Asiantuntijat

North Patrolin palveluista vastaavat verkkopalvelujen asiantuntijat Perttu Tolvanen, Kimmo Parkkinen, Sami Kalanen, Virpi Blom, Mikko Jokela, Camilla Heikkilä, Anna Availa ja Heikki Toivo. Olemme osallistuneet satoihin pieniin ja isoihin projekteihin niiden eri vaiheissa, mm. hankkeiden valmisteluun, vaatimusten määrittelyyn, teknologiavalintoihin, hankintojen kilpailuttamiseen, toteuttajan työn valvontaan ja lopputulosten arviointiin.

Kokemus ja osaaminen

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on verkkopalvelukonseptien ja julkaisujärjestelmien asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita julkaisujärjestelmien ja toteuttajakumppaneiden valinnassa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. verkkopalvelukonseptien kirkastaminen ja julkaisujärjestelmävalinnat.

Pertulla on viidentoista vuoden kokemus web- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu seminaariesiintyjä ja bloggaaja. Perttu on päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi-blogissa ja intranet-vastaaville suunnatussa Intranet-ostajan opas -blogissa.

Pertun LinkedIn-profiili ->

Sami Kalanen

DI Sami Kalanen on hankesuunnittelun, vaatimusmäärittelyjen ja kilpailutuksien asiantuntija. Sami konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita projektien kilpailuttamisessa ja toimittajan työn valvonnassa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. laajat, teknisesti haastavat verkkopalveluprojektit sekä julkishallinnon kilpailutukset.

Sami on työskennellyt verkkopalveluprojektien parissa 90-luvun puolivälistä lähtien. Aiemmassa työhistoriassaan Sami on toiminut mm. suuressa teollisuuskonsernissa verkkopalveluiden tilaajana, johtotehtävissä verkkopalveluja toimittavissa yrityksissä, puolueettoman konsultointitoimiston toimitusjohtajana ja partnerina sekä teleoperaattorin tuotepäällikkönä.

Samin LinkedIn-profiili ->Kimmo Parkkinen

FM Kimmo Parkkinen on määrittely-, suunnittelu- ja hankintavaiheen asiantuntija. Kimmo konsultoi asiakkaita tietojärjestelmien teknologia- ja toimittajavalinnoissa, toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä sekä teknisessä suunnittelussa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. teknisesti haastavien tietojärjestelmien suunnittelu, dokumentointi ja mallintaminen.

Kimmolla on yli 20 vuoden kokemus tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämisestä. Aikaisemmassa työhistoriassaan Kimmo on työskennellyt mm. puolueettomana konsulttina sekä verkkopalveluja toimittavan yrityksen ohjelmistoarkkitehtina, tuotantopäällikkönä ja ohjelmistosuunnittelijoiden lähimpänä esimiehenä.

Kimmon LinkedIn-profiili >

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin 20-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Virpin LinkedIn-profiili >

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on verkkopalveluiden ja digitaalisten kanavien hyödyntämisen asiantuntija. Mikko konsultoi asiakkaitaan verkkopalveluiden teknologia- ja toimittajavalinnoissa, toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä sekä auttaa siinä, miten digitaaliset kanavat pystyvät tukemaan liiketoiminnan tarpeita ja tavoitteita. Hänen erityisalueitaan ovat mm. verkkopalvelun ja monikanavaisuuden hyödyntäminen sekä järjestelmävalinnat.

Aiemmassa työhistoriassaan Mikko on työskennellyt useissa rooleissa IT-toimittajalla. Hän on vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä, vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä sekä toiminut konsulttina useissa verkkopalveluhankkeissa. Pääosin Mikko on työskennellyt yksityissektorin toimijoiden kanssa, mutta hänellä on kokemusta myös opetusalalta sekä julkishallinnosta.

Mikon LinkedIn-profiili >

Camilla Heikkilä

VTM, IT-Tradenomi Camilla Heikkilä on verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden asiantuntija. Camillalla on laaja kokemus viestinnästä ja erityisesti verkkoviestinnästä.

Camillalla on kokemusta verkkosivukonseptoinnista, projektien vetämisestä, käytettävyystestauksista, sisältöstrategioiden laatimisesta sekä kouluttamisesta. Camillalla on vahva sisältöpuolen osaaminen ja osaa auttaa kiteyttämään organisaation sisällön toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa käyttäjän tarpeet ovat huomioitu.

Camilla on työskennellyt yli 10 vuotta erilaisissa verkkoviestintätehtävissä järjestöissä ja julkishallinnossa. Työuran aikana hänellä on ollut lukuisia vastuutehtäviä erikokoisissa verkkosivuprojekteissa.

