvatusseura ry, Messukeskus, Metso, Metsähallitus, Naisten Linja, Neste Oil, Novita, Oikeusministeriö, Oulun kaupunki, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Pelastakaa Lapset ry, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Raha-automaattiyhdistys RAY, Rakennusteollisuus RT ry, Ruukki, Sairaanhoitajaliitto, Savon Voima, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Taideyliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Tehy, Tekla, Tikkurila, Tilastokeskus, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Työ- ja elinkeinoministeriö, Ulkoministeriö, UPM, Valio, Valmet, Valtori, Varma, Veho, Verohallinto, VVO, YLE, Yliopiston Apteekki ja YTHS.


Lisätietoja

Jos kiinnostuit palveluistamme ja haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit