Kirkasta suunnitelmat

Selkeät, konkreettiset tavoitteet ja tiekartta internetin, intranetin, extranetin ja verkkokaupan kehittämiselle.

Kirkasta suunnitelmat

Mitä pitäisi tehdä?

Digitaalisten palvelukanavien kehittämisessä pitää nähdä kauas. Palvelujen kohderyhmät ja ajanmukaiset trendit täytyy tuntea, mutta menestymisen kannalta on olennaisinta tunnistaa hyödylliset, tarkoituksenmukaiset palvelumallit ja kehittämislinjat. Tavoitteet on saatava kirkastumaan, ja ne pitää saada tärkeysjärjestykseen.

North Patrolin asiantuntijat auttavat löytämään ja suunnittelemaan palvelukonsepteja, joista on aidosti etua liiketoiminnalle ja organisaation tavoitteille.

 • Tilannekartoitus
 • Kehittämistarpeiden kerääminen
 • Kehittämishaasteiden priorisointi
 • Tavoitteiden määrittely

Mitä käyttäjät haluaisivat?

Kun uusien verkkopalvelujen mahdollisuuksia ryhdytään North Patrolin kanssa selvittämään, on loppukäyttäjien tarpeet tavallisesti jo kartoitettu: asiakkaamme ovat selvittäneet loppukäyttäjien haaveita ja odotuksia itse tai muiden kumppaniensa kanssa.

North Patrolin esiselvityksissä keskitytään kartoittamaan liiketoiminnan avainhenkilöiden, johdon, palveluvastuullisten, ylläpitäjien ja sidosryhmien tarpeita. Voimme kerätä ideoita ja tavoitteita eri näkökulmia edustavilta henkilöiltä haastatteluilla puhelimitse tai kasvokkain. Kehittämiskohteita voidaan ideoida ja työstää ryhmähaastatteluilla tai yhteisillä suunnittelutyöpajoilla.

 • Avainhenkilöhaastattelut
 • Sidosryhmähaastattelut
 • Ideointi- ja priorisointityöpajat

Mitä on mahdollista tehdä?

Sähköisen asiakaskokemuksen avaruus on lupauksia täynnä. Osa lupauksista ei koskaan täyty, osa niistä voidaan lunastaa vain kivikkoisen polun kautta, ja osa on perusarkea jo huomenna. Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien realistisuuden ajatteleminen jää useinkin innostuksen jalkoihin.

Me North Patrolissa innostumme uusista mahdollisuuksista, jotka ovat toteutuskelpoisia ja toimivia. Tunnemme verkkoteknologiat, esitysratkaisut ja järjestelmäalustat voidaksemme arvioida, mikä on realistista ja yhteentoimivaa. Autamme löytämään ne ratkaisut, jotka parantavat asiakaskokemusta, tehostavat palveluprosesseja ja tukevat liiketoiminnan tai organisaation toiminnan tavoitteita.

 • Kehittämismahdollisuuksien ideointi
 • Toteutuskelpoisuuden arviointi
 • Hyötyodotukset
 • Teknologiakartoitukset
 • Yhteistyökumppanien tunnistaminen

Mitä kannattaisi tehdä?

Haaveiden digitalisointiratkaisulla on hintansa, joka voi olla järkevä investointi tai kohtuutonta rahanhukkausta. Me osaamme ennustaa toiveille hintalapun, ja pystymme arvioimaan, kannattaako se maksaa.

Teknologiavalinnoissa, käyttökokemuksessa ja kehitettävissä palvelumalleissa on syytä investoida sellaisiin ratkaisuihin, jotka kestävät aikaa ja toimivat yhteen. North Patrolin kokemus on kerryttänyt lintuperspektiivin näkemyksen siitä, mikä toimii, mikä on laadukasta, mikä on kustannustehokasta, mikä on käyttäjäystävällistä, mikä on ylläpidettävissä ja mikä on hintansa väärtiä vielä vuosienkin kuluttua.

 • Kokonaiskuvan muodostaminen
 • Ideoiden konkretisointi
 • Käyttökokemuksen mallit
 • Teknologiasuositukset
 • Kustannusarviointi

Millaisin askelin eteenpäin?

Me muodostamme toiveistasi konkretisoituneen kokonaisnäkemyksen ja viemme päättäväisin askelin uutta digitaalista asiakaskokemuksestasi kohti toteutumista.

Autamme rakentamaan tiekartan niistä hankkeista ja toimenpiteistä, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Voimme tarkentaa ja mallintaa konseptisuunnitelmia tai käyttökokemusta, ja voimme tukea kehittämistarpeiden perustelua johdolle. Tuemme projektisuunnittelussa, vaatimusten määrittelyssä ja kilpailuttamisessa, jos sitä tarvitaan.

 • Tiekartta
 • Hankesuunnitelma
 • Konseptisuunnitelma
 • Vaatimusmäärittely

Kilpailutus ja teknologiavalinnat ›


Esiselvityksen kustannukset

Tyypillisesti teemme suunnitelmien kirkastusta esiselvitysprojekteina, joiden kokonaiskustannukset riippuvat selvityksen laajuudesta, suunniteltavan palvelun monimutkaisuudesta, suunnittelutyössä kuultavien päätöksentekijöiden määrästä ja lopputuloksena syntyvän raportin yksityiskohtaisuudesta:

 • Noin 20 000 eurolla toteutamme muutaman avainhenkilön haastattelun, fasilitoimme projektiryhmälle kaksi suunnittelutyöpajaa ja laadimme uudelle palvelulle ydinkonseptin, teknologialinjaukset sekä budjettiarvion.
   
 • Noin 40 000 eurolla teemme 10–15 taustahaastattelua eri sidosryhmien keskuudessa ja vedämme neljä suunnittelutyöpajaa, joiden pohjalta muodostetaan uudelle palvelulle liiketoimintakonsepti, teknologiasuositus ja toteutuksen tiekartta.
   
 • Noin 60 000 eurolla teemme kattavan selvityksen nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä pidämme lukuisia erilaisia työpajoja, joissa suunnitellaan uuden palvelun vaatimukset, palvelukonsepti ja hyötyodotukset sekä teknologiavaihtoehdot, budjetti- ja resurssitarve sekä toteutustyön hankkeistamisen vaiheet, tehtävät ja vastuut.

Määrittelytyön, teknologia- ja toimittajavalintojen sekä tarjouspyyntöjen ja tarjousvertailujen toteuttamisen kustannusarviot löytyvät Kilpailutus ja teknologiavalinnat –sivulta.

Joka tapauksessa North Patrolin tuki auttaa hankettasi eteenpäin. Jos et tiedä, mistä lähtisit liikkeelle tai mitä seuraavaksi tekisit, me tiedämme!

10 hyvää syytä tehdä yhteistyötä North Patrolin kanssa

Miksi meiltä?

Kaipaatko apuamme?

Esitä meille oma haasteesi, niin otamme yhteyttä ja keksimme keinot auttaa asiaasi eteenpäin.

Viimeisimmät artikkelit