Kilpailutus ja teknologiavalinnat

Autamme asiakkaitamme löytämään parhaat teknologiaratkaisut ja yhteistyökumppanit kivuttomasti, tehokkaasti ja laadukkain menetelmin. Riippumattomana konsulttiyhtiönä voimme auttaa asiakasta arvioimaan järjestelmätuotteita ja toteuttajayrityksiä puolueettomasti.

Kilpailutus ja teknologiavalinnat

Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittelytyössä käydään läpi uudistettavan palvelun tavoitteet ja kohderyhmät sekä kuvataan palvelun peruskonsepti. Työpajatyöskentelyllä luodaan yhdessä asiakkaan edustajien kanssa verkkopalvelulle konsepti, vaatimukset ja tekniset reunaehdot.

Vaatimusmäärittelydokumenttia voidaan hyödyntää teknologiavalinnoissa, toteutustyön kilpailutuksessa sekä toteutustyön tarkemman suunnittelun perustana.

 • Palvelukonsepti
 • Sisältötyypit
 • Käyttökokemus
 • Toiminnallisuudet
 • Tekniset reunaehdot

Projektin hinta: noin 15 000–40 000 euroa.


Teknologiavalinta

Markkinoilla on tarjolla suuri joukko verkkopalvelujen alustaksi tarkoitettuja julkaisujärjestelmiä, verkkokauppajärjestelmiä, portaalialustoja ja muita tuotteita, jotka soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin. Joskus verkko- tai mobiilisovelluksia on myös perusteltua toteuttaa irrallaan julkaisujärjestelmistä, räätälöityinä ohjelmistoina.

Meillä on poikkeuksellisen laaja kokemus erilaisista julkaisujärjestelmistä ja muista alustaratkaisuista, joten pystymme aidosti suosittelemaan parhaiten soveltuvaa vaihtoehtoa. Voimme osallistua teknologiavalintaan joko pistemäisellä neuvonnalla tai vastaamalla koko teknologia- ja toimittajavalintaprosessin läpiviennistä.

 • Tarpeiden kartoitus
 • Teknologiavertailut
 • Kustannusvertailu
 • Teknologiasuositus

Projektin hinta: noin 10 000–15 000 euroa.


Hyvä tarjouspyyntö

Tiedämme millainen on hyvä tarjouspyyntö niin suunnitteluprojektiin kuin toteutusprojektiinkin. Laadimme tarjouspyyntöä varten tarvittavan koko dokumentaation avaimet käteen ‑periaatteella.

Meillä on pitkä kokemus laadukkaista tarjouspyynnöistä, joihin tarjoajat myös vastaavat mielellään. Lisäksi suosittelemme asiakkaalle sopivia kumppanikandidaatteja, jotka mielestämme täyttävät parhaiten tarjouspyynnössä asetetut kriteerit ja tavoitteet.

Kirjoittamamme tarjouspyynnöt tuottavat vertailukelpoisia ja helposti hahmotettavia tarjouksia, joiden pohjalta parhaat kandidaatit erottuvat joukosta.

 • Hankinnan kohteen kuvaus
 • Toimittajan tehtävien määrittely
 • Tarjouksen muotovaatimukset
 • Täytettävät vastauslomakkeet
 • Vertailukriteerit

Tarjouspyyntö tekemämme määrittelyn pohjalta: noin 3000–5000 euroa.


Tarjousvertailu

Kilpailutusprojekteissa laadimme tarjouspyyntöasiakirjat, asetamme vertailukriteerit ja vertailemme saadut tarjoukset asetettujen kriteerien mukaan.

Riippumattomana konsulttiyhtiönä voimme auttaa asiakasta arvioimaan järjestelmätuotteita ja toteuttajayrityksiä puolueettomasti.

Olemme myös erittäin kokeneita julkishallinnon verkkopalveluprojektien kilpailuttajia.

 • Oikeudenmukainen kilpailutus
 • Laatuarviointi oikein perustein
 • Selkeät perustelut päätökselle

Tarjousvertailun hinta: noin 3000–5000 euroa.


Sopimukset

Autamme asiakkaita sopimusneuvotteluissa sekä sopimuksien tarkistamisessa ja kommentoinnissa. Voimme myös laatia hankkeeseen soveltuvat sopimusdokumentit hyviksi havaitsemiemme mallien pohjalta.

Annamme kommentit kumppaneilta tuleviin sopimusehdotuksiin ja varmistamme niiden vastaavuuden tarjouspyyntöön sekä asiakkaan toivomaan toimintamalliin. Huolehdimme, että sopimusten ehdot ja toimintamallit vastaavat alan hyviä käytäntöjä ja ovat myös asiakkaan näkökulmasta edulliset ja järkevät.

 • Sopimusten laatiminen
 • Tarkistaminen
 • Korjausehdotukset

Projektin hinta: alkaen 500–1000 euroa.


Projektin kick–off

Projektin käynnistyessä tulisi kaikilla osapuolilla olla hyvä käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, mitä tavoitellaan ja mitkä ovat onnistumisen mittarit.

Järjestämällämme kick–off-työpajalla voidaan varmistaa se, että hankkeen valmisteluvaiheessa laaditut suunnitelmat, määrittelyt ja tavoitteet välittyvät yhteisymmärryksessä oikein painotuksin toteutukseen saakka.

 • Asiakkaan toiveiden kirkastaminen
 • Teknisten suunnitelmien tulkinta
 • Yhteisen vision löytäminen

Projektin hinta: noin 1000–2500 euroa.


Tilaajan edunvalvonta

Kun verkkopalvelun toteutusprojekti on käynnistynyt, voimme olla apuna valvomassa toimittajan työtä ja puolustamassa asiakkaan etua.

Osallistumme mielellämme ohjausryhmätoimintaan ja tuomme kokemuksemme avuksi ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Voimme myös arvioida toimittajan työn tuloksia, ehdottaa kannattavimpia etenemisvaihtoehtoja ristiriitatilanteissa ja tulkita epäselvyyksiä tilaajan ja toimittajan välillä.

 • Ohjausryhmätoiminta
 • Auditoinnit
 • Ristiriitatilanteiden ratkominen

Tuntipohjaista tukea: 168 €/h.


Apua projektitiimille

Sisällöntuotantotiimillä on verkkopalveluprojektissa paljon vastuuta kannettavanaan. Tarjoamme tukeamme sisällöntuotannon organisoimiseen ja palvelun hallintamallin suunnitteluun.

Meiltä saa apua myös sisältösuunnitteluun sekä käyttöönoton, lanseerauksen ja käyttökoulutusten suunnitteluun.

 • Sisältösuunnittelu
 • Sisältöauditointi
 • Hallintamalli
 • Käyttöönoton tuki
 • Koulutukset

Tuntipohjaista tukea: 168 €/h.


Hyväksyntätestaus

Toteutetun verkkopalvelun virheet on syytä löytää kattavalla hyväksyntätestauksella: voimme auttaa sen suunnittelussa, organisoinnissa ja dokumentoinnissa.

Lisäksi voimme olla apuna selvittelemässä sitä, onko löydöksessä kyse bugista vai ominaisuudesta.

 • Testisuunnittelu
 • Testitehtävät
 • Organisointi
 • Raportointi
 • Bugikirjaukset

Tuntipohjaista tukea: 168 €/h.


Koulutukset

Pidämme säännöllisesti koulutuksia, seminaareja ja teematyöpajoja web- ja intranet-projektien hyvistä käytänteistä.

Voit tilata räätälöidyn koulutuksen omalle organisaatiollesi tai osallistua avoimiin koulutuksiimme.

 • Järjestelmät ja teknologiat
 • Palvelusuunnittelu ja trendit
 • Hankintakäytännöt
 • Sisällöntuotanto

Tyypillisen luennon hinta: 900–2500 euroa.

 

Neuvonantajasi verkkopalvelujen suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen kaikissa vaiheissa.

10 hyvää syytä valita North Patrol hankinnan tueksi
Miksi meiltä?

Toivotko yhteydenottoa, hinta-arviota tai tarjousta?

Kerro meille tarpeistasi, niin otamme yhteyttä toivomallasi tavalla.

Viimeisimmät artikkelit