Camillan LinkedIn profiili >

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Annan LinkedIn-profiili >

Heikki Toivo

Heikki Toivo on monikanavaisten palveluiden suunnittelun ja toteuttamisen asiantuntija. Heikki konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita verkkopalveluiden teknologia- ja toimittajavalinnoissa ja toimittajan työn valvonnassa. Hänen erityisalueitaan ovat integraatiot, mittaaminen sekä järjestelmävalinnat.

Heikki on työskennellyt 90-luvun alusta lähtien erilaisissa rooleissa IT-alalla telecom- ja rahoitusalalla. Hän on vetänyt järjestelmähankkeita monikanavaisten palvelujen toteuttamiseksi, vastannut laajasta palvelutuotannosta, koordinoinut offshore-kehitystä sekä suunnitellut IT-järjestelmien strategiamittausta.

Heikin LinkedIn-profiili >

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Nooran LinkedIn-profiili >


Teknologiaratkaisut

Olemme riippumaton konsulttiyhtiö, jolla ei ole sidoksia järjestelmätoimittajiin. Näin voimme tukea asiakkaitamme valitsemaan asiakkaan tarpeisiin aidosti parhaiten soveltuvan alustaratkaisun.

Olemme olleet mukana projekteissa, joissa on käytetty mm. seuraavia tuotteita:
Microsoft SharePoint, Microsoft O365, Drupal, WordPress, EPiServer, Sitecore, Sitefinity, Liferay, SDL Tridion, Magento, Hybris, Oracle WebCenter, Oracle WebLogic, Documentum, IBM WebSphere, Lotus Notes/Domino, Atlassian Confluence, Plone, DotNetNuke, Fast ESP.

Kansainvälisesti käytettyjen alustojen lisäksi meillä on kokemusta myös lukuisista kotimaisten toimittajien omista tuotteista sekä räätälöidyistä ratkaisuista.

Asiakkaat

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus erilaisten asiakkaiden verkkopalveluprojekteista sekä yrityksissä että julkisella sektorilla.

Olemme osallistuneet mm. seuraavien organisaatioiden verkkoratkaisujen kehittämiseen:
Aalto yliopisto, A-lehdet, Alko, Alma Talent, Arctia Shipping, Atria, Autoliitto, Autovahinkokeskus, Bassadone Automotive Nordic, Cargotec, Caverion, Citycon, Delta Auto, Eckerö Line, Elo, Eläketurvakeskus, Espoon kaupunki, Etera, Etteplan, EU, Fazer, Fennia, Finanssialan Keskusliitto, Finanssivalvonta, Fingrid, Folkhälsan, Fonecta, Helsingin energia, Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Helsingin teatterisäätiö, Helsingin yliopisto, House of Lapland, Huoltovarmuuskeskus, Hämeenlinnan kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Kainuun sote, Kalevala Koru, Kansalliskirjasto, Kela, Kemppi, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu, Koulutuskeskus Salpaus, Kuhmon kaupunki, Kuntien Tiera, Kuntoutussäätiö, Kymenlaakson Jäte, Labquality, Laurea-ammattikorkeakoulu, Lemminkäinen, Liikenneturva, Liikennevirasto, Lindorff, Lindström, Loiste, Loviisan kaupunki, Lujatalo, Luonnonvarakeskus, Lääketietokeskus, Mainostajien Liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Metso, Metsähallitus, Monetra, Naisten Linja, Neste, Novita, Oikeusministeriö, OP, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Oulun Ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Paulig, Paulig, Peikko Group, Pelastakaa Lapset, Pohjantähti, ProCom, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Rakennusteollisuus RT, Ramirent, Rauman kaupunki, Ruukki Construction, Sanomalehtien Liitto, Santander Consumer Finance, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Savon Voima, Sitra, SLO, SOK, Sotkamon kunta, Suomen 4H-liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Messut, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Suomen sairaanhoitajaliitto, Suomen Syöpäyhdistys, Tampereen kaupunki, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Tehy, Tekla, Teknos , Tikkurila, Tilastokeskus, Tornion kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Työ- ja elinkeinoministeriö, Työttömyysvakuutusrahasto, Ulkoasiainministeriö, UPM, Vaisala, Valio, Valmet, Valtiontalouden tarkastusvirasto, Valtori, Varma, Veho, Veikkaus, Verohallinto, VVO, Väestöliitto, YIT, YLE, Yliopiston Apteekki, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ja Åbo Akademi.


Lisätietoja

Jos kiinnostuit palveluistamme ja haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit